Mazsalacas novada pašvaldība

Pērnavas iela 4, Mazsalaca
Mazsalacas novads, LV-4215

Reģistrācijas Nr. 90009114167
Norēķinu konts AS "Swedbank"
Konta Nr. LV14HABA0551020371802

Tālr./fakss 64251908
e-pasts: mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv

Seko mums:

Sazināties ar mājaslapas administratoru: info@mazsalacasnovads.lv

Informatīvie izdevumi

Mazsalacas novadā:

Mazsalacas novada ziņas

Literārās Vēstis

 

Aktualitātes un pasākumi

Uzņemšana

Mazsalacas vidusskola sadarbībā ar Ogres tehnikumu 2014./2015. mācību gadā uzņem audzēkņus ar pamatizglītību profesionālās vidējās izglītības programmā (tālāk)

Swedbank

Swedbank klientu informācijas centrs gaidīs Jūs 17.jūlijā no plkst. 9.00 līdz 11.00 Mazsalacas pilsētas bibliotēkā, Parka ielā 9 (tālāk)

Domes un komiteju sēdes

Mazsalacas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde 30.jūlijā plkst.9.00 Mazsalacas novada pašvaldības telpās (tālāk)

Mazsalacas tekstilfabrikai-150

23.jūlijā plkst.13.00 izstādes Mazsalacas tekstilfabrikai-150 atklāšana (tālāk)

Mazsalacas florbola diena

25.jūlijā no plkst.14.00 Mazsalacas multifunkcionālajā sporta laukumā Mazsalacas florbola diena (tālāk)

Mazsalacas pilsētas svētki

No 23.jūlija līdz 27.jūlijam norisināsies Mazsalacas pilsētas svētki. Dienas gaitā paredzētas dažādas aktivitātes gan lieliem, gan maziem svētku apmeklētājiem (tālāk)

Jaunumi

 Informācija ganāmpulku īpašniekiem
2014-07-25

   Lauksaimniecības datu centrs atgādina (LDC), ka „Pārskats par stāvokli ganāmpulkā” uz 1.jūliju jāiesniedz no 1.jūlija līdz 31.jūlijam. Veidlapas var atrast http://www.ldc.gov.lv/ vai saņemt pie lauku attīstības konsultantes. Informācija jāsniedz par bišu saimēm, putniem, kažokzvēriem, savvaļas dzīvniekiem un akvakultūrām. Pieteikto bišu saimju skaitu nedrīkst samazināt līdz 30.septembrim, stropiem jābūt marķētiem atbilstoši LDC piešķirtajam ganāmpulka numuram.
Informācijas sniegšana par cūku skaitu novietnē

Cūku īpašniekiem un turētājiem, kuri Lauksaimniecības datu centram (LDC) nav paziņojuši cūku skaitu novietnē (nav nosūtījuši cūku kustības kopsavilkumu) tiek piedāvāta iespēja to veikt iesūtot cūku kustības kopsavilkuma veidlapas  kuras ir pieejamas:

·         Lauksaimniecības datu centra reģionālajās klientu apkalpošanas nodaļās

·         pie Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju centra speciālistiem

·         izdrukājot no LDC mājas lapas: sadaļā veidlapas ("Cūku kustības kopsavilkums").

Ikmēneša cūku kustības kopsavilkumu EREG lietotāji var ziņot elektroniski LDC  mājas lapas autorizētajā sadaļā.

Lai saņemtu datu ievades tiesības LDC mājas lapas autorizētājā sadaļā, ar Datu centru jānoslēdz līgums par EREG lietošanu.

Ja cūkas audzē tikai paša vajadzībām, tad kopsavilkumu ar īpašu atzīmi „Pašpatēriņš” iesniedz Datu centrā mēneša laikā pēc cūku pirmreizējas ievietošanas novietnē un turpmāk kopsavilkumu par katru iepriekšējo pusgadu iesniedz mēneša laikā pēc 1. janvāra un 1. jūlija.

Mazsalacas novada lauku attīstības konsultante Rita Gluha, tālr.26362938

 

Izmaiņas Skaņkalnes pagasta bibliotēkas darba laikā 
2014-07-23

Sakarā ar Skaņkalnes pagasta bibliotēkas vadītājas atvaļinājumu, Skaņkalnes bibliotēka slēgta no 04.08.2014. līdz 31.08.2014.

