LV
EN
 
SĀKUMSPAŠVALDĪBA
PAKALPOJUMI
SABIEDRĪBA
IZGLĪTĪBA
KULTŪRA
TŪRISTIEM
KONTAKTI
SLUDINĀJUMI (18)
Rūjienas novada amatierteātra izrāde Egles iedegšana Mazsalacā

Ziņas
 Ziedotāju aplis – sešas minūtes, kas mainīs kopienu

 

Vai esi kādreiz prātojis, ka vēlētos ziedot, bet uztraucies, kur nonāks tavs ziedojums? Valmieras novada fonds 7. decembrī pulksten 17.00 kafejnīcā “Jauna saule” aicina uz pirmo Ziedotāju apli, kur trīs ideju autori katrs sešās minūtēs pastāstīs, kā jūsu atbalsts palīdzēs Valmieras apkaimei attīstīties. Pat tad, ja šķiet, ka tava ziedojuma summa nebūs liela – šis pasākums pierādīs, ka kolektīvi veikts ziedojums kļūst liels. Atnāc, pozitīvas emocijas garantētas!

 

Kā notiks pasākums? Neformālā gaisotnē būs iespējams satikt citus apkaimes labvēļus un trīs iniciatīvu autorus, kurus nominējusi Valmieras novada fonda padome. Katras iniciatīvas autoram būs dotas sešas minūtes prezentācijai un sešas minūtes publikas jautājumiem. Pēc prezentācijām ideju autori pametīs telpu, un sāksies ziedojumu solīšana. Ziedot varēs gan klātienē, gan ar pārskaitījumu pēc pasākuma.

lasīt tālāk ↓ Meklējam novada sportistus

 

Nākamā gada janvārī godināsim Mazsalacas novada sportistus. Ziniet kādu sportistu, kurš ir labākais savā jomā? Spēlē komandu sporta veidos vai individuāli?

 

Aizpildiet anketu, tādā veidā iepazīstinot ar šo cilvēku/komandu! Anketa: https://goo.gl/forms/GmRhxIJ0572D78Ps2
 Paziņojums par komunālo pakalpojumu tarifa izmaiņām Ramatas un Sēļu pagastos

 

Saskaņā ar Mazsalacas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.oktobra lēmumu Nr.13.14 "Par pašvaldības sniegto komunālo pakalpojumu tarifu apstiprināšanu", sākot ar 2018.gada 1.janvāri  tiek noteikti šādi  Mazsalacas novada pašvaldības sniegto ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu tarifi:

 • ūdens izmantošana - 1,52 euro/m +PVN;
 • kanalizācija –  0,85 euro/ m +PVN;
 • atkritumu savākšana un izvešana (Sēļu pag.) uz vienu mājsaimniecībā dzīvojošo - 2,18 euro + PVN.

   Ja nav uzstādīti skaitītāji, tiek noteikta šāda norma par ūdens un kanalizācijas izmantošanu:

 • ūdens -3 m3  mēnesī vienai personai;
lasīt tālāk ↓ Vides iniciatīvas „100 darbi Latvijai” skolu konkurss

 

Jaunā paaudze arī šajā mācību gadā tiek aicināta sapost Latviju nu jau pavisam drīz gaidāmajai simtgadei – paveikt darbus savas skolas teritorijas, pilsētas, pagasta, ciema izdaiļošanā un labiekārtošanā. Ir izsludināts konkurss 1.-12.klašu skolēniem vides iniciatīvā „100 darbi Latvijai”. Arī šoreiz oriģinālāko un vērienīgāko vides darbu autori galvenajā balvā saņems Tallink jūras ceļojumu uz Stokholmu visai klasei.

