Sīkdatnes nodrošina vietnes pienācīgu darbību (vairāk par sīkdatnēm un privātuma politiku šeit)
rss facebook twitter flickr instagram
LV
EN
 
SĀKUMSPAŠVALDĪBA
PAKALPOJUMI
SABIEDRĪBA
IZGLĪTĪBA
KULTŪRA
TŪRISTIEM
KONTAKTI
SLUDINĀJUMI (11)
twitter facebook draugiem

bulta Mazsalacas novada iedzīvotāju aptaujas rezultāti


 

Lai noskaidrotu Mazsalacas novada iedzīvotāju viedokli, no 2019. gada 30. septembra līdz 27. oktobrim tika veikta iedzīvotāju aptauja. Kopā saņemtas 88 aizpildītas anketas, no tām 59 elektroniski un 29 papīra formātā (6 izgrieztas no “Mazsalacas novada ziņām”, 23 izdrukātas). Elektroniski aizpildītās aptaujas anketas bija pilnīgākas, jo, ja jautājums ir obligāts, respondents ir motivēts padomāt vairāk un uzrakstīt savas idejas, ja pilda izdrukātu, gadās, ka anketa tiek aizpildīta tikai dažos jautājumos.

 

Lielākā daļa - 69,3% no anketas dalībniekiem bija sievietes, savukārt 30,77% vīrieši, visbiežāk vecumā no 26 līdz 55 gadiem.

 

Pirmajā jautājumā – “vai esat apmierināts ar dzīvi Mazsalacas novadā?” – 76 respondenti atbildējuši, ka “jā”, un 12, ka nav apmierināti.

 

Otrajā jautājumā par steidzamākajiem darbiem visbiežāk minētie bija darbi, kas saistīti ar ūdenssaimniecību, ietvēm un ceļiem, apgaismojumu un brīvā laika pavadīšanas iespējām.

 

Kamēr norisinājās anketēšana, ir darbi, ko pašvaldība jau iesākusi vai realizējusi, kā piemēram, beidzot uzsākti Pērnavas ielas ietves būvdarbi posmā no Palejas ielas līdz Muižas ielai, iegādāts un uzstādīts ūdens ņemšanas trauks Mazsalacas pilsētas kapos, pabeigts remonts sargu mājiņai pie Mazsalacas pilsētas kapličas, uzstādītas margas tiltiņiem no Baznīcas ielas ejot uz kapsētu.  

 

Ir vairāki iedzīvotāju ierosinājumi, kas šobrīd iekļauti nākamā gada budžeta plānā, bet, vai šāds budžets tiks apstiprināts, par to varēsim informēt nākamā gada janvārī vai februārī.

 

Atbildes par visbiežāk pieminētajiem jautājumiem anketās:

Par ūdenssaimniecību

Šogad tika izbūvēta Kalna iela, Mazsalacā, ūdensvads (175,07 metri) un kanalizācija (165,03 metri), kuru izmaksas 54 604 eiro. Šogad pabeidza arī Baznīcas ielas ūdensvada rekonstrukcijas darbus.

 

Pēc rezultātiem no iedzīvotāju aptaujas par nepieciešamajiem pieslēgumiem ūdens un kanalizācijas sistēmai tika izveidota Mazsalacas ūdenssaimniecības attīstības programma. Tās ietvaros katru gadu plānots ūdenssaimniecībai izlietot 50 000 eiro. Nākošgad tiks izstrādāts tehniskais projekts R.Dārziņa, Lielās, Dzirnavu un Aurupītes ielām un plānoti 1.posma būvniecības darbi – ūdens un kanalizācijas vads Lielajā ielā (no R.Dārziņa līdz Baptistu baznīcai).

 

Brīvā laika pavadīšanas iespējas

Atbilstoši laika apstākļiem šogad slidotavā tiks uzliets ledus, nākamgad plānots laukumu uzlabot.  

 

Šogad uzstādīta pārģērbšanās kabīne pie Salacas, Skaņākalna dabas parkā pie saliņām jauns tiltiņs.

 

Bērnus aicinām droši izmantot pašvaldības izveidoto rotaļu laukumu Skaņkalnē un publisko rotaļu laukumu pie Mazsalacas pilsētas Pirmsskolas izglītības iestādes, Parka ielā 14. Tas ir atvērts katru darba dienu un sestdienās, svētdienās līdz plkst.19.00 (ziemas periodā), savukārt vasaras periodā līdz plkst.21.00. Nākamgad plānots jauns rotaļu laukums pie bērnudārza un skolas ēkas Ramatā.

