Sīkdatnes nodrošina vietnes pienācīgu darbību (vairāk par sīkdatnēm un privātuma politiku šeit)
rss facebook twitter flickr instagram
LV
EN
 
SĀKUMSPAŠVALDĪBA
PAKALPOJUMI
SABIEDRĪBA
IZGLĪTĪBA
KULTŪRA
TŪRISTIEM
KONTAKTI
SLUDINĀJUMI (19)

Par jauniem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem


08/logo_20633_liela.jpg

 

Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka ir sagatavoti grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.175 „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem” (turpmāk – Noteikumu projekts).

 

Noteikumu projekta mērķis ir precizēt dabas pieminekļu robežas un nosaukumus, aktualizēt administratīvo iedalījumu, kā arī noteikt piecus jaunus dabas pieminekļus -  „Inčukalna Velnala” (Inčukalna novadā), “Jūrmalas Baltā kāpa” (Rīgas un Jūrmalas pilsētu teritorijā), “Raganu klintis” (Apes pilsētas teritorijā), kā arī “Raunas Staburags” (ietilpst esošajā dabas liegumā “Raunas Staburags”, Raunas novada teritorijā) un “Staiceles Dzelzs avoti” (ietilpst esošajā  dabas parkā “Salacas ieleja”, Staiceles pilsētas teritorijā).

 

Noteikumu projekts arī paredz precizēt 69 ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežas. Zinātnisko pamatojumu dabas pieminekļu robežu izmaiņām sagatavojuši Latvijas Universitātes eksperti - ģeologi pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pasūtījuma.

 

Nr.

Dabas pieminekļa nosaukums

Novads

1 

Grūbes dolomīta atsegums 

Apes

2 

Kalamecu un Markuzu gravas 

Apes

3 

Sikšņu dolomīta atsegums 

Apes

4 

Vizlas lejteces atsegumi un Žākļu dižakmens 

Apes

5 

Žagatu klints 

Apes

6 

Stiglavas atsegumi 

Viļakas

7 

Skaistkalnes karsta kritenes 

Vecumnieku

8 

Ainavu krauja 

Amatas

9 

Dolomītu krauja 

Amatas

10 

Īļāku iezis 

Amatas

11 

Ķaubju iezis 

Amatas

12 

Stūķu iezis 

Amatas

13 

Vizuļu iezis 

Amatas

14 

Zvārtes iezis 

Amatas

15 

Baltā klints (Liepas iezis) 

Priekuļu

16 

Grīviņu iezis 

Priekuļu

17 

Tītmaņu iezis 

Līgatnes

18 

Kazu ieleja (ar Lībānu– Jaunzemju saldūdens kaļķiežu iegulām un Sikspārņu alām) 

Priekuļu

19

Rauņa slāņi

Priekuļu, Cēsu

20

Vaives lejteces ieži

Priekuļu

21

Kalējala

Pārgaujas

22

Katrīnas iezis

Pārgaujas, Līgatnes

23

Zīlēnu saldūdens kaļķiežu iegula

Vecpiebalgas

24

Daugavas Vārti (Slutišķu un Ververu krauja)