 

Konkursa pirmajā kārtā skolēni tiek aicināti savā tuvākajā apkaimē atklāt vietu vai objektu, ko būtu nepieciešams labiekārtot, atjaunot vai izdaiļot. Pēc izvēlētā objekta vai vietas apsekošanas,  skolēnu uzdevums ir izstrādāt praktisku un radošu piedāvājumu tā uzlabošanai un līdz 2018. gada 12.janvārim savu ideju iesūtīt konkursa organizatoriem uz e-pastu: info@100darbilatvijai.lv.

lasīt tālāk ↓ Iespējams iegādāties novada kalendāru

 

Esam gandarīti paziņot, ka, lai gan ar kavēšanos, tomēr ir pabeigts darbs pie Mazsalacas novada kalendāra 2018.gadam. Sākot ar 21. novembri, to ir iespējams iegādāties Mazsalacas novada Tūrisma informācijas centrā (TIC), Rūjienas ielā 1, Mazsalacā. Ziemas sezonā TIC atvērts katru darba dienu no plkst. 10:00. Kalendāra cena ir 5,90 EUR (ar PVN).

 

Kalendāra izveidē izmantotas fotokonkursam “Mans Mazsalacas novads 2017” iesniegtās fotogrāfijas un īpaši pievienoti tekstu fragmenti no latviešu autoru darbiem, kuros ir rodama saikne ar Mazsalacu.

lasīt tālāk ↓ Gaidāmas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņas

 

SIA “ZAAO” (ZAAO) ar savu līdzšinējo darbību veicina pakalpojuma pieejamību un drošu vidi iedzīvotājiem, piedāvājot arvien jaunus pakalpojumus un uzlabojot dalītās atkritumu vākšanas procesus. Lai īstenotu visas ieceres, obligātās prasības un segtu izmaksas, no 2018.gada 1.janvāra plānots mainīt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu Ziemeļvidzemes 22 novadu pašvaldībās, kurās pakalpojumus sniedz  ZAAO.

 

Jau vairākus gadus ievērojami augušas ar atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, piemēram, degvielas un vinješu iegādei, transportlīdzekļu remontam, minimālās darba algas celšanai. Tāpat ZAAO veikusi būtiskus ieguldījumus dalītās atkritumu vākšanas sistēmas izveidē un pieejamības uzlabošanā, plānojot nākotnē šo darbu turpināt.

lasīt tālāk ↓ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings 2017

 

15. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsīs notika Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitinga 2017 balvu pasniegšana.

 

Mazsalacas vidusskolu pārstāvēja skolas direktore Zaiga Ivana, direktores vietniece izglītības jomā Iveta Jātniece, 93. izlaiduma klases audzinātāja Baiba Meļķe, latviešu valodas un literatūras skolotāja Merika Lūse un matemātikas skolotāja Nadežda Leitāne.

 

Bijām priecīgas, kad mūsu skolu aicināja saņemt balvu par 1. vietu nominācijā “Latviešu valoda” pilsētu vidusskolu grupā, bet jo īpaši lepnas bijām, izdzirdot Mazsalacas vidusskolas vārdu 1.vietā kopvērtējumā pilsētu vidusskolu grupā.

lasīt tālāk ↓ VID aicina izmantot datu bāzē pieejamo informāciju

 

Lai veicinātu sabiedrības informētību, kā arī komercdarbības vides drošību, godīgu konkurenci un labprātīgu nodokļu saistību izpildi, Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) papildinās VID publiskojamo datu bāzi ar jaunu informāciju par nodokļu maksātājiem. Publiskojamās informācijas veids un apjoms noteikts likumā "Par nodokļiem un nodevām" veiktajos grozījumos.  

 

Likuma grozījumos noteikts, ka, sākot ar 2018. gada 1. janvāri, VID jāpublisko informācija par:

 • darba devējiem, kuri nav samaksājuši sodu par darba samaksas noteikumu pārkāpšanu;
 • darba devējiem, kuru darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks;
 • nodokļu maksātājiem, kuri normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav iesnieguši likumos paredzētās nodokļu deklarācijas;
lasīt tālāk ↓ Atzinīgi novērtē citu reģionu pieredzi deinstitucionalizācijas procesu īstenošanā

 

Viens no būtiskākajiem sociālo rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem ir ergoterapeits – turklāt jāapzinās šī speciālista loma arī jaunu sociālo pakalpojumu plānošanas procesā – tā secinājuši vairāki Vidzemes reģiona pašvaldību sociālo dienestu pārstāvji pieredzes apmaiņas brauciena laikā, viesojoties sociālo pakalpojumu sniegšanas vietās Jelgavas novadā, Rīgā  un Siguldā.

