LV
EN
 
SĀKUMSPAŠVALDĪBA
PAKALPOJUMI
SABIEDRĪBA
IZGLĪTĪBA
KULTŪRA
TŪRISTIEM
KONTAKTI
SLUDINĀJUMI (28)
Baltā galdauta svētki Līču skolā Mazsalacas novada svētki

Ziņas
 "Sagatavojies eksportam, izmantojot digitālā mārketinga priekšrocības!”

 

2017. gada 18. maijā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Valmieras biznesa inkubatorā, Purva ielā 12a, Valmierā notiks atklātais seminārs “Sagatavojies eksportam, izmantojot digitālā mārketinga priekšrocības!”. Semināra ilgums – 9.30 – 15.15.

 

Seminārā ar zināšanām un pieredzi dalīsies seši lektori:

  • Valmieras Biznesa inkubatora vadītājs Jānis Kļaviņš, kurš sīkāk pastāstīs par inkubatora sniegtajiem pakalpojumiem un to nepieciešamību uzņēmēju vidū.
lasīt tālāk ↓ Akcija “Apceļosim Latvijas pilis un muižas”

 

Biedrība “Latvijas Piļu un muižu asociācija” no 2017.gada 1. maija līdz 28. oktobrim aicina ikvienu piedalīties akcijā “Apceļosim Latvijas pilis un muižas”, viesojoties 69 objektos, lai iepazītu to saimnieciskās un radošās dzīves lomu, kā arī nozīmi valstiskuma veidošanā.

 

“Pēc septiņu gadu pārtraukuma ar lielu prieku un reizē satraukumu šo akcijuizsludinām par godu Latvijas valsts simtgadei. Pārsteidzoši, ka 2000.gadā vienlaikus ar asociācijas dibināšanu uzsākto akciju, kas  vienpadsmit gadu garumā iedzīvināja Latvijas pirmās neatkarības periodā populāro kustību „Apceļo Dzimto zemi”, ļoti daudzi ceļotāji ar prieku atceras joprojām un ir jau sagatavojušies 1.maijā doties ceļā.  Tik kupls akcijas dalībnieku skaits nav bijis vēl nekad, kas liek cerēt, ka arī apceļotāju atsaucība būs liela”, tā asociācijas prezidente Emerita Gruzde.

lasīt tālāk ↓ Paziņojums

 

Šā gada 19., 20. un 21. maijā Mazsalacas novada Ramatas un Sēļu pagastos Kalniņu ceļa (Ramatas un Sēļu pagasti) un „Lejaspatmuižu” (Ramatas pagasts) apkārtnē notiks Zemessardzes 22. Kājnieku bataljona Kaujas atbalsta rotas un 2. Kājnieku rotas lauku taktiskais vingrinājums. Mācību laikā tiks izmantota mācību munīcija un imitācijas līdzekli (dūmi un sprāgstpaketes). Lai netraucētu mācību norisi, lūgums pagasta iedzīvotājiem šajos datumos izvairīties no braukšanas, vai pastaigām minētajā apvidū.

 

Jau iepriekš pateicos par sapratni un sadarbību!

Kaujas atbalsta rotas virsseržants virsseržants Vilis Meisters  
 Puķu draugu saiets

 

Konkursa “Veidosim skaistu un sakoptu Mazsalacas novadu 2016” laureāti un dārzu mīļi aicināti pieteikties “Latvijas puķu draugu saietam 2017 Raunā” 15. jūlijā. Pasākums pulcēs visas Latvijas novadu dārzkopības profesionāļus un amatierus, puķu audzētājus un vienkārši – puķu mīļotājus, kuri apmeklēs Raunas novada skaistākos dārzus.

 

Būs atvērts arī festivāls “Rodam Raunas novadā”. Festivāla tēma – Puķes. Abu pasākumu ietvaros notiks koncerti, ziedu, stādaugu un amatnieku tirgus, tiks rīkotas izstādes, aktivitātes bērniem un pieaugušajiem.  

lasīt tālāk ↓ Atvērto durvju diena Zemessardzes 22.kājnieku bataljonā

 

2017. gada 4. maijā no plkst.10:00 līdz plkst.16:00 apmeklētāji varēs iepazīties ar „Kaugurmuižas” vēsturiskajiem aspektiem, kā arī par iespējām nākotnes karjeru saistīt ar profesionālo dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos, vai aktīvi pavadīt savu brīvo laiku Zemessardzes sastāvā.

