LV
EN
 
SĀKUMSPAŠVALDĪBA
PAKALPOJUMI
SABIEDRĪBA
IZGLĪTĪBA
KULTŪRA
TŪRISTIEM
KONTAKTI
SLUDINĀJUMI (12)
Riteņbraukšanas sacensības "Mazsalacas aplis 2017" Novada sporta svētki 2017

Ziņas
 Sabiedriskā apspriešana

 

Š.g. 7. septembrī plkst. 15.00 Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā-bibliotēkā SALA, Liepu ielā 3, Ungurpilī notiks dabas lieguma "Ziemeļu purvi" Dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana.

Dabas liegums „Ziemeļu purvi” atrodas Latvijas ziemeļaustrumos – Ziemeļvidzemē, Igaunijas pierobežā, Mazsalacas novada Ramatas pagastā un Alojas novada Staiceles pagastā. Dabas lieguma teritorijas aizsardzības un apsaimniekošanas mērķis ir Latvijā un Eiropā nozīmīgu aizsargājamo purvu, saldūdeņu, mežu un zālāju biotopu kvalitātes uzlabošana vai to atjaunošana, kā arī retu un īpaši aizsargājamu augu un dzīvnieku populāciju saglabāšana un purva biotopu hidroloģiskā režīma stabilizēšana degradētajās purvu daļās. Kopš 2004.gada dabas liegums ir iekļauts Natura 2000 teritoriju tīklā kā C tipa teritorija, kas noteiktas īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai

lasīt tālāk ↓ Harijs Rokpelnis: “Mēs nedrīkstam baidīties no skrambām un sasitumiem.”

 

Latvijas iedvesmas stāstu vietnē TUESI.LV publicēts video par Mazsalacas novada domes priekšsēdētāju Hariju Rokpelni: http://tuesi.lv/sauj-pa-zvaigznem/.

 

“Parādiet man divdesmitgadnieku, kurš tiecas uz darbu pašvaldībā, lai iestātos par jauniešu interesēm? Tā nav vēlētāju un partiju vaina, tā ir mūsu pašu - jauniešu vaina, jo trūkst ambīciju. Vieglāk ir feisbukā kaut ko nolaikot, nevis reāli piecelties un iestāties par savām idejām,” atzīst Mazsalacas novada domes priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis.

lasīt tālāk ↓ Ievērībai

 

Informējam, ka no 2017. gada 21. augusta līdz 2017. gada 3. septembrim Anta Ķirse atrodas atvaļinājumā. Kapa vietas uzturēšanas līgumus būs iespējams noslēgt līdz šim periodam un pēc tā - sākot no 2017. gada 4.septembra, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā. 
 Aicina noteikt 10 skaistākos Vidzemes ainavu dārgumus

 

No 15. augusta līdz 15. oktobrim vietnē www.ainavudargumi.lv ikvienam Latvijas iedzīvotājam būs iespēja elektroniski balsot, izvēloties 10 skaistākās Vidzemes ainavas, tādējādi vienlaikus iesaistoties Latvijas ainavu dārgumu krātuves veidošanā. Balsotāji savas balsis varēs atdot vienu reizi, taču izvēlēties drīkstēs līdz pat 10, viņuprāt, skaistākos objektus katrā no reģioniem, tādējādi katra persona kopumā var nobalsot līdz pat 50 skaistākajām Latvijas ainavām. Pavisam iedzīvotāju vērtējumam nodotas 243 Latvijas ainavas, no kurām 50 ir Vidzemes pusei raksturīgas.

 

Aktivitātes koordinatore Vidzemē Dace Laiva norāda: “Aicinu iedzīvotājus balsojot mazāk pievērst uzmanību fotogrāfijas kvalitātei, bet vairāk pārdomāt konkrētas ainavas nozīmi un vērtību latvieša dzīvē, cik ļoti konkrētā vieta vai objekts katrā no mums no jauna atdzīvina nacionālo identitātes sajūtu! Vietnē atradīsiet fotogrāfijas, kuras iesnieguši mūsu pašu iedzīvotāji, kuri pieteikuši savus ainavu dārgumu – kāds objektu iemūžinājis ar fotoaparātu, kāds ar mobilā telefona palīdzību. Šis nav fotokonkurss, šis ir brīdis, kad nosakām Latvijas kanoniskās vērtības!”

lasīt tālāk ↓ Vakance Rūjienas novada Sociālajā dienestā

 

Rūjienas novada Sociālais dienests aicina darbā sociālo darbinieku. 


