LV
EN
 
SĀKUMSPAŠVALDĪBA
SABIEDRĪBA
IZGLĪTĪBA
KULTŪRA
TŪRISTIEM
KONTAKTI
SLUDINĀJUMI (13)
Mākslas zinātnieces Baibas Magdalēnas Eglītes lekcija Mazsalacas novada sportistu balle

Ziņas
 Iespējams saņemt bezmaksas sociālo pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

 

Atgādinām, ka vēl janvārī vecāki (t.sk. audžuvecāki un aizbildņi) var pieteikt bērnus ar funkcionāliem traucējumiem (un kuriem noteikta invaliditāte) izvērtēšanai bezmaksas sociālo rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai. Izvērtējumam var pieteikties savas pašvaldības Sociālajā dienestā. Vēršam uzmanību, ka līdz ar Valmieras pilsētas pašvaldības pievienošanos deinstitucionalizācijas projektam “Vidzeme Iekļauj”, pieteikties var arī Valmieras pilsētas pašvaldības iedzīvotāji.

lasīt tālāk ↓ Meklē Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekus

 

Iekšlietu ministrija aicina pieteikties iedzīvotājus, kuri ir bijuši Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, lai saņemtu Iekšlietu ministrijas īpaši izveidoto piemiņas zīmi.

 

Piemiņas zīmi var saņemt Latvijā dzīvojoša persona, kas piedalījusies Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanā. Apbalvošanai personu var izvirzīt arī pēc nāves. Piemiņas zīmi šajā gadījumā saņems ģimene.

Izdrukājiet apliecinājumu - iesniegumu:

http://www.iem.gov.lv/lat/cernobilas_aes_seku_likvidesanas_dalibnieku_godinasanai/

 

Nolikums
 Apmācības lopkopības saimniecību speciālistiem

 

"Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra" (LLKC) Valmieras nodaļa piedāvā 2017.gada 1.pusgada Arodapmācību plānojumu lopkopības saimniecību speciālistiem. Pretendenti var pieteikties uz tām programmām, kas interesē, vai arī uz visām 8, ja vēlas saņemt sertifikātu par 200 stundu programmu (tas derēs pārraugiem vai topošajiem MLS pieredzes pierādīšanai).

 

Mācību tēmas: 

1.Ganāmpulku novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana (26., 27.janvāris);

2.Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (februāris);

lasīt tālāk ↓ Projekts “Spēlē kopā ar Valmiera/ORDO”

 

Trešdien, 11.janvārī “Valmiera/ORDO” spēlētāji Mārtiņš Laksa un Damjērs Pits projekta “Spēlē kopā ar Valmiera/ORDO” ietvaros viesojās Mazsalacas vidusskolā, kur tikās ar pirmklasniekiem un iepazīstināja tos ar basketbola pamatprincipiem. 

 

Skolēni Mazsalacas vidusskolā jau bija aizvadījuši basketbolam veltītās nodarbības, tādēļ basketbols gluži svešs tiem nebija, bet profesionāla basketbolista ikdienas gaitas gan. “Valmiera/ORDO” spēlētāji pastāstīja bērniem, ko nozīmē būt profesionālam basketbolistam un kā izskatās to ikdiena, treniņu un spēļu grafiks. Nodarbības gaitā tika izspēlētas dažādas rotaļas, trenējot piespēles, koordināciju un soda metienus. Pirmklasnieki atzina, ka lai gan pāris uzdevumi ne visiem bija pa spēkam, basketbolistu rādītos trikus varot iemācīties un nākamajās tikšanās reizēs „Valmiera/ORDO” spēlētājiem nākšoties izdomāt citus vingrinājumus.

lasīt tālāk ↓ Skolēni aktīvi iesaistās zaļākas vides veidošanā

 

Katru gadu SIA ZAAO (ZAAO) pirmsskolas izglītības iestādēm un skolām izsludina otrreizējo materiālu vākšanas konkursu “Dabai labu darīt”. 2016./2017.mācību gada pirmajā semestrī kopā savāktas jau vairāk nekā 112 tonnas makulatūras un vairāk nekā 96 m3 PET pudeļu.

