Sīkdatnes nodrošina vietnes pienācīgu darbību (vairāk par sīkdatnēm un privātuma politiku šeit)
rss facebook twitter flickr instagram
LV
EN
 
SĀKUMSPAŠVALDĪBA
PAKALPOJUMI
SABIEDRĪBA
IZGLĪTĪBA
KULTŪRA
TŪRISTIEM
KONTAKTI
SLUDINĀJUMI (19)

DI procesa sekmīgai īstenošanai nozīmīga arī darba devēju atvērtība


12/Infografiks_82814_liela.jpg

 

Iemesli tam, kādēļ cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) ir nonākuši ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, ir dažādi. Lai institūcijās nonākošo personu skaits mazinātos, Latvijā šiem cilvēkiem tiek attīstīti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi, kā arī ir izveidotas dažādas prasmju apmācību programmas. Tomēr izšķiroša loma viņu tālākajā integrācijā ir arī darba devējiem, kuri var dot iespēju sevi pierādīt cilvēkiem ar GRT, ļaujot viņiem sniegt savu pienesumu darba tirgū, dzīvojot pilnvērtīgi un patstāvīgi. 


Latvijā šobrīd 4496 cilvēku ar GRT saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās. Iemesli šo cilvēku nokļūšanai institucionālajā aprūpē ir dažādi – nereti tie saistīti ar nespēju dzīvesvietā nodrošināt cilvēkiem piemērotus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus. Taču bieži vien iemesls ir arī līdzcilvēku pārlieku lielā aprūpe un sabiedrības stereotipi, neļaujot šiem cilvēkiem apgūt jaunas prasmes, socializēties un strādāt. Rezultātā pēc aprūpētāju zaudēšanas šie cilvēki nespēj patstāvīgi dzīvot, tādēļ nonāk ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās.

 

Lai situāciju kardināli mainītu, Labklājības ministrija no 2015. gada Latvijā uzsākusi deinstitucionalizācijas* (DI) procesa īstenošanu, veidojot tādu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sistēmu, kas nodrošinās GRT skartajiem cilvēkiem dzīvesvietā nepieciešamo atbalstu. Vienlaikus paredzot šiem cilvēkiem iespējas apgūt arī dažādas darba un sociālās prasmes un integrēties darba tirgū. Tādējādi viņi nekļūs par pasīviem, aprūpējamiem un aizmirstiem, bet gan sniegs pienesumu sabiedrībai.

 

“Viens no patstāvīgās dzīves nosacījumiem pieaugušam cilvēkam ir spēja gūt finansiālo neatkarību – iespēja strādāt. Lai veicinātu cilvēku ar GRT iekļaušanos darba tirgū, 2016. gadā Latvijā tika veikta darba tirgus pieprasījuma izpēte un darba tirgus vajadzībām nepieciešamo prasmju noteikšana cilvēkiem ar GRT. Balstoties uz darba devēju rekomendācijām un pētījumā iegūtajiem datiem, šobrīd izstrādātas 35 dažādas prasmju apmācību programmas, kurās apmācības šogad uzsākuši jau 32 cilvēki ar GRT,” skaidro Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte Sigita Rozentāle.

 

Programmās paredzēto prasmju apguvi nodrošina Sociālās integrācijas valsts aģentūra Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” ietvaros. Tādējādi cilvēkiem ar GRT, kuri nemācās vispārējās izglītības iestādēs un ir vecāki par 15 gadiem, tiek nodrošināta iespēja mācīties un apgūt darba tirgū pieprasītās prasmes, apgūstot vienkāršus darbus, piemēram, kārtot ziedus, noformēt dāvanas, kopēt dokumentus, stādīt kokus, izkārtot preces u.tml. Tām ir dažāds mācību ilgums, līdz pat 4 mēnešiem, tādējādi nodrošinot individuālu pieeju atbilstoši katra izglītojamā veselības stāvoklim un spējām.

 

Projekta ietvaros šiem cilvēkiem tiek noteikta profesionālā piemērotība un nodrošināta izglītības programmu apguve. Apmācību laikā cilvēkiem ir iespēja dzīvot dienesta viesnīcā, un tiem palīdz dažādi speciālisti – psihologs, karjeras konsultants, sociālais darbinieks, fizioterapeits u.tml. Savukārt pēc mācībām cilvēkiem sniedz atbalstu iekārtošanai darbā, adaptācijai darba vietā, kā arī konsultācijas darba devējiem par cilvēkiem nepieciešamajiem darba vietas pielāgojumiem.