Amata veikšanai nepieciešamā izglītība, zināšanas un prasmes:

  • otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
  • vispārējas zināšanas par spēkā esošajiem tiesību aktiem kompetences ietvaros;
  • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī (mutvārdos un rakstos);
  • labas prasmes sociālo gadījumu vadīšanā, sociālās rehabilitācijas plānu sastādīšanā;
  • labas komunikācijas (t.sk. intervēšanas, klausīšanās, atgriezeniskās saites nodrošināšanā u.c.) un konfliktu risināšanas prasmes;
lasīt tālāk ↓ Atzīmē vasaras noslēgumu Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā!

 

Tuvojoties Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta (ZBR) dibināšanas 20 gadu jubilejai, Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar ZBR teritorijas pašvaldībām 26.-27. augustā organizē ZBR Ceļotāju dienas.

 

Ceļotāju dienu tradīcija aizsākusies Slīteres nacionālajā parkā 2010. gadā, vēlāk šo pasākumu pārņēma arī Ķemeru nacionālais parks, savukārt šogad pirmo gadu tā tiek organizēta arī Rāznas nacionālajā parkā un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, par godu šo teritoriju apaļajām jubilejām. Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts šī gada decembrī atzīmēs savu 20. gadadienu kopš iekļaušanas starptautiskajā UNESCO programmā “Cilvēks un biosfēra”.

lasīt tālāk ↓ Personas koda maiņa

 

No 2017. gada 1. jūlija visām personām, par kurām tiks iekļautas ziņas Iedzīvotāju reģistrā (personas pirmuzskaite), tiks piešķirts individuāls personas kods, kas sākas ar cipariem “32”. 


Tādējādi tiks novērsta iespēja, izmantojot personas koda pirmajā daļā ietverto informāciju ar norādi uz personas vecumu, veidot tiešu vai netiešu personas diskrimināciju uz vecuma pamata gan profesionālajās attiecībās, kā arī mazināt iejaukšanos personas privātajā dzīvē.

 

Personas kodu veido no vienpadsmit cipariem, nodrošinot personas kodu neatkārtošanos. Personas koda pirmie cipari ir "32", bet pārējie cipari ir sistēmas automātiski ģenerēti nejauši cipari no "0" līdz "9". Jaunais personas kods, kas sākas ar “32” ir nemainīgs, izņemot gadījumu, ja persona tiek adoptēta.

lasīt tālāk ↓ Valsts nodrošinātais atbalsts juridiskajā palīdzībā

 

Juridiskās palīdzības administrācija informē par pakalpojumiem un aicina būt informētiem par to nodrošināšanas kārtību:

 

Kādos gadījumos noziegumos cietušajiem ir tiesības uz valsts kompensāciju?

 

Valsts kompensāciju izmaksā tīšos noziegumos cietušajiem, kuriem nodarīti smagi vai vidēja smaguma miesas bojājumi, iestājusies personas nāve, aizskarta cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība, cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris, vai inficēts ar HIV, B vai C hepatītu. Valsts kompensācijas pieprasījumu administrācijā iesniedz viena gada laikā pēc dienas, kad persona atzīta par cietušo vai ir uzzinājusi par faktiem, kas šai personai dod tiesības to darīt (piemēram, veiktās ekspertīzes rezultātiem, nozieguma kvalifikācija u.c.).

lasīt tālāk ↓ “Domā ar galvu, nelec uz tās”

 

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir izstrādājis jaunu infografiku “Domā ar galvu, nelec uz tās” par lēkšanu ūdenī uz galvas – https://www.spkc.gov.lv/images/Infografikas/lkana_den.jpg. Infografikā ir iekļauta informācija par galvenajiem traumu veidiem, lecot ūdenī uz galvas, par ieteikumiem drošai peldēšanās, kā arī par palīdzības iespējām un rīcību nelaimes gadījumā.
 Pilotē dronu droši un tiesiski

 

Ministru kabineta 2016. gada 22. novembra noteikumi Nr. 737 "Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi" attiecas uz jebkuru personu, kuras īpašumā vai valdījumā ir bezpilota gaisa kuģis vai kura vēlas veikt bezpilota gaisa kuģa lidojumus, kā arī uz komersantiem un personām, kas organizē bezpilota gaisa kuģu lidojumus.

