LV
EN
 
SĀKUMSPAŠVALDĪBA
PAKALPOJUMI
SABIEDRĪBA
IZGLĪTĪBA
KULTŪRA
TŪRISTIEM
KONTAKTI
SLUDINĀJUMI (21)
Miķeļdienas andele Izmanto iespēju un saņem finansējumu savas idejas realizēšanai!

Ziņas
 Izdota “Pašvaldības deputāta rokasgrāmata”

 

Jau piekto reizi Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) un žurnāls “Logs” sagatavojis un izdevis “Pašvaldības deputāta rokasgrāmatu” (iepriekšējās rokasgrāmatas izdotas 2001., 2005., 2009. un 2013. gadā).

 

2017. gada “Pašvaldības deputāta rokasgrāmatā” ceļavārdus 1614 jaunievēlētajiem pašvaldību deputātiem jaunajam četru gadu darba cēlienam teic Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Ministru prezidents Māris Kučinskis un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards.

 

Žurnāla rubrikā “Esiet pazīstami!” varat iepazīties ar visu Latvijas pašvaldību vadītājiem – gan viņu fotoattēliem, gan atbildēm uz žurnāla “Logs” jautājumiem par katra novada vai pilsētas domes priekšsēdētāja stāžu pašvaldības vadītāja amatā, dzīves vai darba moto un interesēm vai vaļasprieku.

lasīt tālāk ↓ Harijs Rokpelnis: “Mēs nedrīkstam baidīties no skrambām un sasitumiem.”

 

Latvijas iedvesmas stāstu vietnē TUESI.LV publicēts video par Mazsalacas novada domes priekšsēdētāju Hariju Rokpelni: http://tuesi.lv/sauj-pa-zvaigznem/.

 

“Parādiet man divdesmitgadnieku, kurš tiecas uz darbu pašvaldībā, lai iestātos par jauniešu interesēm? Tā nav vēlētāju un partiju vaina, tā ir mūsu pašu - jauniešu vaina, jo trūkst ambīciju. Vieglāk ir feisbukā kaut ko nolaikot, nevis reāli piecelties un iestāties par savām idejām,” atzīst Mazsalacas novada domes priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis.

lasīt tālāk ↓ Personas koda maiņa

 

No 2017. gada 1. jūlija visām personām, par kurām tiks iekļautas ziņas Iedzīvotāju reģistrā (personas pirmuzskaite), tiks piešķirts individuāls personas kods, kas sākas ar cipariem “32”. 


Tādējādi tiks novērsta iespēja, izmantojot personas koda pirmajā daļā ietverto informāciju ar norādi uz personas vecumu, veidot tiešu vai netiešu personas diskrimināciju uz vecuma pamata gan profesionālajās attiecībās, kā arī mazināt iejaukšanos personas privātajā dzīvē.

 

Personas kodu veido no vienpadsmit cipariem, nodrošinot personas kodu neatkārtošanos. Personas koda pirmie cipari ir "32", bet pārējie cipari ir sistēmas automātiski ģenerēti nejauši cipari no "0" līdz "9". Jaunais personas kods, kas sākas ar “32” ir nemainīgs, izņemot gadījumu, ja persona tiek adoptēta.

lasīt tālāk ↓ Valsts nodrošinātais atbalsts juridiskajā palīdzībā

 

Juridiskās palīdzības administrācija informē par pakalpojumiem un aicina būt informētiem par to nodrošināšanas kārtību:

 

Kādos gadījumos noziegumos cietušajiem ir tiesības uz valsts kompensāciju?