Vita Betaka, mājas lapas administratore
Mazsalacas novada Sociālais dienests citās telpās
2014-07-22

Mazsalacas novada Sociālais dienests no 31.07.2014. – 01.08.2014. slēgts (pārcelšanās uz Valtenberģu muižas 2.stāvu). No 29.07.2014. - 01.08.2014. Sociālais dienests nebūs sazvanāms pa stacionāro telefonu. Nepieciešamības gadījumā zvanīt mob.28345161.

Humānā noliktava no 31.07.2014. – 31.08.2014. slēgta

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Ineta Fromberga, Sociālā dienesta vadītājas p.i.
Atvērto sētu dienas Mazsalacas novada laukos
2014-07-21

Lai labāk iepazītu savu novadu un pagastus, aicinām visus – gan lielus, gan mazus piedalīties „Atvērto sētu dienās Mazsalacas novadā”.

24. jūlijā iepazīsimies ar Skaņkalnes pagastu (lasīt).

Apmeklēsim lauku saimniecības, kur audzē govis, aitas, dārza veltes un puķes, kā arī iekāpsim visskaļāk un visklusāk rūcošajā traktorā. Šajās dienās būs iespēja ar ģimeni vai draugiem apbraukāt ražojošās saimniecības laukos, lai atklātu sev jaunus, interesantus, garšīgus un veselīgus lauku labumus un apskatītu modernās tehnoloģijas.

Mazsalacas novada lauku attīstības konsultante Rita Gluha
Kapu svētki
2014-07-16

2014.gada 27.jūlijā plkst. 14.00 Mazsalacas pilsētas kapos Kapu svētki.

Liene Bogdanova, mājas lapas administratore
Aicinām uz Mazsalacas pilsētas svētkiem!
2014-06-20

No 23.jūlija līdz 27.jūlijam norisināsies Mazsalacas pilsētas svētki. Dienas gaitā paredzētas dažādas aktivitātes gan lieliem, gan maziem svētku apmeklētājiem.

23.jūlijā svētkus iesāksim ar izstādi "Mazsalacas tekstilfabrikai - 150" Mazsalacas novada muzejā un plkst. 21.30 turpināsim ar kino vakaru Mazsalacas novada Kultūras centra iekšpagalmā. 24.jūlijā Vitas Upenieces autorkoncerts, 25.jūlijā sportiskas aktivitātes - florbols Mazsalacas multifunkcionālajā sporta laukumā. Plkst. 16.00 aicināti interesenti uz Jāņa Apsītes izstādes atklāšanu Mazsalacas pilsētas bibliotēkā. 25.jūlija svētku dienu noslēgsim ar Novadnieku vakaru Mazsalacas novada Kultūras centrā plkst. 21.00. 26.jūlija svētku dienu iesāksim ar Amatnieku darinājumu tirdziņu un plkst. 9.30  neaizmirstama tradīcija - Veco velosipēdu svētki "Ērenpreisam 123!". Vakara kulminācija - plkst. 20.00 džeza koncerts un balle ar grupu "Klaidonis". 27.jūliju un pēdējo svētku dienu iesāksim ar gadatirgu Rūjienas ielā, turpināsim ar teātra izrādi.

Pasākumu programma.

Svinēsim Mazsalacas pilsētas svētkus kopā!

Liene Bogdanova, mājas lapas administratore
Alojas mednieku klubs godina medniekus
2014-07-09

Alojas mednieku klubam (AMK) šis ir svinību gads. Aprit 90 gadi, kopš pirmoreiz Alojā tika izveidota Alojas mednieku biedrība, tāpēc, lai godinātu Alojas mednieku biedrības izveidošanas gadu, rīko dažādas aktivitātes, kuru mērķis ir atskatīties pagātnē un palūkoties arī nākotnē.

Viens no AMK pasākumiem bija reģionālās medību trofejas izstādes “Aloja 2014” atklāšana 5. jūlijā Alojas Kultūras centrā, Alojas pilsētas svētku - „Aloja gavilē” laikā. Tur atsevišķsā stendā bija izstādītas staltbriežu medību trofejas ar nosaukumu  “No Ungurpils Barona līdz Mazsalacas briežu dārzam”. Šajā pasākumā AMK pateicās sava kluba biedriem, daļai jau veterāniem par staltbriežu populācijas saglabāšanu (lasīt).

