Sīkdatnes nodrošina vietnes pienācīgu darbību (vairāk par sīkdatnēm un privātuma politiku šeit)
rss facebook twitter flickr instagram
LV
EN
 
SĀKUMSPAŠVALDĪBA
PAKALPOJUMI
SABIEDRĪBA
IZGLĪTĪBA
KULTŪRA
TŪRISTIEM
KONTAKTI
SLUDINĀJUMI (24)
Pasākumi
11.maijā
 Salacas balsis 2019

Jauno solistu – vokālistu un duetu konkurss „Salacas balsis – 2019”

 

1. Konkursa norises laiks

            2019. gada 11. maijā

 

2. Norises vieta

Mazsalacas novada  kultūras centrs, Mazsalaca, Rūjienas iela 1.

3. Konkursa organizators

            Biedrība ‘’Rozā lietus ‘’ un  Mazsalacas novada Kultūras centrs

4 . Konkursa mērķis

Atklāt jaunus un talantīgus, daudzsološus jaunos izpildītājus no visas Latvijas, veicinot vokālo un māksliniecisko spēju attīstību estrādes žanrā.

5. Konkursa uzdevumi:

5.1. Popularizēt estrādes žanru;

5.2. Veicināt pieredzes apmaiņu dziedātāju un pedagogu starpā;

5.3. Sekmēt bērnu un jauniešu māksliniecisko aktivitāšu attīstību;

5.4. Nodrošināt iespēju vokālistiem parādīt savas prasmes profesionālai žūrijas komisijai, kā arī konkursa apmeklētājiem.

4. Dalībnieki

4.1. Par konkursa dalībnieku var kļūt  bērni un jaunieši vecumā no 3 līdz 20 gadiem.

4.2. Konkursā var piedalīties Latvijas solo izpildītāji un dueti. Dueta dalībnieku vecuma grupu nosaka pēc abu dalībnieku vidējā vecuma.

4.3. Ja konkursā piedalās iepriekšējā gada konkursa „Salacas balsis” Grand Prix ieguvējs, tas netiek atkārtoti izvirzīts Grand Prix balvai.

5. Vecuma grupas

5.1.   3 - 6 gadi

5.2.  7 – 10 gadi

5.3.  11 – 14 gadi

5.4.  15 – 20 gadi

6. Repertuāra nosacījumi

6.1.  Konkursā dalībnieki piedalās ar vienu dziesmu dzīvajā izpildījumā.

6.2.  Priekšnesuma garums nedrīkst pārsniegt 4 minūtes.

6.3. Konkursā dalībnieki izpilda dziesmu jebkurā valodā, kas atbilst izpildītāja vecumam un vokālajām spējām.

6.4. Finālā izvirzītie dalībnieki drīkst mainīt pusfinālā dziedāto dziesmu uz citu, ja to vēlas.

6.5. Fonogrammu dalībnieki ņem līdzi uz konkursu ierakstītu CD - R formātā.

 Fonogrammā var būt iekļauti fona dziedātāji. Solista vai dueta vokālā daļa nedrīkst būt dublēta.

6.6. Dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par dziesmu tekstu satura atbilstību LR likumos noteiktajām normām (nav atļauta rasu nevienlīdzības sludināšana, aicinājumi uz vardarbību, fašistiskas vai komunistiskas ideoloģijas sludināšana, necenzētu vārdu lietošana). 

7. Vērtēšana un apbalvošana

    7.1. Dalībniekus vērtē profesionāla, kompetenta žūrija.

 

    7.2.  Žūrijas komisijas locekļu vērtējums pēc punktu sistēmas netiek atklāts, vērtēšana notiek aizklāti. Rezultāti pēc konkursa kārtām tiek ievietoti konkursa mājas lapā.

