Sīkdatnes nodrošina vietnes pienācīgu darbību (vairāk par sīkdatnēm un privātuma politiku šeit)
rss facebook twitter flickr instagram
LV
EN
 
SĀKUMSPAŠVALDĪBA
PAKALPOJUMI
SABIEDRĪBA
IZGLĪTĪBA
KULTŪRA
TŪRISTIEM
KONTAKTI
SLUDINĀJUMI (16)

Saistošie noteikumi


Pieņemšanas datums 

 Spēkā
stāšanās datums

 Nr.

 Nosaukums

 Aktuālā redakcija

08.07.2009.

09.07.2009.

 1

Mazsalacas novada pašvaldības nolikums

Lasīt

21.06.2013.

01.07.2013.

 7

Grozījumi

29.11.2011.

01.01.2012.

 21

Grozījumi

16.10.2013.

01.01.2014.

14

Grozījumi

16.04.2014.

25.04.2014.

 4

Grozījumi

16.07.2014.

   11

Grozījumi

17.09.2014. 25.09.2014. 14 Grozījumi
21.10.2015. 29.10.2015. 12 Grozījumi
15.11.2017. 24.11.2017. 11 Grozījumi
26.08.2009.

29.09.2009.

 5

Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldībā

Lasīt

16.01.2013.

01.04.2013.

1

Grozījumi

16.10.2013.

01.01.2014. 

 13

Grozījumi

20.08.2014.

24.09.2014.

 12

Grozījumi

17.12.2014.

24.01.2015.

 21

Grozījumi

16.09.2015. 22.10.2015. 9 Grozījumi
20.01.2016 22.03.2016 1 Grozījumi
28.12.2017. 25.01.2018. 14 Grozījumi
16.05.2018. 20.06.2018. 2 Grozījumi
17.10.2018. 23.11.2018. 7 Grozījumi
19.12.2018. 24.01.2019. 10 Grozījumi
25.06.2019. 26.06.2019. 4 Grozījumi
10.02.2010.  27.02.2010.

 1

Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu

Lasīt

16.02.2011.

 22.04.2011.

 3

 Grozījumi

21.11.2012.

19.02.2013. 

18

 Grozījumi

16.10.2013.

01.01.2014. 

19 

 Grozījumi

21.12.2016. 26.01.2017. 12  Grozījumi
24.02.2010.

20.04.2010.

 3

Par bērnu uzņemšanu Mazsalacas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē

Lasīt 
15.02.2012.   2 Grozījumi
20.09.2017. 24.11.2017. 8 Grozījumi
19.05.2010. 20.06.2010.

  8

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Mazsalacas novadā

 Lasīt

21.07.2010.

28.08.2010.

 18

 Grozījumi

19.05.2010.

20.06.2010.

  9

Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem

  Lasīt

18.05.2011.

18.06.2011.

 10

 Grozījumi

16.10.2013.

01.01.2014. 

 16

 Grozījumi

19.11.2014.

21.12.2014.

 18

 Grozījumi

20.05.2015.

22.07.2015.

  4

Par Mazsalacas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā

 

27.09.2010.

10.11.2010.

23

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Mazsalacas mūzikas un mākslas skolā

 
16.02.2011.

25.03.2011.

 1

Par braukšanas maksas atvieglojumiem Mazsalacas novadā

Lasīt

16.10.2013.

01.01.2014. 

 15

 Grozījumi

20.09.2016.   
26.10.2016 8  Grozījumi
19.12.2018. 24.01.2019. 12  Grozījumi
20.03.2019. 28.05.2019. 2 Grozījumi
16.02.2011.

25.03.2011.

 2

Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Mazsalacas novadā

 
21.04.2011.

18.06.2011.

 7

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Mazsalacas novadā

Lasīt

16.10.2013.

01.01.2014. 

 21

 Grozījumi

21.04.2011.

19.05.2011.

 8

Par pašvaldības nodevām Mazsalacas novadā Lasīt

19.09.2012.

19.10.2012. 