Ilze Mitāne, sabiedrisko attiecību speciāliste
Visiem novada senioriem
2014-07-04

Mazsalacas novada Sociālais dienests  organizē  vienas dienas ekskursiju piektdien, 8.augustā, uz Alūksnes novadu (Ates dzirnavas, Glika Bībeles muzejs, Dabas muzejs,  podnieku darbnīca u.c.). Izbraukšana plkst.8.00 no Mazsalacas novada Kultūras centra. Transporta izdevumus segs pašvaldība, ieejas maksas  apskates objektos  apmēram 10.00 euro sedz katrs ekskursijas dalībnieks. Dalības maksa 3.00 euro, pieteikties A. Bērziņas, zvanot pa tel. 64251387 vai 29372138 no 21.07.- 06.08.

Agrita Bērziņa, Sociālā dienesta vadītāja
Šeit ir darbs
2014-07-03

Mazsalacas vidusskola 2014./2015. mācību gadā piedāvā darbu angļu valodas skolotājam/-ai   (uz nepilnu slodzi), sociālajam pedagogam. Informācija pa telefonu 29269671.

Liene Bogdanova, mājas lapas administratore
Notiks nolietotās elektrotehnikas vākšanas akcija “Sper EKOsoli”
2014-07-01

No 1.jūlija līdz 30.jūlijam notiks SIA “ZAAO” (ZAAO) organizēta elektrotehnikas savākšanas akcija “Sper EKOsoli”, kuras laikā iespējams bez maksas nodot nolietotu, neizjauktu dažāda izmēra elektrotehniku – sākot no ledusskapja un beidzot ar mobilā telefona lādētāju un citām ierīcēm (lasīt).

Zane Leimane, SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste
Izstāde
2014-06-10

Jūnija un jūlija mēnesī Mazsalacas pilsētas bibliotēkā apskatāma LNB ceļojošā izstāde "Sievietes fotomirklis".  Sikāka informācija http://www.lnb.lv/lv/celojosas-izstades/izstade-sievietes-fotomirklis.

Zane Berga, bibliotēkas vadītāja
Paziņojums par izsoli
2013-08-28

Mazsalacas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Parka iela 31B, Mazsalacā, Mazsalacas novadā, par nosacītu cenu 7403,12 euro. Izsole notiks 2014.gada 28.jūlijā plkst. 15.00 (lasīt).

Pašvaldības mantas atsavināšanas  un izsoles komisija
Par sakoptu novadu
2014-06-25 

Mazsalacas novada pašvaldība izsludina konkursu “Veidosim skaistu un sakoptu Mazsalacas novadu”, kurā tiks noskaidroti pievilcīgākie īpašumi novadā 2014.gadā.  Konkurss noritēs vienā kārtā 2014.gada jūlijā/augustā. Ar balvām tiks apbalvoti labākie dalībnieki Ramatas, Sēļu, Skaņkalnes pagastos un Mazsalacas pilsētā ar Mazsalacas pagastu katrā grupā. Pēc komisijas ieskatiem var tikt pasniegtas pārsteiguma balvas.

Konkursa dalībniekiem ir tiesības atteikties no piedalīšanās konkursā, par to paziņojot vērtēšanas komisijai Mazsalacas novada pašvaldībā vai pagastu pārvaldēs.

Konkursa nolikums

Liene Bogdanova, mājas lapas administratore
Tradicionālās kultūras pasākumu cikls "Raibā vasara Mazsalaca"
2014-06-18

Mazsalacas novada Kultūras centrs ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu 2014.gada jūlijā organizē Tradicionālās kultūras pasākumu ciklu „Raibā vasara Mazsalacā”, kas ietver pasākumu kopumu – izstāde, seminārs, praktiskās nodarbības.

Pasākuma cikla ietvaros Mazsalacas un tās apkārtnes iedzīvotāji bija aicināti pārskatīt savas „pūra lādes” un nest uz Mazsalacas novada Kultūras centru savu dzimtu segas vai to fragmentus. Šobrīd no tiem ir izveidota ekspozīcija, kas apskatāma Mazsalacas novada kultūras centrā (lasīt).

Dace Jurka, Kultūras centra direktore