 

Par ceļiem

Viena no pašvaldības pamatfunkcijām ir satiksmes nodrošināšana pa tās administratīvajā teritorijā esošajām ielām un ceļiem. Katru gadu valsts piešķir budžeta līdzekļus ielu un ceļu tīkla ikdienas uzturēšanai. Ikdienas uzturēšana iedalās ziemas un vasaras periodos, un sevī ietver tādus darbus kā sniega tīrīšana un kaisīšana ar pretslīdes materiālu ziemas sezonā, un ielu un ceļu nomaļu zāles un krūmu pļaušanu, asfaltēto ielu un ceļu bedrīšu remontu, kā arī grants ielu un ceļu planēšanu un profilēšanu. Ik gadu pieejamā finansējuma ietvaros tiek veikta plānveidīga bojāto ielu un ceļu posmu sakārtošana. 2019. gadā tika pabeigta grants ceļa Ebreķi-Salacieši-Rožkalni posma rekonstrukcija, asfalta seguma nomaiņa Rīgas-Pasta ielu krustojumā, gājēju pāreju krāsojuma atjaunošana, pilsētas centra un citu krustojumu horizontālo apzīmējumu uzklāšana. No Rīgas ielā nofrēzētā asfalta tika izveidots melnais segums Sporta un Krasta ielas posmam no Pērnavas ielas līdz Parka ielai. Atjaunots grants segums Krasta, Pļavas un Liepu ielas posmiem, kā arī ceļiem Ķeiķi-Straumes un Jaunķurbēni-Zariņleja. Sēļu pagastā tika uzstādītas māju norādes, ar ceļa zīmēm aprīkots “Zaļais dzelzceļš”.

 

2020. gadā plānots turpināt pagastu ceļu nolietoto posmu grants seguma atjaunošanu. Lai uzlabotu satiksmes drošību, ir ieplānoti budžeta līdzekļi pilsētas ielu novecojušo ceļa zīmju nomaiņai un jaunu ceļa zīmju uzstādīšanai. Tiek gatavota ES projekta dokumentācija Sēļu pagasta ceļa Ozoliņi-Kalnsilzemnieki-Kankši un Ramatas pagasta ceļa Ķīškalēji-Vecdīriķi bojāto posmu rekonstrukcijas darbu finansēšanai.

 

Satiksmes drošība

Viens no ātruma slāpētājiem uz Parka ielas ir nomainīts uz lēzenāku, un mainīta tā atrašanās vieta – lai būtu pie apgaismojuma laternām. Trešo ātruma slāpētāju nākamgad plānots uzstādīt Skaņākalna dabas parkā.

 

Nākamo gadu budžetā, bet ne ātrāk, kā 2021. gadā, viens no lielajiem plānotajiem darbiem ir trotuārs gar Valtenberģu muižu uz Mazsalacas vidusskolu.

 

Par Mazsalacas novada pašvaldības iestādēm

Augstāko iedzīvotāju vērtējumu saņēmušas: Mazsalacas pilsētas bibliotēka, Sēļu pagasta Tautas nams, Dzimtsarakstu nodaļa, Mazsalacas Mūzikas un mākslas skola un Ramatas pagasta Kultūras centrs. Savukārt zemāko vērtējumu saņēmusi Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļa, Mazsalacas novada Sociālais dienests, Mazsalacas novada Kultūras centrs, SIA “Banga KPU” un Mazsalacas novada Pašvaldības policija. Tāpat kā citus gadus, iestāžu vadītāji un darbinieki cenšas aizgūt labos piemērus no veiksmīgāk novērtētajām iestādēm un struktūrvienībām un ieviest tos savas iestādes darbā.

 

Jautājumā par informācijas pieejamību iedzīvotāji atzīmējuši, ka viņiem visvairāk trūkst informācija par uzņēmējdarbību, sociālajiem jautājumiem, vidi un lēmumiem, noteikumiem un domes sēžu jautājumiem.

 

Par pašvaldības informatīvo izdevumu

Vairāki iedzīvotāji, novērtējot pašvaldības informatīvo izdevumu “Mazsalacas novada ziņas”, bija minējuši, ka nevajag publicēt lēmumus, pašvaldības saistošos noteikumus un citu pašvaldības informāciju, tā vietā veidojot intervijas ar iedzīvotājiem. Vēlamies paskaidrot, ka “Mazsalacas novada ziņas” ir informatīvais izdevums nevis laikraksts. Izdevuma mērķis ir objektīvas un visaptverošas informācijas sniegšana novada iedzīvotājiem par pašvaldības un tās iestāžu darbību un aktuāliem notikumiem Mazsalacas novadā. Pašvaldības pieņemtie saistošie noteikumi informatīvajā izdevumā ir jāpublicē obligāti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”. Pēdējā laikā sabiedrībā tiek runāts par pašvaldību informatīvo izdevumu nepieciešamību un konkurenci ar reģionālajiem laikrakstiem un ar likumu tiek ierobežots pašvaldības izdevumā publicējamais saturs. Turpināsim publicēt aktuālo informāciju, cenšoties to padarīt iedzīvotājiem pēc iespējas interesantāku.

