Sīkdatnes nodrošina vietnes pienācīgu darbību (vairāk par sīkdatnēm un privātuma politiku šeit)
rss facebook twitter flickr instagram
LV
EN
 
SĀKUMSPAŠVALDĪBA
PAKALPOJUMI
SABIEDRĪBA
IZGLĪTĪBA
KULTŪRA
TŪRISTIEM
KONTAKTI
SLUDINĀJUMI (14)
twitter facebook draugiem

bulta Kurp un kā braucam?


 

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) pēc platības aizņem 23,6% no Latvijas teritorijas un ir lielākais reģions Latvijā, taču tajā ir vismazākais iedzīvotāju skaits- 191794 un viszemākais iedzīvotāju blīvums tikai 13 cilvēki uz 1 km². Kopš 2009. gada iedzīvotāju skaits VPR ir samazinājies par 14%. Tradicionālo sabiedriskā transporta pakalpojumu piedāvājums VPR sarūk, jo regulārie sabiedriskā transporta reisi ir ekonomiski neizdevīgi zemās apdzīvotības, lielo attālumu, sliktā ceļu stāvokļa un pieaugošo sabiedriskā transporta izmaksu dēļ. Mazapdzīvotība kopumā, viensētas, lieli veicamie attālumi, iedzīvotāju skaita samazinājums liek meklēt jaunus risinājumus, lai saglabātu mobilitātes iespēju. Šādā situācijā arvien grūtāk ir realizēt valsts pārvaldes funkciju – nodrošināt iedzīvotājiem pieejamus sabiedriskā transporta pakalpojumus tam atvēlētā valsts finansējuma ietvaros. Tā rezultātā nākas samazināt reisu skaitu vai slēgt atsevišķus maršrutus, kas savukārt nozīmē, ka iedzīvotājiem tiek stipri ierobežotas vai liegtas iespējas nokļūt uz darbu, skolu, ārstniecības iestādi, valsts un pašvaldību iestādi, kā arī apmeklēt kultūras pasākumus (koncertu, teātri).

 

Līdzīga situācija ir arī citos Eiropas valstu ziemeļu reģionos- Somijā (Ziemeļkarēlijā), Zviedrijā.

 

2017. gadā tika uzsākts Baltijas jūras reģiona Interreg programmas starptautisks projekts MAMBA, kura mērķis ir izstrādāt risinājumus iedzīvotāju mobilitātei lauku teritorijās ar mazu iedzīvotāju blīvumu. Projekta partneri ir Somija, Vācija, Polija, Zviedrija, Dānija un Latvija. No Latvijas ir iesaistīts VPR, Valsts autoceļu direkcija un Vidzemes Augstskola.

 

Lai apzinātu vietējās vajadzības un rastu risinājumus, marta sākumā notika sanāksme Mazsalacā, kurā piedalījās autopārvadājumu pakalpojumu sniedzēji, pašvaldības, VPR, Valsts autoceļu direkcijas un Vidzemes Augstskolas pārstāvji. Sanāksmē tika izteikts priekšlikums izzināt vietējo iedzīvotāju vajadzības. Martā tika veiktas iedzīvotāju intervijas Sēļos, Ramatā un Mazsalacā. Interviju rezultāti ir apkopoti un tos var izmantot kā papildu informāciju lēmumu pieņemšanā.

 

Intervijās uzrunājām 64 iedzīvotājus, lielāko daļu savās dzīves vietās Ramatas un Sēļu pagastos, bet Mazsalacā nejauši sastaptus cilvēkus veikalā, pastā, pieturā vai uz ielas. Ramatā un Sēļos intervējamo loku, kas izmanto sabiedrisko transportu vai ir potenciālie tā lietotāji, ieteica pagastu pārvalžu vadītāji. No aptaujātajiem bija 47 sievietes un 17 vīrieši (skat. 1.attēlu).  

 

1attels_55821.JPG

1. attēls. Intervēto iedzīvotāju vecuma sadalījums

 

Trešā daļa no intervētajiem bija pensionāri, bet 43% - strādājošie, 5% skolnieki un 8% bezdarbnieki (skat. 2.attēlu).

 

2attels_55825.JPG

2. attēls Intervēto iedzīvotāju pamatnodarbošanās

 

Jautājot “Kādu transporta veidu lietojat, lai nokļūtu Mazsalacā?”, noskaidrojās, ka visbiežāk izmanto skolas autobusu, sabiedrisko transportu un personīgo/ģimenes transportu, bet 59% no aptaujātajiem dažkārt brauc kopā ar radiem vai kaimiņiem. Mazsalacas iedzīvotāji pārvietojas arī ar velosipēdu vai kājām (skat. 3. attēlu).