   7.3.  Dalībnieki tiek vērtēti vecuma grupās.

  • Katrā vecuma grupā:

 ar Grand Prix apbalvos 1 solistu vai duetu, no visiem dalībniekiem, kas ieguvis augstāko punktu skaitu;

I pakāpi  1., 2., 3. vietu tiek apbalvoti solisti un dueti, kas ieguvuši attiecīgi otro, trešo, ceturto augstāko rezultātu savā vecuma grupā;

I pakāpi  apbalvos solistu vai duetu, kura snieguma vidējā atzīme būs 9.00 - 10.00 balles;

II pakāpi  apbalvos solistu vai duetu, kura snieguma vidējā atzīme būs 8.00 - 8.99 balles;

III pakāpi  apbalvos solistu vai duetu, kura snieguma vidējā atzīme būs 7.00 - 7.99 balles;

ar Atzinības diplomu apbalvos solistu vai duetu, kura sniegums būs zemāks kā 7.00 balles.

 

7.4. Tiek noteikts Skatītāju simpātiju balvas ieguvējs.

7.5. Visi konkursanti saņem diplomus un piemiņas balvas.

 

8. Vērtēšanas kritēriji (maksimālais punktu skaits katrā no kritērijiem 10)

8.1. Repertuāra izvēle atbilstoši vecuma grupai.

8.2. Skatuviskais sniegums.

8.3. Priekšnesuma mākslinieciskā kvalitāte.

8.4. Tehniskais izpildījums.

8.5. Skatuves tēls.

8.6. Vokālās prasmes.

 

9. Pieteikšanās kārtība

Lai pieteiktos jauno solistu – vokālistu un duetu konkursam „Salacas balsis 2019 ”, jāaizpilda noteikta parauga pieteikuma anketa. Pieteikuma anketa atrodama konkursa mājas lapā http://salacas-balsis.weebly.com/, pašvaldības mājas lapā www.mazsalaca.lv

 

E- pasts pieteikumiem: salacasbalsis@inbox.lv  

Visa informācija pa tālruni 29938661 (Iluta) vai konkursa mājas lapā.

Pieteikuma anketas tiek pieņemtas līdz 3. 05. 2019. (ieskaitot).

 

10. Dalības maksa

10.1. Solists – 15,00 euro (ar PVN),  pavadošie dziedātāji un dejotāji ( 5,00 euro (ar PVN) – no dalībnieka)

10.2. Duetā katram dalībniekam – 10,00 euro (ar PVN)

10.3. Maksājumi jāveic pārskaitot līdz 6. 05. 2019.

        Biedrība ‘’Rozā lietus’’

        Reģ. Nr.40008160028

        Swedbank AS  HABALV22

        Konta nr. LV30HABA0551041429050

10.4. Dalības maksu dalībnieka neierašanās gadījumā neatmaksā.

 

11. Konkursa norise

11.1. Reģistrācija 11. maijā no plkst. 10.00

11.2. No plkst. 10.00 – 11.30  būs iespēja izmēģināt fragmentu no savas dziesmas.

11.3.  Plkst. 12 : 00 konkursa atklāšana.

11.4. Konkurss pa vecuma grupām.

11.5.  Sīkāks uzstāšanās grafiks tiks izsūtīts uz Jūsu pieteikumā norādīto e-pastu.

11.6. Apbalvošana.

 

Uz tikšanos  konkursā „ Salacas balsis 2019 ”!

 

PIETEIKUMS

Pasākumi, Mazsalaca


29.martā
 Seminārs “Aktualitātes lauksaimniekiem Mazsalacā”

 

29. martā plkst.10.30 Mazsalacas novada Kultūras centrā SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" aicina uz semināru “Aktualitātes lauksaimniekiem Mazsalacā”.

 

Semināra tēmas:

Aktualitātes tiešmaksājumos 2019. gadā, Lauku attīstības programmas aktualitātes un pasākumi (Gita Ulmane (LAD Ziemeļvidzemes reģionālās pārvaldes Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītāja));

 

Aktualitātes lauksaimniekiem Mazsalacas novadā;

 

Aktualitātes augu aizsardzībā, mēslošanas plāna sagatavošana. Sēklu aprite. (Dita Vanaga (VAAD Vidzemes reģionālās nodaļas vecākā inspektore));

 

Aktualitātes nodokļu likumdošanā saimnieciskās darbības veicējiem (Daina Kanale (VID NP Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas Metodikas nodaļas galv.nod.inspektore )).

