Sīkdatnes nodrošina vietnes pienācīgu darbību (vairāk par sīkdatnēm un privātuma politiku šeit)
rss facebook twitter flickr instagram
LV
EN
 
SĀKUMSPAŠVALDĪBA
PAKALPOJUMI
SABIEDRĪBA
IZGLĪTĪBA
KULTŪRA
TŪRISTIEM
KONTAKTI
SLUDINĀJUMI (18)
twitter facebook draugiem

bulta Dabas aizsardzības plāni atklāj teritoriju unikalitāti un dod iespēju domāt tālredzīgi


Dabas aizsardzības plāni atklāj teritoriju unikalitāti un dod iespēju domāt tālredzīgi

 

Lai sabalansētu dabas aizsardzības un saimnieciskās intereses, kā arī risinātu dažādas problēmsituācijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT), dabas skaitīšanas ietvaros tiek izstrādāti dabas aizsardzības plāni 25 šādām teritorijām, tajā skaitā Gaujas un Ķemeru Nacionālajam parkam, un Lubāna mitrājam. Un ikviens ir aicināts konstruktīvi iesaistīties ikviena plāna izstrādē, lai jau savlaicīgi risinātu dažādus ar ĪADT saistītos jautājumus.

 

Plānu gatavošanas sākumā zemes īpašnieki saņem uzaicinājuma vēstuli iesaistīties dokumenta izstrādē, un tāpat līdzdarboties ir aicināti arī citi interesenti, piemēram, uzņēmēji, mednieki u.c., ideju izklāstot plāna izstrādātājam. Nākamais posms ir teritorijas dabas vērtību izpēte un datu analīze, bet tālāk tiek meklēta iespēja idejas savietot ar dabas unikalitāti. Plānos ietvertās idejas un ierosinājumi dod plašākas iespējas to īstenošanai, kam nereti nepieciešams projektu vai struktūrfondu atbalsts.

 

“Dabas plānu izstrāde ir iespēja izvērtēt visu iesaistīto pušu ieceres par teritorijas attīstību turpmākajiem 10 līdz 12 gadiem, akcentējot dabas vērtību saglabāšanu. Turklāt dabas plāni palīdz ne vien ieviest un realizēt jaunas, inovatīvas idejas, bet arī risināt jau esošās problēmsituācijas. Piemēram, Gaujas Nacionālā parka (GNP) teritorijā tiks veikta meliorācijas sistēmas izvērtēšana un piedāvāts piemērotākais risinājums tās uzturēšanai nākotnē,” informē dabas skaitīšanas vadītāja Irisa Mukāne.

 

Tā kā GNP ir starp konkurētspējīgākajiem tūrisma galamērķiem valstī, kur līdzās dabas un kultūras mantojumam ir liela ekonomiskā interese, plāna izstrāde akcentē tūrisma jomu. GNP atrodas 98 tūristu mītnes, kas ir teju ceturtā daļa no visām ĪADT tūristu mītnēm Latvijā. Kopā šajās vietās tūristu nakšņojumu skaits gadā pārsniedz 300 tūkstošus, bet vienas dienas apmeklējumu skaits teritorijā pēc pirmo starprezultātu aplēsēm pārsniedz pat trīs miljonus gadā. Turklāt GNP teritorijā dzīvo ~36 tūkstoši vietējo iedzīvotāju, kuriem ir savas ikdienas atpūtas vajadzības. Bieži šīs intereses par daudzveidīgu atpūtu starp dažādām grupām ir pretnostatītas.

 

GNP dabas plāna tūrisma vadības speciālists Andris Klepers atzīst, ka “svarīgi ir izprast pieaugošo GNP apmeklētāju, tostarp tūristu un sportistu, plūsmu, jo tā ir saistīta ar ekonomisko potenciālu, fizisko kapacitāti un antropogēno slodzi. Lai plānotu ilgtspējīgu attīstību, norisinās publiskās infrastruktūras kapacitātes un stāvokļa novērtēšana, kā arī tiek pētīti apmeklētāju paradumi, gatavoti priekšlikumi infrastruktūras apsaimniekošanai. Analizēt kopsakarības daudz vairāk palīdz jauno tehnoloģiju pielietojums – apmeklētāju automātiskie skaitītāji un speciāli izveidotā ģeotelpisko datu platforma”.

