LV
EN
 
SĀKUMSPAŠVALDĪBA
PAKALPOJUMI
SABIEDRĪBA
IZGLĪTĪBA
KULTŪRA
TŪRISTIEM
KONTAKTI
SLUDINĀJUMI (20)

Tiek izstrādāti Vidzemes sociālās aprūpes centru reorganizācijas plāni


 

Jūnijs projektā “Vidzeme iekļauj” bijis ļoti aktīvs mēnesis  - deinstitucionalizācijas (DI) plāna izstrādātāji intensīvi apmeklēja arī visus Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā esošos bērnu sociālās aprūpes centrus (BSAC), kā arī uz tikšanos aicināja pašvaldību sociālo dienestu pārstāvjus.

 

Vizīšu mērķis bija izzināt šī brīža situāciju,  pārrunāt nākotnes perspektīvas ārpus ģimenes aprūpes sociālo pakalpojumu kvalitatīvai attīstībai reģionā. Institūciju darbības izpēte paredz arī datu ievākšanu – tos izmantos, lai izstrādātu iestāžu reorganizācijas plānus. Jāatzīmē, ka reorganizācijas plāni neparedz iestāžu slēgšanu, bet gan to darbības pilnveidošanu. Plāna izstrādātāji mērķtiecīgi izzina pašvaldību pārstāvju, kā arī iestāžu vadītāju un darbinieku viedokli, lai rekomendācijas, kas tiks iestrādātas reorganizācijas plānos, būtu realizējamas praksē un saskanētu ar pašvaldību un pašu iestāžu vadītāju vīziju par plānoto attīstību nākotnē.

 

Apzinot reālo situāciju un iestādēs dzīvojošo bērnu stāstus (pēc BSAC darbinieku stāstītā), skaidrs, ka šāda veida institūcijas ilgstošai dzīvei ārpus ģimenes aprūpes neizzudīs, bet tajās esošos pakalpojumus ir nepieciešams būtiski pilnveidot, lai bērni varētu dzīvot ģimeniskai videi pietuvinātos apstākļos.

 

Viesojoties sociālās aprūpes centros, jau šobrīd projekta ieviešanas komanda nonākusi pie vairākām atziņām. DI plāns tiek izstrādāts, lai nodrošinātu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību, ņemot vērā projekta mērķa grupu personu vajadzības katrā no pašvaldībām. Tās savukārt tika apzinātas dažus mēnešus atpakaļ, kad kopumā 660 personām no Vidzemes tika izstrādāti individuālie atbalsta plāni sociālo pakalpojumu saņemšanai. Tagad pakalpojumi jāsaplāno pašvaldībās, ņemot vērā vispārējo pakalpojumu pieejamību un pašvaldību vēlmi veidot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus.

 

Ir dažādi apstākļi, kas attaisno šo iestāžu esamību – vispirms tas ir nodrošinājums bērniem, kuri palikuši bez apgādības un  nevar par sevi parūpēties.

 

Bērnu sociālās aprūpes centru vadītāju pieredze liecina, ka visgrūtāk klājas tiem bērniem, kas jau sasnieguši  pusaudžu vecumu – ir ļoti grūti atrast audžuģimeni (adoptētāju, aizbildni) bērniem, kuri jau ir padsmitgadnieki, turklāt ar ļoti emocionāliem pārdzīvojumiem bagātu pagātni.

 

Taču Bērnu sociālās aprūpes centru darbinieku pieredze liecina, ka visbiežāk bērniem, kas nokļūst t.s. bērnu namos, ļoti reti izdodas atgriezties pie saviem vecākiem. Šādos gadījumos tiek meklētas jaunas ģimenes.

 

Tikpat liela problēma ir ar bērniem, kas nāk no daudzbērnu ģimenēm, un diemžēl, tādu nav mazums – spēt uzņemties gādību par visiem bērniem vienlaikus nav viegli, jo reizēm ar gribēšanu ir par maz, nepieciešams nodrošināt arī atbilstošus apstākļus. Kā BSAC vadītāji, tā pašvaldību sociālā dienesta pārstāvji ir vienisprātis – pirms bērns vispār nonāk pie jauniem vecākiem, prioritāri jāpieliek maksimālas pūles, lai situāciju bioloģiskajā ģimenē uzlabotu un bērns tomēr atgrieztos pie saviem īstajiem vecākiem.