Daugavpils

25

Viļušu avots

Daugavpils

26

Mālkalnes avots

Daugavpils

27

Sproģu gravas

Krāslavas

28

Šķērveļa lejteces dolomīta atsegums

Skrundas

29

Zoslēnu atsegumi

Skrundas

30

Muižarāju klintis

Ventspils, Kuldīgas

31

Riežupes ūdenskritums un atsegumi

Kuldīgas

32

Riežupes Smilšalas

Kuldīgas

33

Ketleru atsegums

Skrundas

34

Šķēdes atsegums

Kuldīgas, Saldus

35

Ogļukalna atsegums

Vaiņodes, Saldus

36

Pūsēnu kalns

Nīcas

37

Nidas pludmale

Rucavas

38

Baltijas ledus ezera krasta valnis pie Rīvas

Pāvilostas

39

Strantes–Ulmales stāvkrasts

Pāvilostas

40

Ežurgu Sarkanās klintis

Salacgrīvas

41

Veczemju klintis

Salacgrīvas

42

Krauju akmeņu saliņa

Salacgrīvas

43

Lībiešu upuralas

Salacgrīvas

44

Svētciema akmeņu saliņa

Salacgrīvas

45

Vīksnu alas

Alojas

46

Lauderu Velna dobe

Zilupes

47

Rundēnu Velna dobe

Ludzas, Zilupes

48

Ogres dolomīta krauja

Ogres

49

Līčupes atsegums

Ogres

50

Ziedleju klintis

Inčukalna, Krimuldas

51

Gūtmaņa ala

Siguldas

52

Kautraka gravas

Siguldas

53

Saltavots

Siguldas

54

Sviķupītes ielejas atsegumi

Siguldas

55

Plieņu atsegums

Saldus, Skrundas

56

Kaļķupītes klintis

Dundagas

57

Pitragupes krasti

Dundagas

58

Lūrmaņu atsegumi

Talsu

59

Kaltenes kalvas

Rojas

60

Kaltenes krasta veidojumi

Rojas

61

Velna acs avots

Kandavas

62

Rāmnieku smilšakmens atsegums

Strenču

63

Bēršu drumlini

Burtnieku

64

Dauģēnu klintis un alas

Mazsalacas

65

Silmaču iezis un alas

Mazsalacas

66

Bezdelīgu klintis un alas

Mazsalacas

67

Dzelveskalna atsegumi un alas

Mazsalacas

68

Stoķu klintis un Patkula ala

Valmieras, Pārgaujas

69

Staldzenes stāvkrasts

Ventspils pilsēta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteikumu projekts paredz arī precizēt dabas pieminekļu nosaukumus:

 

­           “Sikšņu dolomīta atsegumi” uz “Vidagas dolomīta atsegumi”;

­           “Vizlas lejteces atsegumi un Žākļu dižakmens” uz “Vizlas lejteces atsegumi”;

­           “Stiglavas atsegumi” uz “Stiglovas atsegumi” ;

­       “Ainavu krauja” un “Ķaubju iezis” uz  “Ainavu krauja un Ķaubju iezis”,  abi dabas pieminekļi tiek apvienoti vienā;

­           “Dolomītu krauja”, “Īļaku iezis” un “Vizuļu iezis” uz “Dolomītu krauja, Īļaku un Vizuļu iezis”, trīs dabas pieminekļi tiek apvienoti vienā;

­           “Baltā klints (Liepas iezis)” uz “Liepas iezis (Baltā klints)”;

­           “Kazu ieleja (ar Lībānu– Jaunzemju saldūdens kaļķiežu iegulām un Sikspārņu alām)” uz “Kazu leja”;

­           “Daugavas Vārti (Slutišķu un Ververu krauja)” uz “Daugavas Vārtu kraujas”;

­           “Mālkalnes avots” uz “Mālkalnes avoti”;

­           “Ātraiskalns” uz “Ātrais kalns”;

­           “Muižarāju klintis” uz “Galmicu, Lejēju un Muižarāju klintis”;

­           “Riežupes Smilšalas” uz “Riežupes smilšu alas”;

­           “Ežurgu Sarkanās klintis” uz “Ežurgu klintis”;

­           “Veczemju klintis” uz “Veczemu klintis”;

­           “Lībiešu upuralas” uz “Kuiķuļu Upurala (Lībiešu Upuralas);

­           “Lauderu Velna dobe” ar “Dongu Valna dūbe”;

­           “Rundēnu Velna dobe” uz “Rundēnu Valna dūbe”;

­        “Kautraka gravas” un “Sviķupītes ielejas atsegumi” uz “Sviķupīte un Kautraka gravas”, divi dabas pieminekļi tiek apvienoti vienā;

­           “Bezdelīgu klintis un alas” uz “Bezdelīgu klintis un Dambjupītes alas”.