 

“Runājot ar darba devējiem, kas prasmes apguvušās personas nodarbina, redzam apliecinājumu tam, ka cilvēki ar GRT ir ne tikai spējīgi strādāt, bet nereti ir arī daudz atbildīgāki un uzticamāki. Viņi ierodas darbā laikus, uzticētos pienākumus veic ar vislielāko rūpību un atbildību un – ne mazāk būtiski – mācās arī no saviem kolēģiem, turpinot apgūt aizvien vairāk prasmju,” stāsta Rozentāle. “Tomēr ne visi darba devēji patlaban ir gatavi nodarbināt cilvēkus ar GRT. Visbiežāk tas saistīts ar zināšanu trūkumu – līdz darba devējam nav nonākusi informācija par iespēju saņemt gan praktiskas konsultācijas un apmācības, gan arī dažādus materiālos atbalstus. Piemēram, iespēju saņemt vienreizēju dotāciju 711 EUR apmērā darba vides pielāgošanai, lai nodarbinātu bezdarbnieku ar invaliditāti.”

 

Cilvēki ar GRT ir ļoti atšķirīgi – psihiskas slimības atšķiras no garīgās attīstības traucējumiem, tāpat cilvēkiem ar vienu un to pašu diagnozi var būt dažādas traucējumu izpausmes. Tāpat cilvēku ar GRT dzīve sabiedrībā var atšķirties no tā, cik smagi ir cilvēka funkcionālie traucējumi. Taču cilvēki ar GRT, ja tiem tiek nodrošināts nepieciešamais atbalsts, var mācīties un veiksmīgi iekļauties arī darba tirgū, dzīvojot pilnvērtīgu un laimīgu dzīvi.

 

* Kas ir deinstitucionalizācija?

Deinstitucionalizācijas (DI) process paredz cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanu sabiedrībā un iesaisti darba tirgū, tādējādi veicinot viņu neatkarību un patstāvību. Tostarp tiek radīts plašs pakalpojumu klāsts, lai arī bērni, kas dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem varētu saņemt sociālo aprūpi un rehabilitāciju savā pašvaldībā.

 