 

Pirmajā semestrī pirmsskolas izglītības iestāžu, skolu audzēkņi un pedagogi ir bijuši ļoti aktīvi un savākuši par gandrīz 3 tonnām vairāk makulatūras un par 1 m3 vairāk PET pudeļu kā 2015./2016.mācību gada pirmajā semestrī.

lasīt tālāk ↓ Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2016

 

Labklājības ministrija (LM) no 30. decembra līdz 5. februārim izsludina konkursu „Labākais sociālais darbinieks Latvijā – 2016.”. Konkursa mērķis ir apzināt un pateikt paldies sociālajiem darbiniekiem Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē, sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā un popularizē sociālā darbinieka profesiju Latvijā.

Pretendenti tiek izvirzīti un vērtēti šādās nominācijās:

  • Labākais iedzīvotāju izvirzītais sociālā dienesta sociālais darbinieks Latvijā 2016
  • Labākais iedzīvotāju izvirzītais nevalstiskā sektora sociālais darbinieks Latvijā 2016
  • Labākais darba devēja izvirzītais sociālās institūcijas vadītājs Latvijā 2016
  • Labākais darba devēja izvirzītais sociālais darbinieks Latvijā 2016
lasīt tālāk ↓ Gada ienākumu deklarācijas par 2016. gadu VID pieņems no 1. marta

 

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) vērš uzmanību, ka gada ienākumu deklarāciju par 2016. gadā gūtajiem ienākumiem šogad ne tikai elektroniski, bet arī papīra formātā būs iespējams iesniegt no 2017. gada 1. marta. Tikai tad VID rīcībā būs visa darba devēju un citu ienākumu izmaksātāju iesniegta informācija, kas nepieciešama, lai varētu pilnvērtīgi apstrādāt iesniegtās deklarācijas un precīzi noteikt personai atmaksājamo iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksas summu.

 

Šogad tas ir īpaši būtiski, jo šis ir pirmais gads, kad tie nodokļu maksātāji, kuru gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs 2016.gadā nepārsniedz 12 000 eiro, no 1.marta var iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas izveidosies, piemērojot gada diferencēto neapliekamo minimumu.

lasīt tālāk ↓ Nolietotu elektrotehniku iespējams ērti nodot pārstrādei

 

SIA ZAAO (ZAAO) piedāvā vairākas iespējas, kā ērti un dabai draudzīgi atbrīvoties no nolietotās un nevajadzīgās elektrotehnikas. Jaunā gada sākumā šis pakalpojums ir aktuāls daudziem, jo svētku dāvanās saņemtas jaunas elektropreces, bet no savu laiku nokalpojušajām nepieciešams atbrīvoties.

 

Ir svarīgi, lai elektriskās un elektroniskās iekārtas nenonāktu dabā, jo daudzas no tām satur cilvēkiem un dabai kaitīgas vielas, piemēram, freonu un smagos metālus. ZAAO nodrošina, ka nolietotā elektrotehnika tiek sagatavota un nodota otrreizējai pārstrādei.

lasīt tālāk ↓ Gads sākas ar septiņiem labiem darbiem Valmieras apkaimē

 

5. janvārī, Valmieras novada fonds ar Ziedotāju kluba atbalstu deva zaļo gaisma septiņām nozīmīgām iedzīvotāju iniciatīvām projektu konkursā “Sev, tev, novadam”. Jau pavisam drīz teju visās Latvijas skolās būs pieejams vēsturisks komikss par Jāni Daliņu, Abula krastā tiks atjaunota valmieriešu iecienītā Mīlestības taka, Burtnieku muižas parkā – rožu dobe, bet Mazsalacā ļaudis atjaunos novecojošu rotaļu laukumu.

 

Kocēnos svinīgā gaisotnē tika parakstīti līgumi ar projektu īstenotājiem. Klātienē bija ieradušies arī Ziedotāju kluba dalībnieki, lai iepazītos ar šiem vietējiem ļaudīm. Tieši ar viņu atbalstu un aktīvo iedzīvotāju darbošanos nākamajā gadā Valmieras veselīgā dzīvesveida cienītājiem par prieku pie Brenguļu pagasta “Jaunarājiem” tiks atjaunota un labiekārtota Mīlestības taka ar soliņiem, laipiņu un teikām.

lasīt tālāk ↓ Palielinās E-veselības sistēmas lietotāju skaits

 

Palielinās ārstniecības iestāžu un aptieku skaits, kas ir noslēgušas līgumu ar valsti par E-veselības sistēmas lietošanu. Kopumā līdz 2017. gada sākumam ir noslēgti vairāk nekā 900 līgumu, tajā skaitā nepilni 200 līgumi ar aptiekām un aptieku tīkliem.