 

Dabas pieminekļu nosaukumi precizēti sadarbībā ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Toponīmikas laboratorijas speciālistiem. Precizēti dabas pieminekļu nosaukumos lietotie vietvārdi atbilstoši reāli lietotajiem vietvārdiem; tāpat arī atsevišķi nosaukumi precizēti, lai precīzāk raksturotu objektu un būtu labskanīgāki.

 

Atbilstoši likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 13.panta ceturtajai daļai Dabas aizsardzības pārvalde nodrošina attiecīgo pašvaldību un zemes īpašnieku informēšanu.

 

Ar noteikumu projektu var iepazīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā (robežu shēma un izveides pamatojumu skatiet saitē: http://varam.gov.lv/lat/likumdosana/normativo_aktu_projekti/dabas_aizsardzibas_joma/?doc=26288 un https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_pieminekli_geologiskie_objekti/ ).

 

 

Sīkāku informāciju par plānotajām minēto ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežām var uzzināt:

-           Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamentā Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku, vai elektroniski un telefoniski sazinoties ar Ivitu Ozoliņu, tālr. 66016789, e-pasts: ivita.ozolina@varam.gov.lv vai pasts@varam.gov.lv;

-           Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamentā, Siguldā, Baznīcas ielā 7, LV-2150, darba dienās no 9.00 līdz 17.00, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku, vai elektroniski un telefoniski  sazinoties pa tālr.67509545,     e-pasts daba@daba.gov.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus ar norādi „Priekšlikumi par ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežu izmaiņām” sūtīt pa pastu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīga) vai arī elektroniski uz e-pasta adresi: ivita.ozolina@varam.gov.lv divu nedēļu laikā pēc paziņojuma publicēšanas. Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un priekšlikumu sniegšanas datumu. Anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.atjaunots: 2018-08-10
Pasākumi
23.aprīlī 15:00 Mazsalaca
Mazsalacas stāsti
27.aprīlī 09:00 Mazsalaca
Lielā Talka 2019
27.aprīlī 09:30 Mazsalaca
Lielā Talka Salacas upes krastā
28.aprīlī 13:00 Mazsalaca
Kinofilma “Blakus”
29.aprīlī 17:30 Mazsalaca
Tikšanās par iedzīvotāju un pašvaldības savstarpējām attiecībām
2.maijā 15:00 Mazsalaca
Mazsalacas stāsti. Tēma "Magnoliju stāsti"
3.maijā  Mazsalaca
Mākslas skolas audzēkņu telpisko darbu izstādes atklāšana
3.maijā 17:00 Ramata
Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas skolēnu un pedagogu koncerts
4.maijā 14:00 Sēļi
Baltā galdauta svētki Sēļu muižā
5.maijā 09:30 Mazsalaca
Auto - foto rallijs
9.maijā 16:00 Mazsalaca
Mātes dienas radošā darbnīca ģimenēm ar bērniem
11.maijā 10:00 Mazsalaca
Salacas balsis 2019
11.maijā 14:00 Ramata
Māmiņdienas koncerts
12.maijā 08:00 Mazsalaca
Pavasara gadatirgus
12.maijā 13:00 Mazsalaca
Kinofilma "Lote un pazudušie pūķi"
12.maijā 14:00 Sēļi
Mātes un ģimenes diena
18.maijā 12:00 Mazsalaca
Tikšanās ar Māri Zanderu
18.maijā 12:00 Mazsalaca
Mākslas Pavasaris Mākslas skolā
18.maijā 14:00 Mazsalaca
Mazsalacas novada Kultūras centrā 75 gadu jubilejas pasākums
18.maijā 19:00 Mazsalaca
Muzeju nakts Valtenberģu muižā
18.maijā 20:30 Sēļi
Muzeju nakts Sēļu muižā
22.maijā 18:00 Mazsalaca
Domes deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem
23.maijā 10:00 Ramata
Bērnu dziesmu un deju koncerts "Vasaru gaidot"
28.maijā 10:00 Mazsalaca
Mobilā diagnostika
31.maijā  Mazsalaca
Velobrauciens uz Ramatas pagastu
8.jūnijā 18:00 Ramata
Amatierteātra "Ramata" pirmizrāde "Kāzas bazūnēs"
15.jūnijā 06:30 Mazsalaca
DODAMIES uz LATGALI
19.jūlijā  Mazsalaca
Mazsalacas pilsētas svētki un velosvētki “Ērenpreisam 128”
24.augustā  Mazsalaca
Mazsalacas vidusskolai 100
25.augustā 08:00 Mazsalaca
Gadatirgus
Aktuāli
līdz 30.aprīlim  Mazsalaca
Izstāde "Jūgendstils un Pēkšēns"
līdz 31.maijam  Ramata
Izstāde "Mana sapņu māja"
līdz 28.jūnijam  Mazsalaca
Apsīšu dzimtas mākslinieku darbu izstāde
līdz 1.septembrim  Mazsalaca
Fotokonkurss “Mans Mazsalacas novads’’
  Mazsalaca
Foto izstāde "Mazsalaca virmo"
Pasākumu arhīvs →
Kaimiņos
3.maijā 10:30 Kārķi
Meistarklase "Meža parku veidošana"
15.jūnijā 18:00 Valmiermuiža
Etnofestivāls SVIESTS 2019 laika ritumā
Fotogalerijas