 

Daugavpils novada domei ir vairākkārtēja pieredze ĪADT plānu izstrādē. Domes Plānošanas nodaļas vadītāja Olga Lukaševiča atklāj, ka “dabas vērtību apzināšana mums atgādina, cik īpašā vietā dzīvojam un kas ir novada krāšņās dabas vērtības. Savukārt ĪADT plāns ir ļoti noderīgs un saistošs dokuments, jo veicina novada attīstību, iezīmē prioritātes budžeta sadalei un investīciju piesaistei. Dabas parka (DP) Daugavas loki un aizsargājamo ainavu apvidum (AAA) Augšzeme jaunākie plāni sniedza iespēju realizēt dažādus risinājumus cilvēku radītās slodzes mazināšanai. Tā kā idejas tika izvērtētas un iekļautas ĪADT plānos, to realizācijai bija iespējams piesaistīt projektu līdzfinansējumu. Un arī šobrīd aktīvi iesaistāmies AAA Augšdaugava ĪADT plāna izstrādē, jo tādējādi spēsim vēl vairāk labiekārtot Daugavpils novada teritoriju, ko novērtēs gan vietējie iedzīvotāji, gan novada viesi.”

 

Arī Alūksnes novadā pirms četriem gadiem tika izstrādāts ĪADT plāns AAA Veclaicene, kurā ietvertās idejas jau ir realizētas ar Eiropas struktūrfondu atbalstu un ieguvušas lielu iedzīvotāju un tūristu atzinību. “Jau 2019. gadā pabeidzām virkni aktivitāšu, kas AAA Veclaicene samazina antropogēno slodzi. Uzcēlām arī piecas dabas mājas, kas tūristiem kalpo kā īslaicīga pieturas vieta. Tāpat izveidojām vairākus brīvpieejas tūrisma informācijas punktus, ierīkojām kemperu laukumu ar elektrības un kanalizācijas pieslēgumu. Tieši pašvaldības iesaiste un izstrādātais ĪADT plāns ir veicinājis šo ideju realizāciju dzīvē.

 

Un tā kā plāns ir spēkā esošs, šobrīd cenšamies piesaistīt vēl papildu līdzekļus arī plānā aprakstītās Jaunlaicenes muižas parka bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai,” stāsta Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers.

 

Dabas skaitīšanā jau ir izstrādāti 14 ĪADT plāni (DP Ragakāpa, Aiviekstes paliene, Riežupe, Numernes valnis, Vecumu meži, Silene, DL Dūņezers, Vidzemes akmeņainā jūrmala, Sventājas upes ieleja, Diļļu pļavas, Mežole, AAA Nīcgales meži, DP Dvietes paliene, DL Ventas un Šķerveļa ieleja), turpinās 9 plānu izstrāde (DP Adamovas ezers, DL Platenes purvs, Plieņciema kāpa, Garkalnes meži, Lubāna mitrājs, DL Grebļukalns, AAA Augšdaugava un Gaujas un Ķemeru Nacionālajiem parkiem), bet tuvāko mēnešu laikā tiks parakstīti līgumi par vēl divu plānu izstrādi (DL Ķirbas purvs un Dubnas paliene).

 

Dabas aizsardzības pārvaldes pasūtīto ĪADT plānu saraksts un sanāksmju datumi pieejami https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_aizsardzibas_plani/kalendars/. Savukārt ar izstrādātajiem plāniem var iepazīties  https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_aizsardzibas_plani/2016_2020/.

 

ĪADT plānu izstrāde ir viena no dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” veicamajiem uzdevumiem. Paralēli tiek kartēti biotopi un izstrādāti pieci sugu aizsardzības plāni. Aktuālā informācija par visām aktivitātēm, kas jāīsteno līdz 2023. gada nogalei, pieejama vietnē www.skaitamdabu.gov.lv, kā arī www.daba.gov.lv un www.varam.gov.lv.atjaunots: 2020-08-24