 

Nacionālo bruņoto spēku atbalsta bāzē „KAUGURMUIŽA”, Cēsu ielā 54, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienas ietvaros tiks rīkota atvērto durvju diena.
 Vidzemē 660 personām izstrādāti individuālie atbalsta plāni sociālo pakalpojumu saņemšanai

 

Aprīlis ir nozīmīgs mēnesis deinstitucionalizācijas projektā “Vidzeme iekļauj”. Noslēdzoties izvērtēšanas procesam, 296 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs),  156 bērniem, kuri dzīvo sociālās aprūpes centros, kā arī 208 pilngadīgām personām (t.sk., 61 persona, kura saņem valsts sociālās aprūpes centru pakalpojumus) ar garīga rakstura traucējumiem Vidzemē ir izstrādāti individuāli sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plāni.

 

Pusgada garumā projekta ietvaros īpaši izveidotas speciālistu komandas rūpīgi noteica ikviena projekta dalībnieka individuālās vajadzības. Sagatavotie atbalsta plāni kalpos par pamatu Vidzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāna izstrādei 2017. – 2020. gadam. Tas nepieciešams, lai visas 26 pašvaldības Vidzemē kopīgiem spēkiem izveidotu projekta mērķa grupu vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu tīklu. Tādējādi tiks izveidota tāda pakalpojumu sistēma, kas sniedz personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu pilnvērtīgi dzīvot mājās vai ģimenei pietuvinātā vidē nevis pavadītu dzīvi institūcijā.

lasīt tālāk ↓ Biedrība „No Salacas līdz Rūjai” izsludina LEADER projektu konkursa 2. kārtu

 

Atbilstoši biedrības „No Salacas līdz Rūjai” SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

2017. gada 12.maijs - 2017. gada 12.jūnijs

Sludinājuma kopsumma

477 442.00 EUR

Izsludināto rīcību atbalsta apmēru kopsumma. 

  1. Rīcība – 367 442.00 EUR
  2. Rīcība – 110 00.00 EUR
lasīt tālāk ↓ Laiks pieteikties kompensācijām!

 

Līdz ar pavasara iestāšanos Latvijā atgriežas gājputni. Ja vairums Latvijas iedzīvotāju tos sagaida ar prieku, tad daļa zemnieku uz šo laiku raugās ar bažām, jo pēc tālā ceļa dzērves, gulbji un zosis atgūst spēkus, labprāt mielojoties labības laukos, tādējādi to saimniekiem sagādājot zaudējumus.

 

Latvijā par šāda veida postījumiem ir iespēja saņemt kompensāciju. To regulē Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumi Nr. 353 “Kārtība, kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un minimālās nepieciešamo aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai”.

lasīt tālāk ↓ Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskā apskate 2017.gadā

 

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

 

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.

 

No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

Tālrunis 29284590, 25639692 www.vtua.gov.lv 

 

2017.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novados

lasīt tālāk ↓ E-veselībā jānorāda kontaktpersona saziņai neatliekamos gadījumos

 

Veselības ministrija un Nacionālais veselības dienests aicina iedzīvotājus E-veselības sistēmā norādīt informāciju par kontaktpersonu, ar kuru ārstniecības personas var sazināties neatliekamā gadījumā, ja iedzīvotājs ir nokļuvis slimnīcā ar zaudētām saziņas spējām, atmiņas zudumu, atrodoties traucētas apziņas vai bezsamaņas stāvoklī. 

 

E-veselības sistēmā pieejamā informācija par pacienta kontaktpersonu sniegs iespēju ārstniecības personām operatīvi sazināties ar pacienta tuviniekiem, lai informētu par pacienta atrašanās vietu, veselības stāvokli vai precizētu informāciju, kas ir svarīga savlaicīgas un pacientam piemērotākās ārstēšanas nodrošināšanai. Piemēram, informāciju par pacienta hroniskajām slimībām, alergēniem, lietotajiem medikamentiem u.c., ja šī informācija nav pieejama E-veselības sistēmā.

lasīt tālāk ↓ Lepojamies!

 

8. aprīlī Baložu vidusskolā norisinājās Latvijas līnijdejotāju olimpiāde "Rīgas kauss 2017". Šajās sacensībās startēja trīs dalībnieces no Mazsalacas līnijdeju grupas "Soli pa solim". Un sirsnīgi sveicam viņas ar godalgotajām vietām: Saivai Vējai 1. vieta Tautas klasē dimanta vecuma grupā; Inetai Frombergai 4. vieta un Oļesjai Genrihai-Kauliņai 5. vieta Tautas klasē kristāla vecuma grupā. 