13 

 Grozījumi

16.10.2013.

01.01.2014. 

 20

 Grozījumi

18.06.2014.

21.08.2014.

 8

 Grozījumi

17.08.2011.

22.11.2011.

 14 Par sabiedrisko kārtību Mazsalacas novadā

Lasīt

20.11.2013.

01.01.2014. 

 27

 Grozījumi

13.10.2011.

24.11.2011.

18 

Par atkritumu apsaimniekošanu Mazsalacas novadā Lasīt
 20.09.2016. 26.10.2016. 7
Grozījumi
16.05.2012.

27.07.2012. 

4 

Par materiālu atbalstu politiski represētām personām

Lasīt

 20.11.2013.

01.01.2014.

 26

Grozījumi

 19.11.2015. 18.12.2016  13 Grozījumi
 20.06.2012.

27.07.2012. 

6

Suņu turēšanas noteikumi Mazsalacas novadā

 Lasīt

 21.06.2013.

28.08.2013. 

6

Grozījumi

 22.08.2012.

19.10.2012. 

9

Par ceļu aizsardzību Mazsalacas novadā, veicot smagās kravas pārvadājumus  
19.12.2012.

22.03.2013.

21

Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Mazsalacas novadā Lasīt

20.11.2013.

01.01.2014.

25 

Grozījumi

19.11.2014.    17

Grozījumi

19.12.2012.

20.04.2013.

22

Par koku ciršanu ārpus meža zemes Mazsalacas novadā

Lasīt

20.11.2013.

01.01.2014.

 23

Grozījumi

17.07.2013.

27.07.2013. 

8

Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi  
25.04.2014. 18.07.2014.  6 Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Mazsalacas novadā  
21.05.2014. 26.05.2014.  7 Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību Mazsalacas novadā   
18.06.2014.

21.08.2014. 

 9 Par pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Mazsalacas novadā

Lasīt

17.12.2014.

24.01.2015.

 22

Grozījumi

17.05.2017. 19.07.2017.  17 Grozījumi
20.11.2013. 01.01.2014.   22 Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā

Lasīt

17.12.2014.

24.01.2015.

 20

Grozījumi

21.12.2016. 26.01.2017. 11 Grozījumi
18.10.2017. 25.01.2018. 9 Grozījumi
17.10.2018. 23.11.2018. 6 Grozījumi
19.12.2018. 24.01.2019. 11 Grozījumi
18.03.2015. 29.05.2015.  3 Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves Mazsalacas novadā   
21.10.2015. 27.11.2015. 11 Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Mazsalacas novadā  
20.07.2016. 25.08.2016. 5
Par Mazsalacas novada simboliku  
20.07.2016. 25.08.2016.
6 Par Mazsalacas pilsētas kapsētas uzturēšanu un izmantošanu Lasīt 
18.01.2017 23.02.2017. 12 Grozījumi
19.04.2017. 19.07.2017.  11 Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Mazsalacas novada pašvaldībā  Lasīt
20.08.2015. 26.11.2015. 7 Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības pēc pilngadības sasniegšanas Mazsalacas novadā Lasīt
20.06.2018.  21.06.2018. 3

Nolikums par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā

No Iģes ietekas līdz Mazsalacas novada administratīvās teritorijas robežai Salacas kreisajā krastā

Lasīt
15.08.2018. 20.09.2018. 5 Grozījumi
28.11.2018. 20.12.2018. 9

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu dzīvojamo ēku palīgēkām, kuru platība pārsniedz 25 m2 2019.gadā