Pasākumi, Mazsalaca


12.maijā
 Gadatirgus

Gadatirgus 2019.gada 12.maijā Rūjienas ielā, Mazsalacā, no plkst. 8.00 līdz 15.00

Pasākumi, Mazsalaca


25.augustā
 Gadatirgus

Gadatirgus 2019.gada 25.augustā Rūjienas ielā, Mazsalacā, no plkst. 8.00 līdz 15.00;

Pasākumi, Mazsalaca


5.aprīlī
 Lekcija pirmsskolas audzēkņu vecākiem

Mazsalacas pilsētas Pirmsskolas izglītības iestāde aicina visus esošos un topošos pirmsskolas audzēkņu vecākus uz Dr.paed., asociētās profesores°Intas Bulas-Bitenieces lekciju:

 

‘’IKDIENAS KUSTĪBAS BĒRNU PRIEKAM UN ATTĪSTĪBAI ILGTERMIŅĀ ‘’

5. aprīlī plkst.18:00 Pirmsskolā (Parka iela 14)

 

Informācija tālr. 27871920 (Saiva Liepa)

Pasākumi, Mazsalaca


20.aprīlī
 Lieldienu turnīrs volejbolā

 

Mērķis. Popularizēt volejbolu pašvaldības iedzīvotāju vidū, paaugstināt sportistu meistarību, noskaidrot labāko komandu.

 

Vieta un laiks. Sacensības notiek Mazsalacas vidusskolas sporta zālē 2019. gada 20. aprīlī no plkst. 10.00.


Sacensību vadība. Sacensības organizē Mazsalacas novada pašvaldība. Galvenais tiesnesis Gunārs Zunda.

 

Dalībnieki. Sacensībās piedalās sportisti, kuri prot un vēlās spēlēt volejbolu. Komandā ir 6 spēlētāji (5 vīr. + 1 siev., var būt arī 1 rezervists/e, kurš nespēlē šajās sacensībās kādā citā komandā).

 

Pieteikumi. Pieteikties sacensībām var iepriekš līdz 18.04.2019. zvanot pa telefonu 26536498, pa e-pastu gunars.z@inbox.lv vai pie sacensību galvenā tiesneša Mazsalacas vidusskolas sporta zālē 16.04.2019. un 18.04.2019. no plkst. 19:00 līdz plkst. 21:00.

 

NOLIKUMS

Pasākumi, Mazsalaca


24.augustā
 Mazsalacas vidusskolai 100
03/mz_vidusskolai100_41946_maza.jpg

Tiksimies skolas salidojumā 2019. gada 24. augustā Mazsalacas vidusskolā!

Pasākumi, Mazsalaca


15.jūnijā
 DODAMIES uz LATGALI

 

Visi interesenti aicināti 15.- 16. jūnijā 2019.gadā izbaudīt Latgales lielāko ezeru un augstāko pakalnu pievilcību.

 

Ceļojuma apraksts:  Lubāna ezers.  Īdeņa – zv/s “Zvejnieki” (sētas apskate, pastaiga pa purva taku 1,5 km, brokastis). Lūznava – muižas kompleksa apskate, pusdienas. Rāznas ezers. Zosna. Lipuški. Mākoņkalns. Kaunata – kandžas muzejs. Lesinski – nakšņošana atpūtas kompleksā “Rāznas stāvkrasti”.  Lielais Liepu kalns.  Vecslabada – Istras ezers, Plisūna ezers. Zilupes novads – Latvijas tālākais austrumu punkts “Austras koks”, Draudzības kurgāns, T.Sinicinas knipelēto mežģīņu darbnīca, Pasienes Sv. Dominika Romas katoļu baznīca, Saveļinku kapliča, Zilupes pilsēta, pusdienas.  Ludzas Mazais ezers – brauciens ar plostu.

 

Dalības maksa (autobusa noma, naktsmītne, maltītes, objekti) EUR 73.00.

Pieteikšanās dalībai no 1.aprīļa līdz 27.maijam.

 

Naudas iemaksa līdz 4.jūnijam.

Izbraukšana 15.06.2019. plkst.6.30 no Mazsalacas centra.