Noderīgi

Mazsalacas novada pašvaldība
Pērnavas iela 4, Mazsalaca
Mazsalacas novads, LV-4215
Reģistrācijas Nr. 90009114167
Norēķinu konts AS "Swedbank"
Konta Nr. LV14HABA0551020371802
Tālr. 25446604 Fakss: 65509888
dome@mazsalaca.lv


Sīkdatnes un privātuma politika


Mazsalaca

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
Mazsalacas novada ziņas


Aptauja

ieplano_41748.png

 

e-zime-01_93951.png

 

NVD_20180913_VaiTuEsiApdrosinats_200x200_2_21031.png

 

Baneris-lapai-2_91132.jpg

 

GDP_150x200_ar ikonām_85513.gif

 

 

knab_banneris_42153.jpg

 

muzejs_mazsalaca_90256.JPG

 

e!_pakalpojumi_uz_mana_latvija_lv_250x250_114420.gif

 

VARAM-Vidzeme-180x180px-pastasti (002)_34622.gif

 

LVLV_200_92809.JPG

 

apCeļosim_fb_180x180(1)_42930.jpg

 

vpvkac_24032.gif

 

 

NVA baneris 200X100_24022.jpg

 

web_baneris_250x250_83325.gif

 

latvija-lv-logo_png_23842.png

 

DEINSTITUCIONALIZĀCIJA_BANERIS_WEB(1)_113722.jpg

 

Baneris150x150_43113.gif

 

BANERIS 200X200_91308.jpg

 

300x250pix_13402.jpg

 

1188-transport_100447.jpg

 

1188-business_100444.jpg

 

4lietas_klekshi_102839.png

 

vugd.gov.lv

 

rsz_3vz_logotips_800_80055.jpg

 

250x250-baneris-Upes-Oga_22713.gif

 

rsz_banneris_1_84550.jpgSadarbība

LLKCmazs3_34536.jpg E-iespejas_logo_3_120119.jpg rsz_21rsz_2rsz_nva_logo_84237.jpg Latvijas Pašvaldību savienība_51531.jpg 

mz_aplis_85158.jpg vidzeme.lv(c) 2011-2019 Mazsalaca.lv
Visas tiesības aizsargātas

png

Realizācija Tup un Turies