 

Līdz šim E-veselības sistēmā izrakstītas vairāk nekā 1900 e-receptes un 1300 e-darbnespējas lapas. Līdz ar e-darbnespējas lapas izmantošanas uzsākšanu ir pilnībā elektronizēts slimības un maternitātes pabalsta saņemšanas process. Ja E-veselības sistēmā izrakstīta un noslēgta darbnespējas lapa B, iesniegumu par slimības vai maternitātes pabalsta saņemšanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai iedzīvotājs var iesniegt, izmantojot www.latvija.lv e-pakalpojumu.

lasīt tālāk ↓  No radiniekiem ārvalstīs saņemtajai naudai nodoklis netiek piemērots

 

Lai kliedētu publiskajā telpā izskanējušo nepilnīgo un bieži vien arī nekorekto informāciju, Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) sniedz skaidrojumu, kādi ir nodokļu normatīvo aktu nosacījumi attiecībā uz naudu, kas tiek saņemta no radiniekiem vai citām personām ārvalstīs. Galvenokārt to nosaka radniecības pakāpe ar personu, no kuras tiek saņemta nauda, pārskaitītās naudas summa un darījuma būtība. Ņemot to vērā, ir jārīkojas atbilstoši vienai no trim situācijām.  

 

Saņemtā nauda nav jādeklarē un iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav jāmaksā :

lasīt tālāk ↓ Labas pārvaldības saukļi sabiedrības informēšanai

 

5. Esi atbildīgs!

 

Ja kāda jautājuma izskatīšana neietilpst konkrētās valsts vai pašvaldības iestādes kompetencē, tā nekavējoties par to informē iesniedzēju, iespējami norādot par jautājuma izskatīšanu atbildīgo iestādi, vai, ja tas ir lietderīgi, pati pārsūta cilvēka iesniegumu kompetentajai iestādei. Taču, pārsūtot iesniegumu, iestādei ir jāpārliecinās, vai attiecīgā iestāde ir tā, kura patiesi var palīdzēt.
  AS “Sadales tīkls” atjauno elektrotīklu Mazsalacas novadā

 

Lai uzlabotu vairāk nekā 2 500 klientu elektroapgādes drošumu un kvalitāti, AS “Sadales tīkls” šogad Naukšēnu, Mazsalacas un Rūjienas novadā realizēja 8 projektus, elektrotīkla attīstībā ieguldot vairāk nekā 697 tūkst. eiro. Rūpīgi izvērtējot katra investīciju projekta nozīmīgumu klientu elektroapgādes uzlabošanā, novados atjaunotas vidējā sprieguma elektrolīnijas 14,7 km garumā, zemsprieguma elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 15,8 km garumā un rekonstruētas vai izbūvētas jaunas 13 transformatoru apakšstacijas.

lasīt tālāk ↓ Ar lībiešu dziesmām un rotaļām noslēdzies projekts Mazsalacas vidusskolā

 

Biedrība „Mazsalacas draugi” kopā ar Mazsalacas vidusskolu turpināja maijā iesākto – aicināja jauniešus interesēties par Latvijas seno etnosu, lībiešiem, kas mituši arī Vidzemē.

 

No 2016. gada septembra līdz decembrim biedrība īstenoja projektu „Vidzemes lībieši (līvi) – jaunieši meklē savas saknes”, ko finansēja LR Kultūras ministrija un projektu konkursā „Starpkultūru dialogs Vidzemē 2016” administrē Valmieras novada fonds.

lasīt tālāk ↓  Mainīt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu varēs līdz 2017. gada 31. janvārim

 

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) vērš uzmanību, ka tie nodokļu maksātāji, kuri ar 2017. gada 1. janvāri vēlas iegūt vai atgūt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu vai atteikties no tā, to varēs izdarīt, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestam pieteikumu līdz 2017. gada 31. janvārim.