 

Neuzticēšanās pieaugušajiem un skarbā dzīve tos bieži ir mētājusi no vienas audžuģimenes pie citas, tādēļ pašaizsardzības nolūkos pUSAUDŽInocietinās un sagādā ne mazums rūpes cilvēkiem, kuri būtu gatavi ieguldīt Pusaudžu personības attīstībā, sniedzot padomu un ģimenes siltumu.

 

Te BSAC vadītāji izceļ vēl kādu problēmu - nav daudz tādu cilvēku, kuri gatavi veltīt gadus, lai prasmīgi spētu palīdzēt bērnu namu bērniem atgūt ticību labākai dzīvei. Turklāt, kā secina arī lielākā daļa Vidzemes pašvaldību sociālo dienestu pārstāvju - nepieciešams attīstīt audžuģimeņu kustību Latvijā, tā kā tās joprojām ir nepietiekošā skaitā. Arī Vidzemē ir vairāki novadi, kuros, diemžēl, joprojām neviens nav uzņēmies pildīt šo darbu – un tas nav tikai darbs, bet savā ziņā arī misija.

 

Arī Reorganizācijas plāni tiks veidoti, to centrā noliekot bērnu, kas palicis bez vecāku gādības.

 

Ja bērns tomēr nonācis BSAC, arī vidi nepieciešams padarīt maksimāli ģimeniskāku. Piemēram, virtuve un ēdamistaba, kas atgādina skolas ēdamzāli, personāls, kas pasniedz jau pagatavotu ēdienu un nomazgā traukus – nekas no tā neatgādina dzīvi ģimenē. Š.g. 1.jūlijā stājās spēkā  Ministru Kabineta noteikumi nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”, kuros, cita starpā, tika uzsvērtas bērna tiesības uz ģimeniskai videi pietuvinātiem dzīves apstākļiem – tās vērā būs jāņem arī  bērnu sociālās aprūpes iestādēm, līdz 2022. gadam pielāgojot savas telpas un darbības principus, centrā noliekot bērnu un viņa vajadzības.

 

Ļoti būtisku lomu ģimeniskas vides nodrošināšanā spēlē arī iestādes vadība un personāls, kas ikdienā ir blakus  bērniem. Jau tagad ir iestādes, kurās pēc darbinieki stāstītā, daudz kas notiek kā ģimenē - kopā ar bērniem tiek ravēts dārzs, marinēti gurķi ziemai, ceptas kūkas svētkiem, utt. 

 

Tomēr, kā atzina pašu institūciju darbinieki, pastāv liels risks padoties izdegšanas sindromam, tāpēc ļoti būtiski būtu organizēt atbalsta pasākumus arī personālam, stiprinot to motivāciju un zināšanas par konfliktu vadību, darbu ar pusaudžiem un vardarbībā cietušiem bērniem utt. Lielas cerības tiek liktas uz dažādām apmācību iespējām deinstitucionalizācijas projekta ietvaros.

 

Deinstitucionalizācijas plānu Vidzemē paredzēts izstrādāt līdz 2017. gada 31.oktobrim. Līdzīgus plānus izstrādā arī citviet Latvijā, procesu koordinē plānošanas reģioni.

 

Vairāk par deinstitucionalizācijas projekta ieviešanu gaitu Vidzemē lasīt Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapā un arī Labklājības ministrijas mājaslapā

 