 

izgarso_piedzivo_45726.gif

Pasākumi
1.oktobrī 12:00 Mazsalaca
Senioru diena
2.oktobrī 18:00 Mazsalaca
Svētki novada skolotājiem
3.oktobrī 12:30 Mazsalaca
Izaicinājums - Jerusalema deja
5.oktobrī 18:00 Mazsalaca
Mazsalaca Youth Jazz Band aicina dalībniekus
9.oktobrī 16:00 Mazsalaca
Tikšanās ar rakstnieci Ilzi Freimani
11.oktobrī 09:00 Mazsalaca
Gadatirgus - rudens ogu tirgus
13.oktobrī 15:00 Mazsalaca
Stāstu pēcpusdiena, tēma “Dzelzceļa stāsti”
17.oktobrī 11:00 Mazsalaca
Mazsalacas novada Cālis 2020
18.oktobrī 10:30 Mazsalaca
Gleznošanas nodarbības
22.oktobrī 14:00 Mazsalaca
Domrade
24.oktobrī 14:00 Mazsalaca
Popgrupu sadraudzības koncerts
24.oktobrī 18:00 Sēļi
Senās mūzikas koncerts “VIŅAS MAJESTĀTE MŪZA”
30.oktobrī 19:00 Ramata
Ražas balle
31.oktobrī 18:00 Mazsalaca
Deju kopu sadraudzības koncerts
31.oktobrī 20:00 Sēļi
Leģendu nakts Sēļu muižā
6.novembrī 10:00 Mazsalaca
Mobilā diagnostika
7.novembrī 15:00 Mazsalaca
Svecīšu vakars
27.novembrī 19:00 Mazsalaca
Izrāde "Vīrietis"
28.novembrī 14:00 Mazsalaca
Senioru biedrības pasākums “Parunāsim par jaunību vecumā”
Aktuāli
līdz 19.oktobrim  Ramata
Leldes Ančevskas personālizstāde
līdz 30.oktobrim  Mazsalaca
Kristapa Berga mākslas darbu izstāde
Pasākumu arhīvs →
Fotogalerijas

Be active skrējiens un nūjošana

 

Dzejas dienas Ramatā

 

Rollersprinta sacensības Mazsalacā

 

Dzejas dienu velobrauciens

 

Dzejas dienas Sēļu muižā

 

Raimonds Pauls un Dināra Rudāne Sēļu muižā

 

Zinību diena 2020

Noderīgi

Mazsalacas novada pašvaldība
Pērnavas iela 4, Mazsalaca
Mazsalacas novads, LV-4215
Reģistrācijas Nr. 90009114167
Norēķinu konts AS "Swedbank"
Konta Nr. LV14HABA0551020371802
Tālr. 25446604
dome@mazsalaca.lv


Sīkdatnes un privātuma politika


Mazsalaca

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
Mazsalacas novada ziņas


Aptauja

UD_Vidzeme_2020_WEB_Valka_250_34944.gif

 

CERT_Web_256x512px_V1-01_85618.gif

 

Baneris Kvadraats-01_114319.jpg

 

NG katalogs_91638.png

 

vidzemes_zemessargi (1)_42347.gif

 

 

BIS2_40224.gif

 

bangakpu_24856.JPG

 

Bernu_tiesibas_14433.gif

 

banner-vertical_93537.png

 

3td_Neatrodi_biblioteka_gramatu_22833.jpg

 

250x250_24841.jpg

papsjpg_24240.jpg

 

ST peislēgumi 750x521_13237.gif

 

e-zime-01_93951.png

 

NVD_20180913_VaiTuEsiApdrosinats_200x200_2_21031.png

 

Baneris-lapai-2_91132.jpg

 

GDP_150x200_ar ikonām_85513.gif

 

 

knab_banneris_42153.jpg

 

muzejs_mazsalaca_90256.JPG

 

e!_pakalpojumi_uz_mana_latvija_lv_250x250_114420.gif

 

VARAM-Vidzeme-180x180px-pastasti (002)_34622.gif

 

LVLV_200_92809.JPG

 

apCeļosim_fb_180x180(1)_42930.jpg

 

vpvkac_24032.gif

 

 

NVA baneris 200X100_24022.jpg

 

 

latvija-lv-logo_png_23842.png

 

DI_250x250_115713.png

 

Baneris150x150_43113.gif

 

BANERIS 200X200_91308.jpg

 

300x250pix_13402.jpg

 

1188-transport_100447.jpg

 

1188-business_100444.jpg

 

4lietas_klekshi_102839.png

 

vugd.gov.lv

 

rsz_3vz_logotips_800_80055.jpg

 

250x250-baneris-Upes-Oga_22713.gif

 

rsz_banneris_1_84550.jpg(c) 2011-2020 Mazsalaca.lv
Visas tiesības aizsargātas

png

Realizācija Tup un Turies