 

Pieteikumus var aizpildīt brīvā formā un nosūtīt VID pa pastu vai iesniegt VID elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) kā nestrukturētu dokumentu.

lasīt tālāk ↓ Par reģionālo maršrutu autobusu piestāšanu pilsētas pieturvietās

 

SIA “VTU Valmiera” lūdz pasažierus būt saprotošiem, pilsētas pieturvietās gaidot reģionālos starppilsētu un vietējās nozīmes autobusus. Kad tie tuvojas pieturvietai, aicinām pasažierus pacelt roku, tādā veidā informējot autobusa vadītāju, ka vēlas iekāpt šajā autobusā.

 

Pieturvietas pilsētas teritorijā ir to pasažieru uzņemšanai un izkāpšanai, kuri izmanto pilsētas nozīmes maršrutu autobusus. Savukārt reģionālos starppilsētu un vietējās nozīmes autobusos pasažierus pilsētas teritorijā uzņem un izlaiž autoostā. Iedzīvotāji iekāpt un izkāpt var arī pilsētas pieturvietās, par to informējot autobusa vadītāju.

lasīt tālāk ↓ Iedzīvotājus aicina sekot līdzi cūkgaļas izcelsmei

 

62% Latvijas iedzīvotāju ir svarīgi, lai restorānos un citās sabiedriskās ēdināšanas vietās, kur tiek ieturēta maltīte, ēdiens tiktu gatavots no Latvijā ražotas cūkgaļas, liecina pēc Latvijas Cūku audzētāju asociācijas pasūtījuma veikts GfK Custom Research Baltic pētījums.

 

Katrs piektais respondents atzinis, ka viņam ir ļoti svarīgi, lai sabiedriskās ēdināšanas iestādēs ēdiens tiktu gatavots no Latvijā ražotas cūkgaļas. Pētījuma dati liecina, ka Latvijas iedzīvotāji visvairāk uzticas Latvijā ražotās cūkgaļas kvalitātei un drošumam.

lasīt tālāk ↓vecāki ieraksti →
Pasākumi
21.janvārī 11:00 Mazsalaca
Mākslas zinātnieces Baibas Magdalēnas Eglītes lekcija
21.janvārī 19:00 Mazsalaca
Mazsalacas novada sportistu balle
23.janvārī 12:30 Mazsalaca
Koncertprogramma bērniem „Brīnumi notiek”
24.janvārī 16:00 Mazsalaca
Radošā darbnīca
27.janvārī 18:00 Mazsalaca
Foto studijas „Fokuss” jubilejas izstādes atklāšana
15.februārī 10:00 Mazsalaca
Mobilā diagnostika
Aktuāli
līdz 31.janvārim  Sēļi
Daiņa Breikša personālizstāde
līdz 25.februārim  Mazsalaca
Izstāde "Metamorfozes"
Pasākumu arhīvs →
Kaimiņos
23.janvārī 10:00 Valka
Augu aizsardzības apmācības
26.janvārī 15:30 Rūjiena
Tikšanās ar Jāni Dūklavu
17.februārī 19:00 Valmiera
Izrāde "Mazais Princis"
Fotogalerijas

Noderīgi

Mazsalacas novada pašvaldība
Pērnavas iela 4, Mazsalaca
Mazsalacas novads, LV-4215
Reģistrācijas Nr. 90009114167
Norēķinu konts AS "Swedbank"
Konta Nr. LV14HABA0551020371802
Tālr. 64251908 Fakss: 65509888
dome@mazsalaca.lvMazsalaca

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
Mazsalacas novada ziņas1188-business_100444.jpg

 

1188-transport_100447.jpg

 

web_baneris_250x250_83325.gif

 

latvija-lv-logo_png_23842.png

 

DEINSTITUCIONALIZĀCIJA_BANERIS_WEB(1)_113722.jpg

 

Baneris150x150_43113.gif

 

300x250pix_13402.jpg

 

4lietas_klekshi_102839.png

 

 

rsz_3vz_logotips_800_80055.jpg

 

250x250-baneris-Upes-Oga_22713.gif

 

rsz_banneris_1_84550.jpgSadarbība

LLKCmazs3_34536.jpg E-iespejas_logo_3_120119.jpg rsz_21rsz_2rsz_nva_logo_84237.jpg Latvijas Pašvaldību savienība_51531.jpg 

mz_aplis_85158.jpg 

(c) 2011-2017 Mazsalaca.lv
Visas tiesības aizsargātas