Sīkdatnes nodrošina vietnes pienācīgu darbību (vairāk par sīkdatnēm un privātuma politiku šeit)
rss facebook twitter flickr instagram
LV
EN
 
SĀKUMSPAŠVALDĪBA
PAKALPOJUMI
SABIEDRĪBA
IZGLĪTĪBA
KULTŪRA
TŪRISTIEM
KONTAKTI
SLUDINĀJUMI (17)
twitter facebook draugiem

bulta Dabas skaitīšana Mazsalacā


Dabas skaitīšana Mazsalacā

 

Dabas aizsardzības pārvaldes (Pārvalde) uzdevumā laika posmā no 2017. līdz 2019. gadam tiek īstenota dabas skaitīšana jeb Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda projekts “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā”, uzskaitot ES nozīmes īpaši aizsargājamos biotopus – viendabīgas teritorijas, kurās sastopama liela bioloģiskā daudzveidība, piemēram, 1) bioloģiski vērtīgi zālāji, 2) dabiskoties sākušās mežaudzes, 3) purvi, 4) cilvēka maz ietekmēta jūras piekraste un kāpas, 5) upes, ezeri, 6) kā arī alas un iežu atsegumi.

 

Latvijas daba ir mūsu nacionālā bagātība, tāpēc valstij un tās iedzīvotājiem kā gādīgiem saimniekiem ir jāzina, ar ko varam lepoties. Dabas vērtību apzināšanu visas valsts mērogā notiek pirmo reizi un to nosaka gan nacionālā, gan ES likumdošana. Jo, iestājoties ES, dabas vērtību apzināšana ir kļuvusi vēl aktuālāka, jo ikvienai dalībvalstij ik pa sešiem gadiem jāiesniedz visaptverošs dabas izvērtējums. Skaitīšanas mērķis ir iegūt detalizētu un zinātniski pamatotu informāciju par Latvijas dabas vērtībām, to izplatību, daudzumu, veidiem un kvalitāti, lai iegūtos datus var izmantot nozaru attīstības plānošanai.

 

2019. gada sezonā tiek apsekotas valstij, pašvaldībai un privātiem īpašniekiem piederošie īpašumi ar kopējo apjomu pusmiljons hektāru, kas atrodas 91 pašvaldības administratīvajā teritorijā, arī Mazsalacā! Dabas pārvaldes uzdevumā šo darbu no aprīļa līdz novembrim veic 247 eksperti.

 

Lai informētu iedzīvotājus par dabas skaitīšanas procesu, jau pavasarī izsūtītas ap 42 000 vēstules zemju īpašnieku, kurus šajā gadā skar skaitīšanas process. Iesaistītās pašvaldības ir saņēmušas plakātus, skrejlapas, tāpat arī organizējam bezmaksas seminārus, kuros plašāk stāstām par skaitīšanas norisi un sniedzam atbildes uz interesentu jautājumiem.

 

Ne visi zemes īpašumi valsts teritorijā tiek aplūkoti, tik tie, par kuriem ir informācija, ka viņu īpašumos agrāk bijušas vai varētu būt dabas vērtības. Vēstule ir informatīva un eksperta vizīte nav īpaši jāgaida – ja cilvēkam pieder zālājs, viņš pļauj vai nogana to kā to darījis līdz šim. Ja īpašumā ir mežs, arī to apsaimnieko kā pats plānojis. Eksperts vizītes laikā aplūkos teritoriju pēc vienotās metodikas un, ja atradīs biotopus, aizpildīs anketu, kurā aprakstīs biotopa veidu, atzīmēs tā atrašanās vietu un novērtēs tā kvalitāti.

 

Skaitīšanas mērķis ir apzināt dabas bagātības, informējot par to īpašnieku. Viņa paša ziņā paliek izvērtēt, vai dabas saglabāšana ir viņa atbildība un sociālekonomiski izdevīgs lēmums. Īpašnieks būs pirmais, kurš saņems informāciju par viņa īpašumā apzināto ES nozīmes biotopu, bet jārēķinās ka dati tiek pārbaudīti, apkopoti un tikai tad sūtīti.

 

Tā kā zālāju biotopi Latvijā ir vieni no apdraudētākajiem, ik gadu bioloģiski vērtīgo zālāju dati tiek analizēti prioritāri. Jau nākamā gada sākumā īpašnieki saņems rezultātus, lai varētu pieteikties atbalsta maksājumiem Lauku atbalsta dienestā (LAD) šo vērtīgo zālāju uzturēšanai. Pārējo piecu biotopu grupu īpašnieki par 2019. gada apsekojumu informatīvo vēstuli saņems līdz 2020. gadam. Ja biotops netiks atrasts, otrā vēstule netiks sūtīta.