 

Nozare strauji attīstās, par ko liecina arvien pieaugošais bezpilota gaisa kuģu lietotāju īpatsvars. Līdz ar to būtiski var palielināties arī riski civilās aviācijas drošumam un drošībai.

lasīt tālāk ↓ Informācija apmeklētājiem

 

Amatu māja, Rīgas ielā 10, Mazsalacā, studijas vadītājas atvaļinājuma laikā slēgta līdz 2017. gada 31.augustam!

 

Nepieciešamības gadījumā lūdzam zvanīt:

  • 29375352  Rita Ertmane
  • 29179179  Dace Jurka

Tiksimies rudens sezonā!
 Saņem pakalpojumus vienuviet!

 

Kopš Mazsalacas novada VPVKAC atvēršanas 3. aprīlī sniegti 124 pakalpojumi un konsultācijas.

Visbiežāk cilvēki vērsušies pēc VSAA pakalpojumiem - slimības pabalsta piešķiršana, apbedīšanas pabalsta piešķiršana, kā arī ar bērna piedzimšanu saistītie pabalsti.

 

No VID pakalpojumiem populārākie ir Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana, konsultēšana EDS sistēmā un elektroniskās algas nodokļu grāmatiņas iesniegšana.

lasīt tālāk ↓ Jubilejas nometne bērniem

 

20 gadu jubilejas nometni šajā vasarā piedzīvoja kristīgo skautu jeb Ceļa meklētāju Latvijas organizācija, kas pulcināja kopā bērnus un pusaudžus. Šogad nometnes vieta bija  Pārgaujas novada Stalbes pagastā. Starp vairāk kā 400 bērniem bija arī 10 no Mazsalacas novada, bet kopā mūsu Rūjienas-Mazsalacas „Gulbju” klubā bijām 40. Visas nedēļas garumā no 9. līdz 16. jūlijam bērni darbojās aizraujošās aktivitātēs. Viņiem bija iespēja izvēlēties piedalīties nodarbībās 4 blokos: sporta, dabas, mākslas un arodu. Mūsējie izvēlējās: futbolu, volejbolu, fizisko sagatavotību, alpīnismu, makšķerēšanu, filcēšanu, drāmu, kartiņu izšūšanu, lego, zīmēšanu, mūziku, bites, putnus, haizivis, picu cepšanu,  veselības ekspo, elektrības, ķīmijas un fizikas zināšanas, glābšanas iemaņas, zīmju valodu, kokgriešanu.  Bērni iemācījās daudzas interesantas un noderīgas lietas, un, protams, nopelnīja nozīmītes, kuras turpmāk rotās goda lenti uz parādes formas.

lasīt tālāk ↓ Jaunas sadarbības iespējas

 

Atzīmējot Valmieras un Giterslo reģionu sadarbības 25 gadu jubileju, Vācijā viesojās Mazsalacas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis, SIA “Mazsalacas slimnīca” direktors Edgars Grandāns, Ojārs Beķeris, kurš bija aizsācējs Mazsalacas un Hārzevinkelas pilsētu sadraudzībai, un Laila Strada, mākslas skolas pedagoģe.

 

Kontakts starp Hārzevinkelu un Mazsalacu aizsākās pirms vairākiem gadiem, aptuveni no 1995. gada. Tajā laikā Mazsalacas pilsētas Goda pilsonis Bruno Klaine ar ģimeni no Hārzevinkelas ziedoja līdzekļus Mazsalacas slimnīcas celtniecībai.

lasīt tālāk ↓ TLMS “Mazsalaca” pošas uz Madonu

 

Tautas lietišķās mākslas studiju darba vērtējums ir piedalīšanās republikas izstādēs. Šogad šāda liela mēroga izstāde notiks Madonā no 4. augusta -19. septembrim. Izstādē aicināti visi Latvijas novadi ar tautas lietišķās mākslas darbiem. Šajā izstādē izvērtēs labākos darbus Dziesmu svētku izstādei Rīgā 2018. gadā.                    