3attels_55828.JPG

3. attēls Intervēto iedzīvotāju transporta veids, lai nokļūtu Mazsalacā.

Visbiežākais uz Mazsalacu iedzīvotāji brauc iepirkties, kas ir vairāk par trešdaļu no visiem apmeklējuma mērķiem. 19% iedzīvotāju uz Mazsalacu brauc strādāt, bet 10% uz skolu. Mazsalacas apmeklējuma mērķi ir arī bankomāts, pasts, ciemošanās, ārsta apmeklējums, sporta nodarbības un kapu apmeklējums. Visus mērķus var aplūkot 4. attēlā.

 

4attels_55832.JPG

4. attēls. Intervēto iedzīvotāju Mazsalacas apmeklējuma mērķi

Visbiežāk intervēto iedzīvotāju apmeklētās pilsētas ir Rūjiena, Valmiera un Limbaži. Braucienam uz Rūjienu visbiežāk lieto personīgo un sabiedrisko transportu, bet dažkārt arī radu un kaimiņu auto vai skolas autobusu, atsevišķos gadījumos- taksometru.

Visbiežāk uz Rūjienu brauc iepirkties (vairāk par trešdaļu), uz bankomātu (16%), uz darbu (14%), ciemos, uz bērnudārzu un skolu (skat. 5. attēlu). Intervijās Ramatas iedzīvotāji atklāja, ka no Vērša ir sarežģīti nokļūt Rūjienā, lai gan vēsturiski Vērša iedzīvotājiem ir saikne ar Rūjienu - tur atrodas viņu piederīgie, draugi, dzimtas kapi, darbs, ārsts, skola, bērnudārzs. Iedzīvotāji atzīmēja, ka vēlētos ar sabiedrisko transportu sestdienā nokļūt Rūjienas tirgū, bet tas nav iespējams. Tikai ar personīgo transportu ir iespējams vakaros nokļūt uz skolas un bērnudārza vecāku sapulcēm, kā arī uz pieaugušo apmācībām un kursiem vakaros un sestdienās.

 

5attels_55835.JPG

5. attēls Intervēto iedzīvotāju Rūjienas brauciena mērķis

Braucienam uz Valmieru aptaujātie iedzīvotāji visbiežāk izmanto sabiedrisko transportu (pusē gadījumu) vai personīgo transportu (28%), bet dažkārt izmanto arī radu un kaimiņu auto (20%). Līdzīgi kā uz Mazsalacu un Rūjienu arī uz Valmieru aptaujātie iedzīvotāji brauc iepirkties (37%), uz darbu (22%), ciemos (9%), uz banku (8%), pie ārsta (9%), uz valsts iestādi (5%). Intervijās atklājās, ka teātra un koncertu apmeklējumu kavē nokļūšana mājās ar sabiedrisko transportu. Ar sabiedrisko transportu nav iespējams apmeklēt vakara izglītības kursus, sporta klubus u.c.

Jautājot, vai iedzīvotāji braukšanai izmanto kaimiņu un radu auto, noskaidrojās, ka vairums (63%) to izmato, par ko 83% no aptaujātajiem norēķinās, bet 17% nenorēķinās. 37% aptaujāto braukšanai neizmanto radu un kaimiņu pakalpojumus.

Pēdējā mēneša laikā puse no aptaujātajiem bija braukuši ar sabiedrisko transportu un biežākie galamērķi bija Rūjiena, Valmiera, Mazsalaca. Tāpat arī nākamo 2 nedēļu laikā aptaujātie visbiežāk vēlētos braukt uz Rūjienu, Valmieru un Mazsalacu (skat 6. attēlu).

 

6attels_55838.JPG

6.attēls Biežākie aptaujāto iedzīvotāju galamērķi (skaits).

Ja iedzīvotājiem piedāvātu transportu pēc pieprasījuma, tad vēlamais saziņas veids būtu telefona zvans vai īsziņa. Tomēr daži no aptaujātajiem uzsvēra, ka šādu pakalpojumu neizmantotu, jo “justos neērti un ka ir pieraduši paši tikt galā ar savām problēmām”, t.sk., par pārvietošanos. Daudz labprātāk iedzīvotāji vēlētos, lai sabiedriskais transports būtu vismaz 1-2 reizes nedēļā noteiktos laikos, arī sestdienā, un tad viņi piemērotos šiem nosacījumiem.

Paldies visiem interviju dalībniekiem, Sēļu un Ramatas pagastu pārvaldēm, un VPR kolēģei Līgai Puriņai-Purītei.