 

Līdz ar īpašnieka informēšanu par dabas skaitīšanas rezultātiem, informācija tiek ievietota Pārvaldes uzturētajā dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols (https://ozols.gov.lv/pub). Un tā kā sistēma ar laiku varētu tik salāgota ar citu valsts iestāžu datu bāzēm, domājams, ka datu pieejamība atvieglos gan laika, gan cilvēku un finanšu resursus dažādu atļauju iegūšanai, teritoriālu plānu izstrādei utt.

 

Dabas skaitīšanas mērķis ir informēt īpašnieku par viņa īpašumā augošām dabas vērtībām un norādīt pareizas apsaimniekošanas vadlīnijas un papildinformācijas ieguves avotus. Svarīga ir cilvēku un zemes īpašnieku izpratne par dabas procesiem un vērtībām, tādēļ nozīmīga ir: 1) informācija, kas ir ap mums un  kas mums pieder. Pamazām dabas skaitīšana sniedz atbildes uz šo jautājumu; 2) pareiza apsaimniekošana, lai šīs dabas vērtības nepazustu. Tādēļ ir izstrādāts sešu grāmatu sējums – vadlīnijas biotopu pareizai apsaimniekošanai, kas pieejamas novadu bibliotēkās un interneta vietnē (http://nat-programme.daba.gov.lv/public/lat/publikacijas_un_dokumenti/).

Skaitīšanas rezultāti nemaina esošos nosacījumus: cilvēka darbībām ir jābūt saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un teritoriju vispārējiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem. Dabas skaitīšana neuzliek jaunus aizliegumus un neveido jaunus mikroliegumus!

MAZSALACAS  NOVADS

 

Plānojot visus apsekojumus triju sezonu ietvaros, dabas skaitīšanas skatījumā visa valsts teritorija ir sadalīta 495 kvadrātos. Un visi apsekojumu tiek plānoti nevis pēc novadu teritorijām, bet gan šiem kvadrātiem, izvēloties katru gadu noteiktus no tiem. Tieši tādēļ Mazsalacas novadā līdz šim apsekoti apmēram 10% teritorijas jeb 4781,38 ha. No šīs teritorijas biotopu kritērijiem atbilst 825 ha: 232 ha saldūdens biotopi (ezeri, upes), 206 ha bioloģiski vērtīgi zālāji, 12 ha purvi, 375 ha meži un 0,04ha smilšakmens atsegumi. Tā kā lielāko novada daļu apsekos šajā gadā, par kopējiem rezultātiem ir pāragri spriest.

 

Tikai pēc 2020. gada būs pieejama apkopota, pārbaudīta un digitāli pieejama informācija par Latvijas dabas vērtībām, ar kurām mēs visi lepojamies, baudām un izmantojam. Patiesībā tā būs informācija par mums pašiem, par latviešiem kā dabas sastāvdaļu, kas pļavās rotājas un vij vainagus, pēta alas un atsegumus, vasarā meklē veldzi piejūrā vai upēs un ezeros, "barojas" purvos, un uzņem dabas enerģiju meža ielokā.

 

Lai veicinātu sabiedrības zaļo apziņu un iemūžinātu pirmās Latvijas dabas skaitīšanas procesu, pērn ar VARAM atbalstu ir tapusi dokumentālā filma. Nepilnu stundu garais materiāls pieejams interneta platformā Youtube ikvienam (filmas nosaukums ir Dabas skaitītāji), tajā atspoguļotas visas sešas biotopu lielās grupas un nedaudz tiek ieskicēts ekspertu darbs, pārdomas un īpašnieku nostāja.