 

Valsts kompensāciju izmaksā tīšos noziegumos cietušajiem, kuriem nodarīti smagi vai vidēja smaguma miesas bojājumi, iestājusies personas nāve, aizskarta cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība, cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris, vai inficēts ar HIV, B vai C hepatītu. Valsts kompensācijas pieprasījumu administrācijā iesniedz viena gada laikā pēc dienas, kad persona atzīta par cietušo vai ir uzzinājusi par faktiem, kas šai personai dod tiesības to darīt (piemēram, veiktās ekspertīzes rezultātiem, nozieguma kvalifikācija u.c.).

lasīt tālāk ↓ “Domā ar galvu, nelec uz tās”

 

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir izstrādājis jaunu infografiku “Domā ar galvu, nelec uz tās” par lēkšanu ūdenī uz galvas – https://www.spkc.gov.lv/images/Infografikas/lkana_den.jpg. Infografikā ir iekļauta informācija par galvenajiem traumu veidiem, lecot ūdenī uz galvas, par ieteikumiem drošai peldēšanās, kā arī par palīdzības iespējām un rīcību nelaimes gadījumā.
 Pilotē dronu droši un tiesiski

 

Ministru kabineta 2016. gada 22. novembra noteikumi Nr. 737 "Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi" attiecas uz jebkuru personu, kuras īpašumā vai valdījumā ir bezpilota gaisa kuģis vai kura vēlas veikt bezpilota gaisa kuģa lidojumus, kā arī uz komersantiem un personām, kas organizē bezpilota gaisa kuģu lidojumus.

 

Nozare strauji attīstās, par ko liecina arvien pieaugošais bezpilota gaisa kuģu lietotāju īpatsvars. Līdz ar to būtiski var palielināties arī riski civilās aviācijas drošumam un drošībai.

lasīt tālāk ↓ Saņem pakalpojumus vienuviet!

 

Kopš Mazsalacas novada VPVKAC atvēršanas 3. aprīlī sniegti 124 pakalpojumi un konsultācijas.

Visbiežāk cilvēki vērsušies pēc VSAA pakalpojumiem - slimības pabalsta piešķiršana, apbedīšanas pabalsta piešķiršana, kā arī ar bērna piedzimšanu saistītie pabalsti.

 

No VID pakalpojumiem populārākie ir Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana, konsultēšana EDS sistēmā un elektroniskās algas nodokļu grāmatiņas iesniegšana.

lasīt tālāk ↓ Jubilejas nometne bērniem

 

20 gadu jubilejas nometni šajā vasarā piedzīvoja kristīgo skautu jeb Ceļa meklētāju Latvijas organizācija, kas pulcināja kopā bērnus un pusaudžus. Šogad nometnes vieta bija  Pārgaujas novada Stalbes pagastā. Starp vairāk kā 400 bērniem bija arī 10 no Mazsalacas novada, bet kopā mūsu Rūjienas-Mazsalacas „Gulbju” klubā bijām 40. Visas nedēļas garumā no 9. līdz 16. jūlijam bērni darbojās aizraujošās aktivitātēs. Viņiem bija iespēja izvēlēties piedalīties nodarbībās 4 blokos: sporta, dabas, mākslas un arodu. Mūsējie izvēlējās: futbolu, volejbolu, fizisko sagatavotību, alpīnismu, makšķerēšanu, filcēšanu, drāmu, kartiņu izšūšanu, lego, zīmēšanu, mūziku, bites, putnus, haizivis, picu cepšanu,  veselības ekspo, elektrības, ķīmijas un fizikas zināšanas, glābšanas iemaņas, zīmju valodu, kokgriešanu.  Bērni iemācījās daudzas interesantas un noderīgas lietas, un, protams, nopelnīja nozīmītes, kuras turpmāk rotās goda lenti uz parādes formas.

lasīt tālāk ↓ Jaunas sadarbības iespējas

 

Atzīmējot Valmieras un Giterslo reģionu sadarbības 25 gadu jubileju, Vācijā viesojās Mazsalacas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis, SIA “Mazsalacas slimnīca” direktors Edgars Grandāns, Ojārs Beķeris, kurš bija aizsācējs Mazsalacas un Hārzevinkelas pilsētu sadraudzībai, un Laila Strada, mākslas skolas pedagoģe.