 

Pieredzes apmaiņas brauciens notika š.g. 8.-9. novembrī, un tas  tika organizēts deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros, sniedzot iespēju pašvaldību speciālistiem viesoties Jelgavā – dienas centrā “Integra”, dienas aprūpes centrā  pilngadīgām personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kā arī grupu dzīvokļos pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Brauciena dalībnieki apmeklēja arī biedrību “Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi” Rīgā, kā arī iepazinās ar biedrības “Cerību spārni” sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem Siguldā. Ņemot vērā, ka daudzas no Vidzemes pašvaldībām deinstitucionalizācijas procesa ietvaros plāno veidot jaunus sociālos pakalpojumus, ir būtiski iepazīties ar citu novadu un pilsētu pieredzi, kas pakalpojumus jau attīstījuši un tos jau sniedz deinstitucionalizācijas procesa mērķgrupu pārstāvjiem.

lasīt tālāk ↓ VAKANCE - traktortehnikas vadītājs/saimniecības vadītājs

 

Mazsalacas novada pašvaldība (Reģistrācijas Nr. 90009114167) aicina darbā traktortehnikas vadītāju (0,7 amata vietas)/saimniecības vadītāju Valtenberģu muižā (0,3 amata vietas)

 

Amata veikšanai nepieciešamā izglītība, zināšanas un prasmes:

1)      Vidējā izglītība;

2)      Traktorista tiesības (iespējams nokārtot darba uzsākšanas laikā);

3)      Autovadītāja apliecība;

4)      Prasme strādāt ar biroja tehniku;

5)      Atbildība par savu pienākumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

lasīt tālāk ↓ VAKANCE - saimniecības vadītājs

 

Mazsalacas novada pašvaldība (Reģistrācijas Nr. 90009114167) aicina pieteikties

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas saimniecības vadītāja vakancei (1 amata vieta, uz noteiktu laiku). 

 

Galvenie darba pienākumi:

 • Nodrošināt Mazsalacas novada domes lēmumu u.c. normatīvo aktu izpildi;
 • Uzraudzīt pašvaldības labiekārtošanas, tehnisko strādnieku, santehniķa, būvgaldnieka, dārznieka, tualešu apkopēja, sētnieka darbu Mazsalacas novadā;
 • Uzraudzīt Valsts probācijas dienesta klientu nodarbināšanu piespiedu darbos un NVA programmās iesaistīto personu darbu;
 • Piedalīties saimniecisko preču iegādes, uzskaites, un izsniegšanas organizēšanā;
 • Kontrolēt pakļauto darbinieku izpildīto darba kvalitāti, darba laika ievērošanu, un uzticēto darba rīku, priekšmetu, materiālu un mehānismu saglabāšanu un racionālu izmantošanu;
 • Apsekot pašvaldības ielas un ceļus.
lasīt tālāk ↓ Rūķu darbnīcas

 

Roku darinātām lietām piemīt ne tikai roku siltums, bet arī darītāja sirds un domu spēks. Neviens nenoliegs, ka pašu darināta dāvana ir īpaša un ļoti personiska. Tādēļ aicinām visus iejusties Rūķīša lomā un pašiem sagatavot dāvanas saviem mīļajiem Ziemassvētkos.

Rūķu darbnīcas notiks Amatu mājā, Rīgas ielā 10, Mazsalacā, no plkst. 10:00-14:00.

lasīt tālāk ↓ Pašdarbnieku avīze 2017

 

Izdota 2017. gada pašdarbnieku avīze (uzklikšķiniet, lai lasītu!)