 

Plašāk par dabas skaitīšanu: www.skaitamdabu.gov.lv un www.daba.gov.lv, kā arī www.varam.gov.lv.atjaunots: 2019-07-18

 

izgarso_piedzivo_45726.gif

Pasākumi
2.oktobrī 18:00 Mazsalaca
Svētki novada skolotājiem
3.oktobrī 12:30 Mazsalaca
Izaicinājums - Jerusalema deja
9.oktobrī 16:00 Mazsalaca
Tikšanās ar rakstnieci Ilzi Freimani
11.oktobrī 09:00 Mazsalaca
Gadatirgus - rudens ogu tirgus
13.oktobrī 15:00 Mazsalaca
Stāstu pēcpusdiena, tēma “Dzelzceļa stāsti”
17.oktobrī 11:00 Mazsalaca
Mazsalacas novada Cālis 2020
18.oktobrī 10:30 Mazsalaca
Gleznošanas nodarbības
22.oktobrī 14:00 Mazsalaca
Domrade
24.oktobrī 14:00 Mazsalaca
Popgrupu sadraudzības koncerts
24.oktobrī 18:00 Sēļi
Senās mūzikas koncerts “VIŅAS MAJESTĀTE MŪZA”
30.oktobrī 19:00 Ramata
Ražas balle
31.oktobrī 18:00 Mazsalaca
Deju kopu sadraudzības koncerts
31.oktobrī 20:00 Sēļi
Leģendu nakts Sēļu muižā
6.novembrī 10:00 Mazsalaca
Mobilā diagnostika
7.novembrī 15:00 Mazsalaca
Svecīšu vakars
27.novembrī 19:00 Mazsalaca
Izrāde "Vīrietis"
28.novembrī 14:00 Mazsalaca
Senioru biedrības pasākums “Parunāsim par jaunību vecumā”
Aktuāli
līdz 30.septembrim  Sēļi
Izstādes Sēļu muižā
līdz 19.oktobrim  Ramata
Leldes Ančevskas personālizstāde
līdz 30.oktobrim  Mazsalaca
Kristapa Berga mākslas darbu izstāde
Pasākumu arhīvs →
Fotogalerijas

Dzejas dienas Ramatā

 

Rollersprinta sacensības Mazsalacā

 

Dzejas dienu velobrauciens

 

Dzejas dienas Sēļu muižā

 

Raimonds Pauls un Dināra Rudāne Sēļu muižā

 

Zinību diena 2020

 

Mazsalacas novada sporta svētki Ramatā 2020

Noderīgi

Mazsalacas novada pašvaldība
Pērnavas iela 4, Mazsalaca
Mazsalacas novads, LV-4215
Reģistrācijas Nr. 90009114167
Norēķinu konts AS "Swedbank"
Konta Nr. LV14HABA0551020371802
Tālr. 25446604
dome@mazsalaca.lv


Sīkdatnes un privātuma politika


Mazsalaca

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
Mazsalacas novada ziņas


Aptauja

UD_Vidzeme_2020_WEB_Valka_250_34944.gif

 

CERT_Web_256x512px_V1-01_85618.gif

 

Baneris Kvadraats-01_114319.jpg

 

NG katalogs_91638.png

 

vidzemes_zemessargi (1)_42347.gif

 

 

BIS2_40224.gif

 

bangakpu_24856.JPG

 

Bernu_tiesibas_14433.gif

 

banner-vertical_93537.png

 

3td_Neatrodi_biblioteka_gramatu_22833.jpg

 

250x250_24841.jpg

papsjpg_24240.jpg

 

ST peislēgumi 750x521_13237.gif

 

e-zime-01_93951.png

 

NVD_20180913_VaiTuEsiApdrosinats_200x200_2_21031.png

 

Baneris-lapai-2_91132.jpg

 

GDP_150x200_ar ikonām_85513.gif

 

 

knab_banneris_42153.jpg

 

muzejs_mazsalaca_90256.JPG

 

e!_pakalpojumi_uz_mana_latvija_lv_250x250_114420.gif

 

VARAM-Vidzeme-180x180px-pastasti (002)_34622.gif

 

LVLV_200_92809.JPG

 

apCeļosim_fb_180x180(1)_42930.jpg

 

vpvkac_24032.gif

 

 

NVA baneris 200X100_24022.jpg

 

 

latvija-lv-logo_png_23842.png

 

DI_250x250_115713.png

 

Baneris150x150_43113.gif

 

BANERIS 200X200_91308.jpg

 

300x250pix_13402.jpg

 

1188-transport_100447.jpg

 

1188-business_100444.jpg

 

4lietas_klekshi_102839.png

 

vugd.gov.lv

 

rsz_3vz_logotips_800_80055.jpg

 

250x250-baneris-Upes-Oga_22713.gif

 

rsz_banneris_1_84550.jpg(c) 2011-2020 Mazsalaca.lv
Visas tiesības aizsargātas

png

Realizācija Tup un Turies