 

Info: 26108686 - Vēsma J.       

Pasākumi, Mazsalaca


18.aprīlī
 Lieldienu sagaidīšana Saieta laukumā
03/lieldienu-page-001_23746_maza.jpg
Pasākumi, Mazsalaca


18.aprīlī
 Diskusija barikāžu dalībniekiem
03/barikazu_kopsapulce_24009_maza.jpg
Pasākumi, Mazsalaca


30.martā
 Koncerts "Mēs tikāmies martā..."
03/mes_tikamies_marta-page-001_44819_maza.jpg

30. martā plkst. 18.00 Mazsalacas novada Kultūras centrā Vidējās paaudzes deju kopu sadraudzības koncerts "Mēs tikāmies martā..."

Pasākumi, Mazsalaca


25.martā
 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
02/genocida-page-001_104326_maza.jpg

25. martā plkst.13.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena Sniedzēnkalnā un plkst.14:00 Mazsalacas novada Kultūras centrā.

Pasākumi, Mazsalaca


30.martā
 Koncerts "Izdejot sapņus dejā"

30. martā plkst.14.00 Sēļu muižas lielajā zālē dāmu deju kopa “Reveranss” un Sēļu muižas dejotāji kopā ar draugu kolektīviem aicina uz koncertu “IZDEJOT SAPŅUS DEJĀ…” Ieeja bez maksas

Pasākumi, Sēļi


26.martā
 Stāstu pēcpusdiena "Baltijas ceļam 30"

26. martā plkst.15.00 Mazsalacas pilsētas bibliotēkā stāstu pēcpusdiena "Baltijas ceļam 30".

Pasākumi, Mazsalaca


24.martā
 Filma "Klases salidojums"
03/klases_salidojums_42149_maza.jpg

24. martā plkst.13.00 Mazsalacas novada Kultūras centrā filma "Klases salidojums". Ieeja no 16 gadu vecuma un biļetes cena 3,00 euro.

Pasākumi, Mazsalaca


7.aprīlī
 Stand- Up komēdijas izrāde
02/MazsalacasKC0704_15209_maza.jpg

Stand- Up komēdijas izrāde Mazsalacas novada Kultūras centrā


7. aprīlī Mazsalacas novada Kultūras centrā notiks komiķa Maksima Trivaškeviča soloizrāde „Humors pa latviski”, kuras ietvaros autors pastāstīs savus svaigākos jokus.  

 

Maksims Trivaškevičs ir viens no aktīvākajiem vietējās komēdijas scēnas pārstāvjiem, kurš nemitīgi priecē skatītājus visā Latvijā. Pamanījies uzstāties gandrīz visās Latvijas pilsētās, lielākajos Latvijas mūzikas un mākslas festivālos, kā arī saņēmis ovācijas ārzemju auditorijās, beidzot viesojas Mazsalacā.  

 

Autora iepriekšējo soloizrādi „Stand- up izrāde latviešu valodā” apmeklējuši vairāk kā četri tūkstoši pozitīvu lādiņu guvuši skatītāji. Izrāde „Humors pa latviski” no iepriekšējās atšķiras ar to, ka tajā iekļauti citi joki.

 

Sākums- 17:00

Ieeja- 2 eiro

Pasākumi, Mazsalaca


19.jūlijā
 Mazsalacas pilsētas svētki un velosvētki “Ērenpreisam 128”

No 2019. gada 19. līdz 21. jūlijam norisināsies Mazsalacas pilsētas svētki un velosvētki “Ērenpreisam 128”. Visi mīļi gaidīti ciemos - Mazsalacā!