Arī mūsu studija mērķtiecīgi darbojās, lai godam pārstāvētu republikas izstādi Madonā. Īpaši čakli ir darbojušās audējas. Sezonā pievērsāmies gan paklāju aušanai, gan audām pirts un masāžas dvieļus, kurus var apskatīt izstādē Amatu mājā. Lepojos, ka veiksmīgi ir strādājusi aušanas pulciņa vadītāja Gaļina Birkava, kuras vadībā ir tapuši jau trīs tautisko brunču audumi no dažādiem novadiem. Šos audumus, kurus darinājušas Antra Aizpuriete, Dagnija Kalniņa, Rita Lizuma, arī piedāvāsim izstādē.

lasīt tālāk ↓ Izmaiņas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifos

 

SIA „BANGA KPU” 10.05.2017 iesniedza Mazsalacas novada pašvaldības domei jauno ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, kas tika izskatīts un izvērtēts divās Finanšu komitejās. Mazsalacas novada pašvaldības dome ar 28.06.2017 lēmumu Nr. 8.15 apstiprināja jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus Mazsalacā, Mazsalacas pagastā un Skaņkalnes pagasta Skaņkalnes ciemā – ūdensapgādei 1.70 eiro/m3 (bez PVN) un kanalizācijai 1.90 eiro/m3 (bez PVN).

 

Pēdējo septiņu gadu laikā Mazsalacas novadā ūdenssaimniecības sistēmu atjaunošanā, pārbūvē un paplašināšanā veiktie pasākumi ir ievērojams ieguvums novada iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanai, vides aizsardzībai un dabas resursu racionālai izmantošanai. SIA “BANGA KPU” Mazsalacā īstenoja projektu ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu (2010. gadā I kārta un 2013. –2015. gadā II kārta) un Skaņkalnē projektu ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu (2015. gadā). Šajos projektos izveidoto pamatlīdzekļu kopējā vērtība ir 5 654 714 EUR. Būvniecības izmaksu lielākā daļa tika finansēta no Eiropas Savienības fondu un Valsts budžeta līdzekļiem, bet pārējās ar projektu īstenošanu saistītās izmaksas 1 009 242 EUR apmērā apmaksāja SIA „BANGA KPU” no Mazsalacas novada pašvaldības ieguldītajiem līdzekļiem uzņēmuma pamatkapitālā.

lasīt tālāk ↓ Aptauja par labu pārvaldību


Novērtē valsts un pašvaldības iestāžu darbu:
http://ej.uz/labaparvaldiba

 

Tiesībsargs norāda, ka aptauja ir anonīma, tās mērķis ir noskaidrot un apkopot labās prakses piemērus, kā arī lietas, kas valsts un pašvaldību iestāžu darbā būtu uzlabojamas.
 Piedalies "Vietvārdu talkā"

 

Aizvadīti jau četri “Vietvārdu talkas” mēneši, un jūnijā vietvārdiem bagātīgākā vieta bija Alūksnes novads. Savukārt čaklākais talcinieks bija Santa Masinga. Kopumā līdz šim brīdim Tautas vietvārdu datubāzē www.vietvardi.lv reģistrēti jau 1652 vietvārdi.

 

“Vietvārdu talka” tika aizsākta 23. februārī, to veltot UNESCO Starptautiskajai dzimtās valodas dienai, tādējādi turpinot vietējā mantojuma apzināšanas tradīcijas.

 

Ir aizritējuši gandrīz simts gadi, kopš pirmās vietvārdu talkas, ko aizsāka Jānis Endzelīns. Arī pēdējās desmitgadēs vietvārdu vākšana ir pierimusi un daudzi mazie vietvārdi – piemājas pļavu, lauku, mežu un citu ģeogrāfisku objektu nosaukumi, kuru mūžs bieži vien nepārsniedz 50 gadu slieksni, līdz ar saviem stāstiem draud izzust un tapt aizmirsti, tā arī nerodot iespēju tikt pierakstītiem.

lasīt tālāk ↓ Informācija lasītājiem

 

No 7. augusta līdz 1. septembrim Skaņkalnes pagasta bibliotēka atvērta no plkst. 17:00 līdz 19:00.
 Tiek izstrādāti Vidzemes sociālās aprūpes centru reorganizācijas plāni

 

Jūnijs projektā “Vidzeme iekļauj” bijis ļoti aktīvs mēnesis  - deinstitucionalizācijas (DI) plāna izstrādātāji intensīvi apmeklēja arī visus Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā esošos bērnu sociālās aprūpes centrus (BSAC), kā arī uz tikšanos aicināja pašvaldību sociālo dienestu pārstāvjus.