 

Foto: Rita Janeviča
 Turpmāk logu stiklu varēs nodot bez maksas

 

Stikls ir viens no nedaudzajiem materiāliem, ko iespējams pārstrādāt neskaitāmas reizes, tomēr šobrīd Latvijā pārstrādei nodot var tikai viena veida stiklu - pudeļu un burku stiklu. Tehnoloģijām attīstoties, paplašinās arī otrreiz izmantojamo materiālu pārstrādes iespējas.

 

SIA “ZAAO” (ZAAO), būdams inovatīvs un moderns atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, seko līdzi materiālu pārstrādes tendencēm Baltijā un Eiropā, tāpēc ar 2017.gada 1.aprīli visos ZAAO EKO laukumos parasto logu stiklu iedzīvotāji var nodot bez maksas.

lasīt tālāk ↓ Kids Fitness - aktīvās atpūtas nometne

 

Puiši un meitenes no 8 līdz 12 gadu vecumam, esiet aktīvi un piedalieties bērnu nometnē Kids Fitness, kas notiks Mazsalacā no 3. - 8. jūlijam. Pavadiet vasaru koši, radoši, sportiski un pilnu piedzīvojumiem jaunu draugu lokā!
 

 

Sīkāka informācija: http://nometnes.gov.lv/camps/view/id/8702
 Projekts "Apskrien Latviju"

 

Arhitekts un garo distanču skrējējs Dins Vecāns, lai lauztu stereotipus par neiespējamām lietām, kā arī pievērstu uzmanību un iedvesmotu sabiedrību ticēt saviem mērķiem, 18.maijā uzsāks 18 dienu izturības skrējienu apkārt Latvijai un aicina tajā iesaistīties arī citus.

 

Projekts “Apskrien Latviju” tiek realizēts kopā ar  Ghetto Games un fondu “1836”, kurš 2015.gadā uzsāka īstenot projektu “Aplido, apceļo, apmīļo Latviju”, ar mērķi izveidot vienojošu 1836 km garu tūrisma ceļu apkārt Latvijai.

 

Šis ceļš, kas mijas starp upju ielejām, gliemežvāku pludmalēm, priežu mežiem un zelta vārpu laukiem, ne tikai aicina un iedvesmo, bet tagad arī izaicina. Izaicina noticēt sev!

lasīt tālāk ↓ Valmieras novada fonda atskats par paveikto

 

Marta beigās Valmieras novada fonda padomei pievienojās trīs jauni dalībnieki: Kaija Muceniece, Ilze Kalniņa un Simona Šmidte, turpat padomes sēdē visi dalībnieki iepazinās ar pērnā gada veikumu un apstiprināja 2016. gada pārskatu, kurā apgrozījums sasniedzis jaunu rekordu – 300 tūkstošus eiro. No tiem par 31 tūkstoti atbalstītas iedzīvotāju iniciatīvas Valmieras apkaimē un visā Vidzemē. Nozīmīgs darbs ieguldīts arī brīvprātīgā darba veicināšanā un jauniešu iesaistē labdarībā.

 

Valmieras novada fonda galvenais darbības virziens ir sniegt atbalstu tiem, kuri gatavi iesaistīties, lai uzlabotu un pilnveidotu apkaimi, kurā dzīvojam. Pērn sešos projektu konkursos fonds finansējis 31 iedzīvotāju iniciatīvu par 31 tūkstoti eiro. Tieši par mūspuses iedzīvotāju un uzņēmumu ziedojumiem atbalstītas 17 iniciatīvas 7900 eiro apjomā programmās “Sev, tev, novadam” un “Jaunieši dod iespēju jauniešiem”.

lasīt tālāk ↓ Finansiāls atbalsts atmiņu un vēstures grāmatu izdošanā

 

Jebkura dzimta ir stipra tik ilgi, kamēr par to saglabājas atmiņas! Daudzi tās pieraksta dienasgrāmatās, kladēs, burtnīcās, vai vienkārši uz papīra lapām. Mūsu uzdevumus ir palīdzēt tiem, kas šos stāstus ir saglabājuši un vēlas nodot nākamajām paaudzēm. Vislabāk stāstus un pierakstus apkopot grāmatas formātā!