 

Kontakts starp Hārzevinkelu un Mazsalacu aizsākās pirms vairākiem gadiem, aptuveni no 1995. gada. Tajā laikā Mazsalacas pilsētas Goda pilsonis Bruno Klaine ar ģimeni no Hārzevinkelas ziedoja līdzekļus Mazsalacas slimnīcas celtniecībai.

lasīt tālāk ↓ Aptauja par labu pārvaldību


Novērtē valsts un pašvaldības iestāžu darbu:
http://ej.uz/labaparvaldiba

 

Tiesībsargs norāda, ka aptauja ir anonīma, tās mērķis ir noskaidrot un apkopot labās prakses piemērus, kā arī lietas, kas valsts un pašvaldību iestāžu darbā būtu uzlabojamas.
 Piedalies "Vietvārdu talkā"

 

Aizvadīti jau četri “Vietvārdu talkas” mēneši, un jūnijā vietvārdiem bagātīgākā vieta bija Alūksnes novads. Savukārt čaklākais talcinieks bija Santa Masinga. Kopumā līdz šim brīdim Tautas vietvārdu datubāzē www.vietvardi.lv reģistrēti jau 1652 vietvārdi.

 

“Vietvārdu talka” tika aizsākta 23. februārī, to veltot UNESCO Starptautiskajai dzimtās valodas dienai, tādējādi turpinot vietējā mantojuma apzināšanas tradīcijas.

 

Ir aizritējuši gandrīz simts gadi, kopš pirmās vietvārdu talkas, ko aizsāka Jānis Endzelīns. Arī pēdējās desmitgadēs vietvārdu vākšana ir pierimusi un daudzi mazie vietvārdi – piemājas pļavu, lauku, mežu un citu ģeogrāfisku objektu nosaukumi, kuru mūžs bieži vien nepārsniedz 50 gadu slieksni, līdz ar saviem stāstiem draud izzust un tapt aizmirsti, tā arī nerodot iespēju tikt pierakstītiem.

lasīt tālāk ↓ Informācija lasītājiem

 

No 7. augusta līdz 1. septembrim Skaņkalnes pagasta bibliotēka atvērta no plkst. 17:00 līdz 19:00.
 Tiek izstrādāti Vidzemes sociālās aprūpes centru reorganizācijas plāni

 

Jūnijs projektā “Vidzeme iekļauj” bijis ļoti aktīvs mēnesis  - deinstitucionalizācijas (DI) plāna izstrādātāji intensīvi apmeklēja arī visus Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā esošos bērnu sociālās aprūpes centrus (BSAC), kā arī uz tikšanos aicināja pašvaldību sociālo dienestu pārstāvjus.

 

Vizīšu mērķis bija izzināt šī brīža situāciju,  pārrunāt nākotnes perspektīvas ārpus ģimenes aprūpes sociālo pakalpojumu kvalitatīvai attīstībai reģionā. Institūciju darbības izpēte paredz arī datu ievākšanu – tos izmantos, lai izstrādātu iestāžu reorganizācijas plānus. Jāatzīmē, ka reorganizācijas plāni neparedz iestāžu slēgšanu, bet gan to darbības pilnveidošanu. Plāna izstrādātāji mērķtiecīgi izzina pašvaldību pārstāvju, kā arī iestāžu vadītāju un darbinieku viedokli, lai rekomendācijas, kas tiks iestrādātas reorganizācijas plānos, būtu realizējamas praksē un saskanētu ar pašvaldību un pašu iestāžu vadītāju vīziju par plānoto attīstību nākotnē.

lasīt tālāk ↓ Lēmums par mēnešalgas paaugstināšanu

 

Šī gada 28. jūnija domes sēdē tika nolemts, ka sākot ar 2017. gada 1. jūliju Mazsalacas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja mēnešalga būs 1600 euro

Priekšsēdētāja Harija Rokpeļņa komentārs par Mazsalacas novada pašvaldības domes lēmumu paaugstināt priekšsēdētāja mēnešalgu:

“Sveiki, draugi!

Latviju pāršalkusi vēsts par Mazsalacas novada domes priekšsēdētāju, kura pirmais darbs amatā ir pacelt sev algu. Un pacelt nevis šā tā, bet par 400 euro! Kādēļ šāds ierosinājums un lēmums!? Šķiet tiem, kas ikdienā neseko līdzi notikumiem pašvaldībā, esmu parādā sīkāku skaidrojumu.