 

Vizīšu mērķis bija izzināt šī brīža situāciju,  pārrunāt nākotnes perspektīvas ārpus ģimenes aprūpes sociālo pakalpojumu kvalitatīvai attīstībai reģionā. Institūciju darbības izpēte paredz arī datu ievākšanu – tos izmantos, lai izstrādātu iestāžu reorganizācijas plānus. Jāatzīmē, ka reorganizācijas plāni neparedz iestāžu slēgšanu, bet gan to darbības pilnveidošanu. Plāna izstrādātāji mērķtiecīgi izzina pašvaldību pārstāvju, kā arī iestāžu vadītāju un darbinieku viedokli, lai rekomendācijas, kas tiks iestrādātas reorganizācijas plānos, būtu realizējamas praksē un saskanētu ar pašvaldību un pašu iestāžu vadītāju vīziju par plānoto attīstību nākotnē.

lasīt tālāk ↓vecāki ieraksti →
Pasākumi
19.augustā 22:00 Mazsalaca
Zaļumballe Lībiešu pilskalna estrādē
20.augustā 10:00 Mazsalaca
Riteņbraukšanas sacensības "Mazsalacas aplis 2017"
25.augustā 20:00 Ramata
Izrāde R.Blaumanis "Ļaunais gars"
26.augustā 09:30 Ramata
Novada sporta svētki 2017
26.augustā 10:00 Ramata
Pārgājiens “Vilki lācim pēdas dzina"
26.augustā 19:00 Sēļi
Jauktā kora "Laudate Charismata" koncerts
27.augustā 8:00 Mazsalaca
Tirgus Rūjienas ielā
1.septembrī 10:00 Mazsalaca
Zinību diena
2.septembrī 10:00 Mazsalaca
Pludmales volejbola sacensības – sezonas noslēgums
Aktuāli
līdz 20.augustam  Mazsalaca
Izstāde "Mazsalaca"
līdz 31.augustam  Sēļi
Ineses Kalniņas personālizstāde “Stihija.Vīrietis”
līdz 1.septembrim  Mazsalaca
Izstāde „Pirts un masāžās dvieļi”
līdz 11.septembrim  Mazsalaca
Izstāde "Cilvēks=daba"
Pasākumu arhīvs →
Kaimiņos
23.augustā 20:00 Ķoņi
Baltijas ceļa atceres pasākums
līdz 8.septembrim Staicele
Izstāde "Debesis"
Fotogalerijas

Noderīgi

Mazsalacas novada pašvaldība
Pērnavas iela 4, Mazsalaca
Mazsalacas novads, LV-4215
Reģistrācijas Nr. 90009114167
Norēķinu konts AS "Swedbank"
Konta Nr. LV14HABA0551020371802
Tālr. 64251908 Fakss: 65509888
dome@mazsalaca.lvMazsalaca

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
Mazsalacas novada ziņas


Aptauja

ZBR_Celodiena_180x180_114021.jpg

 

VARAM-Vidzeme-180x180px-balso_12615.gif

 

apCeļosim_fb_180x180(1)_42930.jpg

 

vpvkac_24032.gif

 

 

NVA baneris 200X100_24022.jpg

 

web_baneris_250x250_83325.gif

 

latvija-lv-logo_png_23842.png

 

DEINSTITUCIONALIZĀCIJA_BANERIS_WEB(1)_113722.jpg

 

Baneris150x150_43113.gif

 

BANERIS 200X200_91308.jpg

 

300x250pix_13402.jpg

 

1188-transport_100447.jpg

 

1188-business_100444.jpg

 

4lietas_klekshi_102839.png

 

 

rsz_3vz_logotips_800_80055.jpg

 

250x250-baneris-Upes-Oga_22713.gif

 

rsz_banneris_1_84550.jpgSadarbība

LLKCmazs3_34536.jpg E-iespejas_logo_3_120119.jpg rsz_21rsz_2rsz_nva_logo_84237.jpg Latvijas Pašvaldību savienība_51531.jpg 

mz_aplis_85158.jpg 

(c) 2011-2017 Mazsalaca.lv
Visas tiesības aizsargātas