 

Kā ieguldījumu Latvijai nozīmīgo "atmiņu grāmatu" izdošanā, izdevniecība "Sava grāmata" apņemas segt ar grāmatas sagatavošanu saistītos izdevumus - darba maketēšanu, vāka izveidošanu, kā arī sagatavošanu uz druku. Nav noslēpums, ka bieži grāmatas sagatavošana līdz drukai sastāda lielāko daļu no izmaksām, it īpaši, ja autoram paredzēts nodrukāt nelielu skaitu grāmatu. Šī projekta ietvaros ar autoru vienosimies tikai par grāmatas tirāžas izdevumiem!  

lasīt tālāk ↓ Atvērts Mazsalacas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

 

2017. gada 3. aprīlī Mazsalacas novada pašvaldības ēkā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, tika atklāts jaunais Mazsalacas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Mazsalacas VPVKAC). Atklāšanas pasākumā piedalījās Mazsalacas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis, izpilddirektors Ritvars Sirmais, Mazsalacas VPVKAC vadītāja un citi interesenti.

 

Mazsalacas VPVKAC vadītāja Anita Brokāne: “Prieks, ka tagad varēsim iedzīvotājiem sniegt ne tikai pašvaldības, bet arī dažādus valsts iestāžu pakalpojumus, lai atvieglotu dokumentu sakārtošanu un iesniegšanu. Esam sagaidījuši pirmos apmeklētājus un ceram uz iedzīvotāju aktivitāti, lai viņi izmantotu šīs piedāvātās iespējas.” 

 

lasīt tālāk ↓ EKO laukumā tagad vairāk pakalpojumu

 

SIA “ZAAO” informē, ka no š.g. 1.aprīļa Mazsalacas EKO laukumā, Pērnavas ielā 16, ir pieejams plašāks pakalpojumu klāsts. Mazsalacas novada iedzīvotāji par maksu EKO laukumā var nodot celtniecības atkritumus, lielgabarīta atkritumus un zaļos atkritumus.

 

Cenrādis:

  • Lielgabarīta atkritumi (mēbeles, matrači, paklāji u.c. liela izmēra priekšmeti)– EUR 14,88 + PVN par 1 m3 
  • Celtniecības atkritumi (jaukti celtniecības atkritumi, piemēram: reģipsis, siltināšanas materiāli, ruberoīds) – EUR 14,88 + PVN par 1 m3
  • Celtniecības atkritumi (tīri, piemēram: tikai ķieģeļi, betons, flīzes, apmetums, akmeņi) – EUR 8,68 + PVN par 1 m3
  • Zaļie atkritumu (lapas, zāle, sīkie zari) – EUR 8,68 + PVN par 1 m3
lasīt tālāk ↓ Traktortehnikas vadītāja eksaminācija tiek elektronizēta

 

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk - VTUA) 2017.gada pirmajā pusgadā plāno veikt izmaiņas traktortehnikas vadītāju atestācijas procesā, lai uzlabotu un celtu traktortehnikas eksaminācijas procesa kvalitāti.

 

Eksaminācijas process sastāv no teorētiskā - eksāmens par ceļu satiksmes un drošības jautājumiem, kā arī ekspluatācijas drošības jautājumu eksāmens (eksternam) un praktiskā bloka - iemaņu eksāmens.

 

Eksaminācijas teorētisko bloku ir paredzēts elektronizēt (eksāmens jākārto testa veidā).

lasīt tālāk ↓ Uzsākts projekts “Zaļie Dzelzceļi” jeb “Green Railway”

 

Vidzemes Tūrisma asociācija (VTA), sadarbojoties ar 25 Vidzemes (tai skaitā arī Mazsalacas novada) un Dienvidigaunijas pašvaldībām un organizācijām, ir uzsākusi Interreg Igaunijas/Latvijas pārrobežu programmas projekta “Zaļie Dzelzceļi” jeb “Green Railway” īstenošanu.

 

Projekts "Green Railways" paredz bijušo dzelzceļa līniju infrastruktūras sakārtošanu Vidzemē un Dienvidigaunijā, kopumā izveidojot aptuveni 750 km garu kopīgu velo/kājāmgājēju maršrutu, kura lielākā daļa ved pa bijušajām dzelzceļa līnijām. Projekta plānotās aktivitātes Vidzemē ietver bijušo dzelzceļa līniju segumu atjaunošanu un piemērošanu nemotorizētajam transportam, koka tiltiņu un margu uzstādīšanu, atpūtas vietu izveidi un bijušo dzelzceļa infrastruktūras objektu uzlabošanu, kājāmgājēju, velobraucēju skaitītāju uzstādīšanu, kā arī citas aktivitātes. Tāpat paredzēta maršruta marķēšana dabā, kā arī vietējās un ārvalstu aktivitātes maršruta popularizēšanai.