 

Lai izprastu lēmuma būtību, aicinu ieskatīties ne tik senā pagātnē. Iedomājamies, ka ir 2013. gads, jūnijs. Latvijas medijos parādās ziņa, ka Mazsalacas novada iedzīvotāji ir celmlauži, virzot savas domes priekšsēdētāja amatam gados jaunu un politiski nepieredzējušo Hariju Rokpelni. Man tika izrādīts ne tikai liels gods, tas bija arī milzīgs izaicinājums. Zinot, ka pašvaldībai būs nepieciešams izpilddirektors (un mēs ar komandu bijām vienojušies, ka tā būs kārtīga amata vieta, nevis dokumentu parakstītājs uz 0,2 amata slodzi), un to, ka šai amata vietai būs nepieciešams finansējums, bija jāatrod risinājums naudas atrašanai.

lasīt tālāk ↓ Veidosim skaistu un sakoptu mūsu novadu

 

Informējam, ka šogad konkurss “Veidosim skaistu un sakoptu Mazsalacas novadu 2017” notiks ziemā. Vēlamies rosināt novada iedzīvotājus, iestādes un uzņēmumus uz savu īpašumu sakārtošanu un izrotāšanu Ziemassvētku laikā, lai radītu īpašu svētku noskaņu. Konkursa nolikums un plašāka informācija tiks publicēta oktobra mēneša pašvaldības informatīvajā izdevumā, pašvaldības mājas lapā un citos informācijas kanālos.

 

Anete Gluha, sabiedrisko attiecību speciāliste 
 Daudzbērnu ģimenes saņems atlaidi reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos

 

No 2017. gada 1. jūlija daudzbērnu ģimenes varēs braukt reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos, saņemot atlaidi 25% apmērā no biļetes cenas. Vakar, 27. jūnijā, valdība apstiprināja jaunus Ministru kabineta noteikumus Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi, iekļaujot daudzbērnu ģimenes locekļus kā jaunu braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju kategoriju. Atlaide tiks piešķirta daudzbērnu ģimenēm, kas ir valsts īstenotās atbalsta programmas Latvijas Goda ģimenedalībnieces un ir saņēmušas 3+ Ģimenes karti.

 

Iegādājoties biļeti vienam braucienam reģionālo maršrutu autobusā vai vilcienā, daudzbērnu ģimenes locekļiem būs jāuzrāda apliecība3+ Ģimenes karte un personu apliecinošs dokuments, kas saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likumu ir pase vai personas apliecība (ID karte). Saņemt atlaidi 25% apmērā no vienas biļetes cenas varēs jebkurš ģimenes loceklis, kurš ir norādīts 3+ Ģimenes kartē.

lasīt tālāk ↓ Paziņojums

 

SIA „BANGA KPU” informē, ka, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām par elektronisko kases aparātu atbilstību un ņemot vērā salīdzinoši nelielo skaidrās naudas apgrozījumu, no 2017. gada 1. augusta SIA „BANGA KPU” pārtrauc skaidras naudas norēķinus uzņēmuma birojā – „Attīrīšanas”, Mazsalacas pagasts, Mazsalacas novads.

 

Par saņemtajiem pakalpojumiem joprojām varēsiet norēķināties iemaksājot vai pārskaitot naudu uz SIA „BANGA KPU” norēķinu kontiem:

LV18HABA0551035629345, AS „Swedbank”

LV35LPNS0004203173337, VAS „Latvijas Pasts”
 Visā Latvijā ir sākusies dabas skaitīšana

 

Ar svinīgu pasākumu Vidzemes reģionā atklāta dabas skaitīšana - Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu jeb dzīvotņu izplatības un kvalitātes apzināšana. Dabas skaitīšana ilgs līdz 2019.gada nogalei, un šajā laikā Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā eksperti veiks aizsargājamo biotopu pārbaudi gan valsts, gan privātajās zemēs.