 

Izdevumu sagatavojis Mazsalacas novada Kultūras centrs
 Zināmas 10 nozīmīgākās Vidzemes ainavas

 

Mērķtiecīgi turpinot darbu pie ainavu dārgumu krātuves izveides Latvijā, 15. oktobrī noslēdzās iedzīvotāju balsošana par 243 pieteiktajiem ainavu dārgumiem visā Latvijā. Iedzīvotāji bijuši patiešām aktīvi, nodotas 45 tūkstoši balsis, no tām gandrīz 13 tūkstoši – par Vidzemes ainavām.

 

Vienlaicīgi savu viedokli par vērtīgākajām un Latvijas novadiem raksturīgākajām ainavām izteica arī īpaši veidota ainavu ekspertu padome. Summējot iedzīvotāju balsojumu un ekspertu padomes lēmumu, katrā no novadiem tika izvirzīti 10 ainavu dārgumi, kas tiks iekļauti Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) krātuvē, sagatavojot priekšlikumus to iekļaušanai arī Latvijas Kultūras kanonā.

 

Vidzemē par nozīmīgākajām 10 ainavām Latvijas sabiedrības un ekspertu vērtējumā izvēlētas:

lasīt tālāk ↓ Aicina iedibināt jaunu tradīciju


Lai veicinātu vecākus pavadīt vairāk laika kopā ar bērniem, Labklājības ministrijas iniciētā projekta ietvaros tiek organizēta akcija “Maziem mirkļiem ir liela nozīme”, kura norisināsies 10. decembrī. Ar šo akciju kampaņas organizatori vēlas iedibināt jaunu tradīciju – svētdienu, kas tiek pavadīta ģimenes lokā, mudinot vecākus veltīt kaut pavisam nedaudz vairāk laika kopā ar saviem bērniem. Akcijā ar savu iniciatīvu organizēt ģimenes dienu tiek mudināti piedalīties arī visas Latvijas nevalstiskās organizācijas, skolas, pašvaldības un uzņēmēji. Katrs kampaņas atbalstītājs ar savu ideju un ieceri var dalīties to ievietojot kampaņas „Maziem mirkļiem ir liela nozīme” Facebook lapā un akcijas dienā dalīties ar kopīgo aktivitāšu bildēm sociālajos tīklos, pievienojot tām tēmturi #mirklimirnozime.

lasīt tālāk ↓ Sēļu stāsti

 

28. oktobrī Leģendu naktī Sēļu muižā Valmieras muzeja Vēstures nodaļas vadītāja Ingrīda Zīriņa iepazīstināja ar Sēļu stāstiem.

 

Prezentācija apskatāma šeit: Sēļu stāsti 
 Sākas pieteikšanās lielākajām skolu slidošanas sacensībām “Ledus Gladiatori”

 

Vidzemes Olimpiskais centrs izsludina pieteikšanos lielāko skolu slidošanas sacensību "Ledus Gladiatori" 7. sezonai. Tradicionāli sacensības norisināsies piecās klašu grupās (4.-8.). Pieteikumu iesniegšanas gala termiņš ir 30. novembris.

 

Skolu slidošanas sacensības "Ledus Gladiatori" katru sezonu pulcē ap 1000 dalībniekus no Vidzemes reģiona izglītības iestādēm un ir lielākās šāda veida sacensības Latvijā. "Ledus Gladiatori" mērķis ir ne tikai noskaidrot ātrākās klašu komandas, bet arī dot iespēju bērniem apgūt slidošanas pamatus. Katra komanda pirms finālsacensībām aizvada trīs treniņus, kuros Vidzemes Olimpiskā centra slidošanas instruktori palīdz apgūt "Ledus Gladiatori" šķēršļu trases un slidošanas tehnikas elementus. Ar vērtīgām balvām visai klasei tiek apbalvotas visas klašu komandas un pedagogi, kā arī atraktīvākie karsēji, atbalstītāji, kuri ir piedalījušies “Ledus Gladiatori”.

lasīt tālāk ↓ Mazsalacas novada skaistākais Ziemassvētku noformējums 2017

 

Konkurss “Mazsalacas novada skaistākais Ziemassvētku noformējums 2017”

 

Konkursa mērķis ir veicināt Mazsalacas novadā Ziemassvētku laikam atbilstošas noskaņas radīšanu; veicināt uzņēmēju, iedzīvotāju un ēku (būvju) īpašnieku aktīvu līdzdalību novada svētku noformējuma veidošanā; veidot estētiskās vērtības cilvēkos; celt noformējuma māksliniecisko kvalitāti.