 

Iedzīvotāji jautāja, kāpēc informācija tiek dublēta gan informatīvajā izdevumā, gan mājas lapā. Tas tiek darīts tādēļ, ka ziņa domāta visiem iedzīvotājiem – ir tādi, kuri lasa tikai mājas lapu, tādi, kuri tikai informatīvo izdevumu (jo internetu neizmanto) un tādi iedzīvotāji, kurus informācija sasniedz tikai sociālajos tīklos.

 

Mazsalacas novada vadība pateicas iedzīvotājiem par idejām, ierosinājumiem, komentāriem, tie šogad ir sniegti daudz un ļoti noderīgi. Lai mēs precīzi uztvertu problēmu un meklētu risinājumu, lūdzam būt konkrētākus. Piemēram, nevis Mazsalacā visi ceļi ir slikti, bet minēt ceļu nosaukumus, adreses. Ja rakstāt, ka iestādēs nav laipni darbinieki, lūdzam norādīt, par kurām iestādēm tas domāts. Pateicoties ierosinājumiem, tiek uzlabota vide Mazsalacas novadā. Diemžēl ir arī tādi ierosinājumi, kurus dažādu apsvērumu dēļ pārskatāmā nākotnē nevarēsim ieviest.

 

Aicinām arī turpmāk, pamanot ko nepilnīgu, vērsties pašvaldībā piezvanot, uzrakstot vai ierodoties klātienē, centīsimies novadu padarīt vēl sakoptāku un draudzīgāku!

 

 

 atjaunots: 2019-12-19
Aptaujas

 

untitled-poster_45520704 (1)_84958.jpg

Pasākumi
24.maijā 18:00 Sēļi
RAIMONDS PAULS un DINĀRA RUDĀNE koncertprogrammā “Viņa un Viņš
12.jūnijā 06:30 Mazsalaca
Ekskursija pa Ziemeļkurzemi
4.septembrī 15:00 Mazsalaca
Pasākums “Satiec savu meistaru 2020”
Fotogalerijas

Noderīgi

Mazsalacas novada pašvaldība
Pērnavas iela 4, Mazsalaca
Mazsalacas novads, LV-4215
Reģistrācijas Nr. 90009114167
Norēķinu konts AS "Swedbank"
Konta Nr. LV14HABA0551020371802
Tālr. 25446604
dome@mazsalaca.lv


Sīkdatnes un privātuma politika


Mazsalaca

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
Mazsalacas novada ziņas


Aptauja

 

vidzemes_zemessargi (1)_42347.gif

 

 

BIS2_40224.gif

 

bangakpu_24856.JPG

 

Bernu_tiesibas_14433.gif

 

banner-vertical_93537.png

 

3td_Neatrodi_biblioteka_gramatu_22833.jpg

 

250x250_24841.jpg

papsjpg_24240.jpg

 

ST peislēgumi 750x521_13237.gif

 

e-zime-01_93951.png

 

NVD_20180913_VaiTuEsiApdrosinats_200x200_2_21031.png

 

Baneris-lapai-2_91132.jpg

 

GDP_150x200_ar ikonām_85513.gif

 

 

knab_banneris_42153.jpg

 

muzejs_mazsalaca_90256.JPG

 

e!_pakalpojumi_uz_mana_latvija_lv_250x250_114420.gif

 

VARAM-Vidzeme-180x180px-pastasti (002)_34622.gif

 

LVLV_200_92809.JPG

 

apCeļosim_fb_180x180(1)_42930.jpg

 

vpvkac_24032.gif

 

 

NVA baneris 200X100_24022.jpg

 

 

latvija-lv-logo_png_23842.png

 

DI_250x250_115713.png

 

Baneris150x150_43113.gif

 

BANERIS 200X200_91308.jpg

 

300x250pix_13402.jpg

 

1188-transport_100447.jpg

 

1188-business_100444.jpg

 

4lietas_klekshi_102839.png

 

vugd.gov.lv

 

rsz_3vz_logotips_800_80055.jpg

 

250x250-baneris-Upes-Oga_22713.gif

 

rsz_banneris_1_84550.jpg(c) 2011-2020 Mazsalaca.lv
Visas tiesības aizsargātas

png

Realizācija Tup un Turies