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards norāda: „Tik vērienīga dabas vērtību apzināšana Latvijā notiek pirmo reizi. Tā skaidri parādīs, kādas dabas bagātības mums pieder, un sapratīsim, kā tās nepazaudēt. Mums ir pamats būt lepniem, mums ir sava valsts ar vairāk nekā 64 000 kvadrātkilometriem  zemes, sava valoda, kultūra un unikālas dabas vērtības. Dabas skaitīšanas kontekstā man ir patiess prieks godināt arī Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi – apzinoties un nepazaudējot mūsu valsts dabas vērtības, tiek aizsākts nozīmīgs darbs pie kopīgas dāvanas veidošanas turpmākajām paaudzēm.”

lasīt tālāk ↓ Jauna zobārsta prakse Rūjienā

 

Sākot ar š.g. 1. jūliju Rūjienā pacientu pieņemšanu uzsāk zobārsts Mārtiņš Ločmelis. 

Pieteikties pa tālr. 64263612
 Jauns norēķinu veids Mazsalacas novada VPVKAC

 

Informējam, ka Mazsalacas novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Pērnavas ielā 4, ir iespējams veikt mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju, norēķinoties ar maksājumu kartēm. Aicinām izmantot šo pakalpojumu un īpašniekiem reģistrēt savus suņus!
← jaunāki ieraksti   vecāki ieraksti →
Pasākumi
25.septembrī 11:30 Mazsalaca
Sporta diena Mazsalacas vidusskolā
28.septembrī 13:00 Ramata
Miķeļdienas andele
29.septembrī 18:00 Mazsalaca
Svētki novada skolotājiem
7.oktobrī 15:00 Mazsalaca
Starptautiskā senioru diena
8.oktobrī 10:00 Mazsalaca
Putnu vērošanas ekskursijas brauciens „Mazsalaca-Burtnieks”
10.oktobrī 18:00 Mazsalaca
Deputātu tikšanas ar iedzīvotājiem
13.oktobrī 20:00 Ramata
Saimnieku rudens balle
15.oktobrī 8:00 Mazsalaca
Rudens gadatirgus
17.oktobrī 15:00 Mazsalaca
Mazsalacas stāstnieku tikšanās
21.oktobrī 14:00 Mazsalaca
Popgrupu koncerts „Salacas atbalsis”
21.oktobrī 17:00 Ramata
Ramatas skolas 25 gadu jubilejas salidojums
Aktuāli
līdz 26.oktobrim  Ramata
Zīda gleznojumu izstāde "Gadalaiku krāsas".
līdz 31.oktobrim  Mazsalaca
Gitas Kārkliņas izstāde
līdz 12.novembrim  Mazsalaca
Birutas Jansones izstāde
Pasākumu arhīvs →
Kaimiņos
6.oktobrī 9:45 Aloja
"Meža Programma 2017" seminārs
Fotogalerijas

Noderīgi

Mazsalacas novada pašvaldība
Pērnavas iela 4, Mazsalaca
Mazsalacas novads, LV-4215
Reģistrācijas Nr. 90009114167
Norēķinu konts AS "Swedbank"
Konta Nr. LV14HABA0551020371802
Tālr. 64251908 Fakss: 65509888
dome@mazsalaca.lvMazsalaca

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
Mazsalacas novada ziņas


Aptauja

muzejs_mazsalaca_90256.JPG

 

VARAM-Vidzeme-180x180px-balso_12615.gif

 

apCeļosim_fb_180x180(1)_42930.jpg

 

vpvkac_24032.gif

 

 

NVA baneris 200X100_24022.jpg

 

web_baneris_250x250_83325.gif

 

latvija-lv-logo_png_23842.png

 

DEINSTITUCIONALIZĀCIJA_BANERIS_WEB(1)_113722.jpg

 

Baneris150x150_43113.gif

 

BANERIS 200X200_91308.jpg

 

300x250pix_13402.jpg

 

1188-transport_100447.jpg

 

1188-business_100444.jpg

 

4lietas_klekshi_102839.png

 

 

rsz_3vz_logotips_800_80055.jpg

 

250x250-baneris-Upes-Oga_22713.gif

 

rsz_banneris_1_84550.jpgSadarbība

LLKCmazs3_34536.jpg E-iespejas_logo_3_120119.jpg rsz_21rsz_2rsz_nva_logo_84237.jpg Latvijas Pašvaldību savienība_51531.jpg 

mz_aplis_85158.jpg 

(c) 2011-2017 Mazsalaca.lv
Visas tiesības aizsargātas