 

Vidzemes Augstskolas vadošās pētnieces:

Sarmīte Rozentāle

Agita Līviņaatjaunots: 2019-05-08
Aptaujas
Pasākumi
20.februārī 10:30 Mazsalaca
Tikšanās ar Mārtiņu Eņģeli
21.februārī 17:00 Mazsalaca
Koncerts "Gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem”
27.februārī 11:00 Mazsalaca
Senioru biedrības kopsapulce
1.martā 11:00 Mazsalaca
Zolītes turnīrs
6.martā 19:00 Ramata
Svētku vakars "Dejās un sarunās par un ap Sievietēm"
7.martā 10:00 Mazsalaca
Aivara Voiceščuka piemiņas turnīrs dambretē
8.martā 13:00 Mazsalaca
Filma "Klases salidojums 2"
14.martā 18:00 Mazsalaca
Deju kolektīva "Magone" 15 gadu jubilejas koncerts
16.martā 10:00 Mazsalaca
Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un pedagogu Pavasara koncerts gandrīz skolēniem
17.martā 10:00 Mazsalaca
Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un pedagogu pavasara koncerts mazuļiem
17.martā 15:00 Mazsalaca
Radošā darbnīca ģimenēm ar bērniem.
21.martā 11:00 Mazsalaca
Mazsalacas novada Cālis 2020
21.martā 18:00 Sēļi
RAIMONDS PAULS un DINĀRA RUDĀNE koncertprogrammā “Viņa un Viņš
24.martā 15:00 Mazsalaca
Mazsalacas stāsti. Tēma "Tehnoloģiju stāsti"
27.martā 16:00 Mazsalaca
Senioru biedrības "Atbalss" jubilejas svinības
28.martā 18:00 Mazsalaca
Deju kolektīva "Skaņaiskalns" sadraudzības koncerts "Mēs tikāmies martā"
4.aprīlī 12:00 Sēļi
Putnu gaidīšanas festivāls Sēļu muižā
Aktuāli
līdz 29.februārim  Mazsalaca
Galzonu dzimtas mākslas darbu izstāde
līdz 6.aprīlim  Mazsalaca
Ralfa Ruciņa gleznu izstāde
līdz 27.aprīlim  Mazsalaca
Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde
Pasākumu arhīvs →
Kaimiņos
7.martā 11:00 Valmiera
Vidzemes fitnesa diena
Fotogalerijas

Noderīgi

Mazsalacas novada pašvaldība
Pērnavas iela 4, Mazsalaca
Mazsalacas novads, LV-4215
Reģistrācijas Nr. 90009114167
Norēķinu konts AS "Swedbank"
Konta Nr. LV14HABA0551020371802
Tālr. 25446604
dome@mazsalaca.lv


Sīkdatnes un privātuma politika


Mazsalaca

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
Mazsalacas novada ziņas


Aptauja

 

vidzemes_zemessargi (1)_42347.gif

 

 

BIS2_40224.gif

 

bangakpu_24856.JPG

 

Bernu_tiesibas_14433.gif

 

banner-vertical_93537.png

 

3td_Neatrodi_biblioteka_gramatu_22833.jpg

 

250x250_24841.jpg

papsjpg_24240.jpg

 

ST peislēgumi 750x521_13237.gif

 

e-zime-01_93951.png

 

NVD_20180913_VaiTuEsiApdrosinats_200x200_2_21031.png

 

Baneris-lapai-2_91132.jpg

 

GDP_150x200_ar ikonām_85513.gif

 

 

knab_banneris_42153.jpg

 

muzejs_mazsalaca_90256.JPG

 

e!_pakalpojumi_uz_mana_latvija_lv_250x250_114420.gif

 

VARAM-Vidzeme-180x180px-pastasti (002)_34622.gif

 

LVLV_200_92809.JPG

 

apCeļosim_fb_180x180(1)_42930.jpg

 

vpvkac_24032.gif

 

 

NVA baneris 200X100_24022.jpg

 

 

latvija-lv-logo_png_23842.png

 

DI_250x250_115713.png

 

Baneris150x150_43113.gif

 

BANERIS 200X200_91308.jpg

 

300x250pix_13402.jpg

 

1188-transport_100447.jpg

 

1188-business_100444.jpg

 

4lietas_klekshi_102839.png

 

vugd.gov.lv

 

rsz_3vz_logotips_800_80055.jpg

 

250x250-baneris-Upes-Oga_22713.gif

 

rsz_banneris_1_84550.jpg(c) 2011-2020 Mazsalaca.lv
Visas tiesības aizsargātas

png

Realizācija Tup un Turies