lasīt tālāk ↓vecāki ieraksti →
Pasākumi
2.maijā 10:00 Mazsalaca
Mobilā diagnostika
4.maijā 17:00 Ramata
Baltā galdauta svētki Līču skolā
5.maijā  Mazsalaca
Mazsalacas novada svētki
5.maijā 13:00 Mazsalaca
Kundziņu dzimtas saknes un piederība Mazsalacai
5.maijā 19:00 Mazsalaca
Džeza mūzikas vakars
5.maijā 9:30 Mazsalaca
Auto - foto rallijs
6.maijā 08:00 Mazsalaca
Pavasara gadatirgus
6.maijā 11:00 Mazsalaca
Bērnu programma
6.maijā 21:00 Mazsalaca
Koncerts "Reiz maija vakarā..."
6.maijā 22:00 Mazsalaca
Koncerts - balle ar "Rumbas kvartetu"
7.maijā 11:00 Mazsalaca
Pārgājiens dabā “Solis blakus dabas takai"
7.maijā 16:00 Mazsalaca
Koncerts Skaņajā kalnā
9.maijā 16:00 Mazsalaca
Radošā darbnīca bērniem
10.maijā 15:00 Mazsalaca
Tikšanās ar Didzi Kukaini
13.maijā 13:00 Mazsalaca
Konkursa "Salacas balsis 2017" fināls
13.maijā 17:00 Sēļi
Sarīkojums Mātes un Ģimenes dienā
18.maijā 15:00 Mazsalaca
Tikšanās ar žurnālistu un rakstnieku Otto Ozolu
20.maijā 18:00 Mazsalaca
Koncertturneja "Lūk, tās ir līnijdejas!"
20.maijā 19:00 Mazsalaca
Muzeju nakts Valtenberģu muižā
20.maijā 21:00 Sēļi
Muzeju nakts Sēļu muižā "Laika rats"
23.maijā 15:00 Mazsalaca
Stāstnieku pēcpusdiena “Stiprā sieviete manā dzimtā”
26.maijā 10:00 Sēļi
16. Novadu grāmatu svētki
26.maijā 19:00 Ramata
Ramatas pagasta Kultūras centra atklāšanas svētki
2.jūnijā 18:30 Mazsalaca
Koncertē "Ēra, "Salaca" un BJØRGVIN VOCAL
29.jūnijā  Mazsalaca
Ekskursija uz Igauniju
Aktuāli
līdz 29.aprīlim  Mazsalaca
Izstāde "Ceļojums mūža garumā"
līdz 7.maijam  Mazsalaca
Izstādes "Mazsalacas novada svētkos"
līdz 10.maijam  Mazsalaca
Izstāde "Vidzemes toņi un pustoņi"
līdz 15.maijam  Sēļi
Ineses Ziemeles personālizstāde
līdz 20.maijam  Mazsalaca
Izstāde „Mazsalacas novada svētki 2016”
līdz 2.jūlijam  Mazsalacas novads
Fotokonkurss "Mans Mazsalacas novads”
Pasākumu arhīvs →
Fotogalerijas

Noderīgi

Mazsalacas novada pašvaldība
Pērnavas iela 4, Mazsalaca
Mazsalacas novads, LV-4215
Reģistrācijas Nr. 90009114167
Norēķinu konts AS "Swedbank"
Konta Nr. LV14HABA0551020371802
Tālr. 64251908 Fakss: 65509888
dome@mazsalaca.lvMazsalaca

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
Mazsalacas novada ziņas


Aptauja

apCeļosim_fb_180x180(1)_42930.jpg

 

vpvkac_24032.gif

 

250x250 Vidzemes UD_104554.png

 

NVA baneris 200X100_24022.jpg

 

web_baneris_250x250_83325.gif

 

latvija-lv-logo_png_23842.png

 

DEINSTITUCIONALIZĀCIJA_BANERIS_WEB(1)_113722.jpg

 

Baneris150x150_43113.gif

 

BANERIS 200X200_91308.jpg

 

300x250pix_13402.jpg

 

1188-transport_100447.jpg

 

1188-business_100444.jpg

 

4lietas_klekshi_102839.png

 

 

rsz_3vz_logotips_800_80055.jpg

 

250x250-baneris-Upes-Oga_22713.gif

 

rsz_banneris_1_84550.jpgSadarbība

LLKCmazs3_34536.jpg E-iespejas_logo_3_120119.jpg rsz_21rsz_2rsz_nva_logo_84237.jpg Latvijas Pašvaldību savienība_51531.jpg 

mz_aplis_85158.jpg 

(c) 2011-2017 Mazsalaca.lv
Visas tiesības aizsargātas