download_105129.jpg2017-07-10
Pasākumi
21.jūlijā  Mazsalaca
Mazsalacas pilsētas svētki un velosvētki "Ērenpreisam 126"
21.jūlijā 16:00 Mazsalaca
Tikšanās ar Sindiju Kļaviņu
21.jūlijā 17:00 Mazsalaca
Velo-foto orientēšanās
21.jūlijā 18:30 Mazsalaca
Amatierteātra "Ramata" izrāde "Kad sievas spēkojas"
21.jūlijā 20:00 Mazsalaca
Deju plenērs Mazsalacā
21.jūlijā 21:00 Mazsalaca
Vīna vakars
22.jūlijā 14:00 Mazsalaca
Florbola turnīrs
22.jūlijā 20:00 Mazsalaca
Grupas "Otra puse" koncerts
22.jūlijā 22:00 Mazsalaca
Balle kopā ar grupu "Krauja's Band"
23.jūlijā 07:30 Mazsalaca
Makšķerēšanas sacensības ģimeņu komandām “Sacope Salacā”
23.jūlijā 08:00 Mazsalaca
Gadatirgus
23.jūlijā 10:00 Mazsalaca
Pludmales volejbola turnīrs
23.jūlijā 13:00 Mazsalaca
Mazsalacas pilsētas kapu svētki
23.jūlijā 18:36 Mazsalaca
Fonda "1836" koncerts Skaņajā kalnā
25.jūlijā 15:00 Mazsalaca
Stāstu pēcpusdiena "Mani vaļasprieki"
29.jūlijā 11:00 Ķoņi
Ķoņu kalna svētki
2.augustā 6:30 Mazsalaca
Ekskursija uz Rundāles pili
3.augustā 15:00 Mazsalaca
Tikšanās ar Kārli Tjarvi un Irēnu Hadaņonoku-Tjarvi
12.augustā 10:00 Mazsalaca
Pludmales volejbola turnīrs
12.augustā 21:00 Sēļi
Mazie Opermūzikas un Mākslas svētki
15.augustā 6:30 
Ekskursija uz Api
19.augustā 22:00 Mazsalaca
Zaļumballe Lībiešu pilskalna estrādē
25.augustā 20:00 Ramata
Izrāde R.Blaumanis "Ļaunais gars"
26.augustā 19:00 Sēļi
Jauktā kora "Laudate Charismata" koncerts
2.septembrī 10:00 Mazsalaca
Pludmales volejbola sacensības – sezonas noslēgums
Aktuāli
līdz 1.augustam  Mazsalaca
Izstāde „Debesis un mākoņi”
līdz 10.augustam  Sēļi
Rūdolfa Voldemāra Vītola gleznas
līdz 10.augustam  Sēļi
Malvīnes Pudeles personālizstāde
līdz 10.augustam  Sēļi
Porcelāna figūriņu kolekcija
līdz 10.augustam  Sēļi
Izstāde „Sēļu muižas laikos...”
līdz 10.augustam  Sēļi
Kokamatnieka Uģa Vītiņa darbi
līdz 20.augustam  Mazsalaca
Izstāde "Mazsalaca"
līdz 31.augustam  Sēļi
Ineses Kalniņas personālizstāde “Stihija.Vīrietis”
līdz 1.septembrim  Mazsalaca
Izstāde „Pirts un masāžās dvieļi”
līdz 11.septembrim  Mazsalaca
Izstāde "Cilvēks=daba"
Pasākumu arhīvs →
Kaimiņos
20.jūlijā 12:00 Naukšēni
Naukšēnu novada svētki
21.jūlijā Burtnieki
Burtnieku novada svētki
23.jūlijā 14:00 Rencēni
Izturības skrējiens 2017
30.jūlijā Kilingi-Nemme
SK Sārdes atlēts 2017
Fotogalerijas

Noderīgi

Mazsalacas novada pašvaldība
Pērnavas iela 4, Mazsalaca
Mazsalacas novads, LV-4215
Reģistrācijas Nr. 90009114167
Norēķinu konts AS "Swedbank"
Konta Nr. LV14HABA0551020371802
Tālr. 64251908 Fakss: 65509888
dome@mazsalaca.lvMazsalaca

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
Mazsalacas novada ziņas


Aptauja

VARAM-Vidzeme-180x180px-piesaki_84541.gif

 

apCeļosim_fb_180x180(1)_42930.jpg

 

vpvkac_24032.gif

 

 

NVA baneris 200X100_24022.jpg

 

web_baneris_250x250_83325.gif

 

latvija-lv-logo_png_23842.png

 

DEINSTITUCIONALIZĀCIJA_BANERIS_WEB(1)_113722.jpg

 

Baneris150x150_43113.gif

 

BANERIS 200X200_91308.jpg

 

300x250pix_13402.jpg

 

1188-transport_100447.jpg

 

1188-business_100444.jpg

 

4lietas_klekshi_102839.png

 

 

rsz_3vz_logotips_800_80055.jpg

 

250x250-baneris-Upes-Oga_22713.gif

 

rsz_banneris_1_84550.jpgSadarbība

LLKCmazs3_34536.jpg E-iespejas_logo_3_120119.jpg rsz_21rsz_2rsz_nva_logo_84237.jpg Latvijas Pašvaldību savienība_51531.jpg 

mz_aplis_85158.jpg 

(c) 2011-2017 Mazsalaca.lv
Visas tiesības aizsargātas