Plašāk informācija par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un atbalstu darba devējiem šo cilvēku nodarbināšanā pieejama mājaslapā: www.cilveksnevisdiagnoze.lv.atjaunots: 2018-12-03
Pasākumi
23.aprīlī 15:00 Mazsalaca
Mazsalacas stāsti
27.aprīlī 09:00 Mazsalaca
Lielā Talka 2019
27.aprīlī 09:30 Mazsalaca
Lielā Talka Salacas upes krastā
28.aprīlī 13:00 Mazsalaca
Kinofilma “Blakus”
29.aprīlī 17:30 Mazsalaca
Tikšanās par iedzīvotāju un pašvaldības savstarpējām attiecībām
2.maijā 15:00 Mazsalaca
Mazsalacas stāsti. Tēma "Magnoliju stāsti"
3.maijā  Mazsalaca
Mākslas skolas audzēkņu telpisko darbu izstādes atklāšana
3.maijā 17:00 Ramata
Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas skolēnu un pedagogu koncerts
4.maijā 14:00 Sēļi
Baltā galdauta svētki Sēļu muižā
5.maijā 09:30 Mazsalaca
Auto - foto rallijs
9.maijā 16:00 Mazsalaca
Mātes dienas radošā darbnīca ģimenēm ar bērniem
11.maijā 10:00 Mazsalaca
Salacas balsis 2019
11.maijā 14:00 Ramata
Māmiņdienas koncerts
12.maijā 08:00 Mazsalaca
Pavasara gadatirgus
12.maijā 13:00 Mazsalaca
Kinofilma "Lote un pazudušie pūķi"
12.maijā 14:00 Sēļi
Mātes un ģimenes diena
18.maijā 12:00 Mazsalaca
Tikšanās ar Māri Zanderu
18.maijā 12:00 Mazsalaca
Mākslas Pavasaris Mākslas skolā
18.maijā 14:00 Mazsalaca
Mazsalacas novada Kultūras centrā 75 gadu jubilejas pasākums
18.maijā 19:00 Mazsalaca
Muzeju nakts Valtenberģu muižā
18.maijā 20:30 Sēļi
Muzeju nakts Sēļu muižā
22.maijā 18:00 Mazsalaca
Domes deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem
23.maijā 10:00 Ramata
Bērnu dziesmu un deju koncerts "Vasaru gaidot"
28.maijā 10:00 Mazsalaca
Mobilā diagnostika
31.maijā  Mazsalaca
Velobrauciens uz Ramatas pagastu
8.jūnijā 18:00 Ramata
Amatierteātra "Ramata" pirmizrāde "Kāzas bazūnēs"
15.jūnijā 06:30 Mazsalaca
DODAMIES uz LATGALI
19.jūlijā  Mazsalaca
Mazsalacas pilsētas svētki un velosvētki “Ērenpreisam 128”
24.augustā  Mazsalaca
Mazsalacas vidusskolai 100
25.augustā 08:00 Mazsalaca
Gadatirgus
Aktuāli
līdz 30.aprīlim  Mazsalaca
Izstāde "Jūgendstils un Pēkšēns"
līdz 31.maijam  Ramata
Izstāde "Mana sapņu māja"
līdz 28.jūnijam  Mazsalaca
Apsīšu dzimtas mākslinieku darbu izstāde
līdz 1.septembrim  Mazsalaca
Fotokonkurss “Mans Mazsalacas novads’’
  Mazsalaca
Foto izstāde "Mazsalaca virmo"
Pasākumu arhīvs →
Kaimiņos
3.maijā 10:30 Kārķi
Meistarklase "Meža parku veidošana"
15.jūnijā 18:00 Valmiermuiža
Etnofestivāls SVIESTS 2019 laika ritumā
Fotogalerijas

Noderīgi

Mazsalacas novada pašvaldība
Pērnavas iela 4, Mazsalaca
Mazsalacas novads, LV-4215
Reģistrācijas Nr. 90009114167
Norēķinu konts AS "Swedbank"
Konta Nr. LV14HABA0551020371802
Tālr. 25446604 Fakss: 65509888
dome@mazsalaca.lv


Sīkdatnes un privātuma politika


Mazsalaca

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
Mazsalacas novada ziņas


Aptauja

ieplano_41748.png

 

e-zime-01_93951.png

 

NVD_20180913_VaiTuEsiApdrosinats_200x200_2_21031.png

 

Baneris-lapai-2_91132.jpg

 

GDP_150x200_ar ikonām_85513.gif

 

 

knab_banneris_42153.jpg

 

muzejs_mazsalaca_90256.JPG

 

e!_pakalpojumi_uz_mana_latvija_lv_250x250_114420.gif

 

VARAM-Vidzeme-180x180px-pastasti (002)_34622.gif

 

LVLV_200_92809.JPG

 

apCeļosim_fb_180x180(1)_42930.jpg

 

vpvkac_24032.gif

 

 

NVA baneris 200X100_24022.jpg

 

web_baneris_250x250_83325.gif

 

latvija-lv-logo_png_23842.png

 

DEINSTITUCIONALIZĀCIJA_BANERIS_WEB(1)_113722.jpg

 

Baneris150x150_43113.gif

 

BANERIS 200X200_91308.jpg

 

300x250pix_13402.jpg

 

1188-transport_100447.jpg

 

1188-business_100444.jpg

 

4lietas_klekshi_102839.png

 

vugd.gov.lv

 

rsz_3vz_logotips_800_80055.jpg

 

250x250-baneris-Upes-Oga_22713.gif

 

rsz_banneris_1_84550.jpgSadarbība

LLKCmazs3_34536.jpg E-iespejas_logo_3_120119.jpg rsz_21rsz_2rsz_nva_logo_84237.jpg Latvijas Pašvaldību savienība_51531.jpg 

mz_aplis_85158.jpg vidzeme.lv(c) 2011-2019 Mazsalaca.lv
Visas tiesības aizsargātas

png

Realizācija Tup un Turies