 

Konkursā var piedalīties ikviena fizika vai juridiska persona ar Ziemassvētku tematikai atbilstošu noformējumu tirdzniecības un pakalpojumu iestāžu, uzņēmumu, privātmāju, daudzstāvu dzīvojamo māju un citu ēku fasādēs, sētās, pagalmos, laukumos un skatlogos.

lasīt tālāk ↓ Vietējās nozīmes maršrutos mainīti atiešanas laiki starp pieturvietām

 

SIA “VTU Valmiera” informē par izmaiņām reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos no 1.novembra.

 

Maršruta Valmiera – Vaidava – Rubenes skola – Valmiera reisam plkst.7.35 no Valmieras, maršruta Valmiera – Vaidava – Valmiera reisam plkst.15.35 no Valmieras, maršruta Valmiera – Vaidava – Rubene – Valmiera reisiem plkst.5.55, 12.10 un 15.30 no Valmieras, maršruta Valmiera – Rubenes skola – Vaidava – Valmiera reisam plkst.18.45 no Valmieras, kā arī maršruta Valmiera – Mazsalaca – Rūjiena – Valmiera reisam plkst.6.20 no Valmieras mainīti atiešanas laiki starp pieturvietām.

 

Tāpat informējam, ka no Rūjienas autoostas slēgti maršruta Rūjiena – Rencēni – Valmiera reisi plkst.6.35 un plkst.20.20, savukārt atklāti jauni reisi plkst.6.25 un plkst.19.45.

lasīt tālāk ↓ Konkurss „Latvijai – 100. Domā. Izzini. Stāsti!”

 

Šī gada novembrī Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās sākas erudīcijas konkurss „Latvijai – 100. Domā. Izzini. Stāsti!” Konkurss ir veltīts Latvijas simtgadei un tas notiks trijās tematiskās kārtās - “Latvijas simtgade. Notikumi”, “Latvijas simtgade. Vietas” un “Latvijas simtgade. Cilvēki”. Tas noslēgsies 2018. gada 23. novembrī.   

 

No šī gada 6. novembra līdz 30. novembrim norisināsies konkursa pirmā kārta “Latvijas simtgade. Notikumi”, kuras laikā aicinām Latvijas iedzīvotājus doties uz sev tuvāko bibliotēku, lai izzinātu visas valsts vai savas pilsētas, novada vai pagasta vēstures nozīmīgus notikumus, kā arī pastāstītu savu stāstu saistībā ar tiem.