Lasīt

20.02.2019. 20.02.2019. 1 Par Mazsalacas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam Lasīt


atjaunots: 2019-06-26
Pasākumi
18.jūlijā 17:30 Mazsalaca
Velo-foto orientēšanās
18.jūlijā 19:00 Mazsalaca
Izstādes ''Mazsalacas vidusskolas devums Latvijas kultūrai 100 gados'' atklāšana
19.jūlijā 11:00 Mazsalaca
Mīklu minēšanas maratons
19.jūlijā 20:00 Mazsalaca
Piektdienas izklaidējošais vakars “Smieklīgi garšīga mazā sestdiena ”
20.jūlijā 09:00 Mazsalaca
Mazsalacas pilsētas svētki un velosvētki “Ērenpreisam 128”
20.jūlijā 20:00 Skaņkalne
Pilsētas svētku vakara koncerts un zaļumballe
21.jūlijā 07:00 Mazsalaca
Makšķerēšanas sacensības
21.jūlijā 08:00 Mazsalaca
Gadatirgus
21.jūlijā 10:00 Mazsalaca
Pludmales volejbola turnīrs
21.jūlijā 13:00 Mazsalaca
Kapu svētki
23.jūlijā 15:00 Mazsalaca
Mazsalacas stāsti - "Dārza stāsti"
26.jūlijā 22:00 Sēļi
Jauktā kora “IMERA” nakts koncerts
6.augustā 15:00 Mazsalaca
Radošā darbnīca ģimenēm
10.augustā 21:00 Sēļi
Mazie Opermūzikas un Mākslas svētki
17.augustā 18:00 Mazsalaca
Izrāde “Kāzas bazūnēs”
17.augustā 21:00 Mazsalaca
Zaļumballe
19.augustā 10:00 Mazsalaca
Mobilā diagnostika
24.augustā 16:00 Mazsalaca
Mazsalacas vidusskolai 100
25.augustā 08:00 Mazsalaca
Gadatirgus
31.augustā 09:30 Ramata
Ramatas pagasta sporta spēles
Kaimiņos
19.jūlijā 19:00 Rūjiena
Rūjienas 3x3 basketbola vasara
19.jūlijā 12:00 Oleri
Dārza stāsti Oleru muižā
23.augustā 17:00 Ķoņi
Baltijas Ceļam 30
Fotogalerijas

Noderīgi

Mazsalacas novada pašvaldība
Pērnavas iela 4, Mazsalaca
Mazsalacas novads, LV-4215
Reģistrācijas Nr. 90009114167
Norēķinu konts AS "Swedbank"
Konta Nr. LV14HABA0551020371802
Tālr. 25446604 Fakss: 65509888
dome@mazsalaca.lv


Sīkdatnes un privātuma politika


Mazsalaca

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
Mazsalacas novada ziņas


Aptauja

3td_Neatrodi_biblioteka_gramatu_22833.jpg

 

250x250_24841.jpg

papsjpg_24240.jpg

 

ST peislēgumi 750x521_13237.gif

 

e-zime-01_93951.png

 

NVD_20180913_VaiTuEsiApdrosinats_200x200_2_21031.png

 

Baneris-lapai-2_91132.jpg

 

GDP_150x200_ar ikonām_85513.gif

 

 

knab_banneris_42153.jpg

 

muzejs_mazsalaca_90256.JPG

 

e!_pakalpojumi_uz_mana_latvija_lv_250x250_114420.gif

 

VARAM-Vidzeme-180x180px-pastasti (002)_34622.gif

 

LVLV_200_92809.JPG

 

apCeļosim_fb_180x180(1)_42930.jpg

 

vpvkac_24032.gif

 

 

NVA baneris 200X100_24022.jpg

 

 

latvija-lv-logo_png_23842.png

 

DEINSTITUCIONALIZĀCIJA_BANERIS_WEB(1)_113722.jpg

 

Baneris150x150_43113.gif

 

BANERIS 200X200_91308.jpg

 

300x250pix_13402.jpg

 

1188-transport_100447.jpg

 

1188-business_100444.jpg

 

4lietas_klekshi_102839.png

 

vugd.gov.lv

 

rsz_3vz_logotips_800_80055.jpg

 

250x250-baneris-Upes-Oga_22713.gif

 

rsz_banneris_1_84550.jpg(c) 2011-2019 Mazsalaca.lv
Visas tiesības aizsargātas

png

Realizācija Tup un Turies