 

Amatniecības izstrādājumu tirdziņš 2019.gada 20.jūlijā Zaļajā skvērā, Mazsalacā no plkst.9.00-15.00

 

Gadatirgus 2019.gada 21.jūlijā Rūjienas ielā, Mazsalacā, no plkst. 8.00 līdz 15.00;

Pasākumi, Mazsalaca


Pasākumi
24.martā 13:00 Mazsalaca
Filma "Klases salidojums"
25.martā 13:00 Mazsalaca
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
26.martā 15:00 Mazsalaca
Stāstu pēcpusdiena "Baltijas ceļam 30"
29.martā 10:30 Mazsalaca
Seminārs “Aktualitātes lauksaimniekiem Mazsalacā”
30.martā 14:00 Sēļi
Koncerts "Izdejot sapņus dejā"
30.martā 18:00 Mazsalaca
Koncerts "Mēs tikāmies martā..."
5.aprīlī 18:00 Mazsalaca
Lekcija pirmsskolas audzēkņu vecākiem
7.aprīlī 17:00 Mazsalaca
Stand- Up komēdijas izrāde
18.aprīlī 17:00 Mazsalaca
Lieldienu sagaidīšana Saieta laukumā
18.aprīlī 18:00 Mazsalaca
Diskusija barikāžu dalībniekiem
20.aprīlī 10:00 Mazsalaca
Lieldienu turnīrs volejbolā
11.maijā 10:00 Mazsalaca
Salacas balsis 2019
12.maijā 08:00 Mazsalaca
Gadatirgus
15.jūnijā 06:30 Mazsalaca
DODAMIES uz LATGALI
19.jūlijā  Mazsalaca
Mazsalacas pilsētas svētki un velosvētki “Ērenpreisam 128”
24.augustā  Mazsalaca
Mazsalacas vidusskolai 100
25.augustā 08:00 Mazsalaca
Gadatirgus
Aktuāli
līdz 4.aprīlim  Mazsalaca
Izstāde "Atkušņi"
līdz 30.aprīlim  Mazsalaca
Izstāde "Jūgendstils un Pēkšēns"
līdz 1.septembrim  Mazsalaca
Fotokonkurss “Mans Mazsalacas novads’’
  Mazsalaca
Foto izstāde "Bērni ap mums"
Pasākumu arhīvs →
Kaimiņos
līdz 28.martam Rūjiena
Vakance Rūjienas novada pašvaldībā
Fotogalerijas

Noderīgi

Mazsalacas novada pašvaldība
Pērnavas iela 4, Mazsalaca
Mazsalacas novads, LV-4215
Reģistrācijas Nr. 90009114167
Norēķinu konts AS "Swedbank"
Konta Nr. LV14HABA0551020371802
Tālr. 25446604 Fakss: 65509888
dome@mazsalaca.lv


Sīkdatnes un privātuma politika


Mazsalaca

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
Mazsalacas novada ziņas


Aptauja

e-zime-01_93951.png

 

NVD_20180913_VaiTuEsiApdrosinats_200x200_2_21031.png

 

Baneris-lapai-2_91132.jpg

 

GDP_150x200_ar ikonām_85513.gif

 

 

knab_banneris_42153.jpg

 

muzejs_mazsalaca_90256.JPG

 

e!_pakalpojumi_uz_mana_latvija_lv_250x250_114420.gif

 

VARAM-Vidzeme-180x180px-pastasti (002)_34622.gif

 

LVLV_200_92809.JPG

 

apCeļosim_fb_180x180(1)_42930.jpg

 

vpvkac_24032.gif

 

 

NVA baneris 200X100_24022.jpg

 

web_baneris_250x250_83325.gif

 

latvija-lv-logo_png_23842.png

 

DEINSTITUCIONALIZĀCIJA_BANERIS_WEB(1)_113722.jpg

 

Baneris150x150_43113.gif

 

BANERIS 200X200_91308.jpg

 

300x250pix_13402.jpg

 

1188-transport_100447.jpg

 

1188-business_100444.jpg

 

4lietas_klekshi_102839.png

 

vugd.gov.lv

 

rsz_3vz_logotips_800_80055.jpg

 

250x250-baneris-Upes-Oga_22713.gif

 

rsz_banneris_1_84550.jpgSadarbība

LLKCmazs3_34536.jpg E-iespejas_logo_3_120119.jpg rsz_21rsz_2rsz_nva_logo_84237.jpg Latvijas Pašvaldību savienība_51531.jpg 

mz_aplis_85158.jpg vidzeme.lv(c) 2011-2019 Mazsalaca.lv
Visas tiesības aizsargātas

png