lasīt tālāk ↓vecāki ieraksti →
Pasākumi
24.novembrī 10:30 Mazsalaca
Izglītojošs seminārs vecākiem
24.novembrī 16:00 Mazsalaca
Tikšanās ar Arno Jundzi
26.novembrī 14:00 Mazsalaca
Rūjienas novada amatierteātra izrāde
26.novembrī 17:00 Mazsalaca
Egles iedegšana Mazsalacā
28.novembrī 15:00 Mazsalaca
Mazsalacas stāstnieku tikšanās
29.novembrī 19:00 Mazsalaca
Iedzīvotāju tikšanās ar SIA "Banga KPU"
29.novembrī 19:00 Sēļi
Amatierteātra "Ramata" izrāde "Kad sievas spēkojas"
2.decembrī 14:00 Mazsalaca
TLMS “Mazsalaca” 45 krāsainie mirkļi
3.decembrī 14:30 Sēļi
Svētku eglītes iedegšana Sēļos
8.decembrī 16:00 Mazsalaca
Tikšanās ar rakstnieku Aivaru Kļavi
8.decembrī 19:00 Ramata
Vakarēšana kopā ar Vitu Melbārdi
9.decembrī 16:00 Sēļi
Tautas muzikantu saiets Sēļu muižā
10.decembrī 14:00 Mazsalaca
Labdarības pasākums “Ticēt brīnumam...”
12.decembrī 16:00 Mazsalaca
Ziemassvētku radošā darbnīca bērniem
15.decembrī 12:30 Ramata
Pasākums Ramatas pagasta vecākajai paaudzei
15.decembrī 17:00 Mazsalaca
Deju kopu koncerts “Sidrabiņā rotājos”
17.decembrī 10:00 Mazsalaca
Ziemassvētku amatniecības darinājumu tirdziņš
19.decembrī 11:30 Ramata
Ziemassvētki Ramatas pagasta pirmsskolas vecuma bērniem
19.decembrī 15:00 Mazsalaca
Mazsalacas stāstnieku tikšanās
21.decembrī 17:00 Mazsalaca
Danču bērnu Ziemassvētki un Bluķa vakars
22.decembrī 16:00 Mazsalaca
Senioru gada balle
23.decembrī 12:00 Sēļi
Ziemassvētku sarīkojums bērniem
23.decembrī 12:00 Mazsalaca
Pasākums "Ziemassvētku prieks"
23.decembrī 14:00 Sēļi
Ziemassvētku sarīkojums senioriem
25.decembrī 16:00 Mazsalaca
Sveču mežs Skaņajā kalnā
27.decembrī 17:30 Mazsalaca
Pirmsskolas vecuma bērnu eglīte
30.decembrī 18:00 Mazsalaca
Novada Gada balle
31.decembrī 22:00 Sēļi
Jaungada balle Sēļu muižā
Aktuāli
līdz 30.novembrim  Sēļi
Ekspozīcija “Sēļu muiža un apkārtnes muižas”
līdz 27.decembrim  Mazsalaca
TLMS “Mazsalaca” izstāde
līdz 31.decembrim  Sēļi
Ingas Pērkons personālizstāde
līdz 31.decembrim  Mazsalaca
Rūtas Līvas Vilcānes darbu izstāde
Pasākumu arhīvs →
Fotogalerijas

Noderīgi

Mazsalacas novada pašvaldība
Pērnavas iela 4, Mazsalaca
Mazsalacas novads, LV-4215
Reģistrācijas Nr. 90009114167
Norēķinu konts AS "Swedbank"
Konta Nr. LV14HABA0551020371802
Tālr. 64251908 Fakss: 65509888
dome@mazsalaca.lvMazsalaca

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
Mazsalacas novada ziņas


Aptauja

muzejs_mazsalaca_90256.JPG

 

VARAM-Vidzeme-180x180px-pastasti (002)_34622.gif

 

apCeļosim_fb_180x180(1)_42930.jpg

 

vpvkac_24032.gif

 

 

NVA baneris 200X100_24022.jpg

 

web_baneris_250x250_83325.gif

 

latvija-lv-logo_png_23842.png

 

DEINSTITUCIONALIZĀCIJA_BANERIS_WEB(1)_113722.jpg

 

Baneris150x150_43113.gif

 

BANERIS 200X200_91308.jpg

 

300x250pix_13402.jpg

 

1188-transport_100447.jpg

 

1188-business_100444.jpg

 

4lietas_klekshi_102839.png

 

 

rsz_3vz_logotips_800_80055.jpg

 

250x250-baneris-Upes-Oga_22713.gif

 

rsz_banneris_1_84550.jpgSadarbība

LLKCmazs3_34536.jpg E-iespejas_logo_3_120119.jpg rsz_21rsz_2rsz_nva_logo_84237.jpg Latvijas Pašvaldību savienība_51531.jpg 

mz_aplis_85158.jpg 

(c) 2011-2017 Mazsalaca.lv
Visas tiesības aizsargātas