Sīkdatnes nodrošina vietnes pienācīgu darbību (vairāk par sīkdatnēm un privātuma politiku šeit)
rss facebook twitter flickr instagram
LV
EN
 
SĀKUMSPAŠVALDĪBA
PAKALPOJUMI
SABIEDRĪBA
IZGLĪTĪBA
KULTŪRA
TŪRISTIEM
KONTAKTI
SLUDINĀJUMI (19)
twitter facebook draugiem

bulta Noslēgusies publiskā apspriešana par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidi Mazsalacas novadā


 

No 2020. gada 31. marta līdz 20. aprīlim norisinājās publiskā apspriešana par infrastruktūras izveidi, kurā mūsu iedzīvotājiem būtu iespēja saņemt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus tepat - Mazsalacas novadā. Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) projekta atbalstu plānots iekārtot vietu ēkā Parka ielā 9, kurā varēs sniegt grupu dzīvokļu pakalpojumu, pielāgot Valtenberģu muižas 2. stāva telpas, lai tās būtu piemērotas dienas aprūpes centra pakalpojumam un rehabilitācijas centram. Apspriešanas laikā iedzīvotājiem bija iespēja aizpildīt aptaujas anketu un paust savu viedokli, kā ari piedalīties 20. aprīļa publiskās apspriešanas sanāksmē, kas saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju notika internetā. Rezultātā saņemta 41 aizpildīta aptaujas anketa. Tajās 15 cilvēki atzīmējuši, ka viņi atbalsta plānoto projektu, rakstot, ka ir nepieciešamība pēc šādas infrastruktūras un pakalpojumiem, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu sabiedrībā. Savukārt 26 iedzīvotāji atbildējuši, ka neatbalsta, un par iemeslu tam minējuši, ka plānotajam projektam ir ļoti lielas izmaksas un pašvaldība nespēs atmaksāt aizdevumu, kā arī izteikuši bažas par to, ka jutīsies nedroši, ja cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem dzīvos starp mums. Lai iedrošinātu iedzīvotājus kļūt empātiskākiem pret cilvēkiem, kuri bez sabiedrības atbalsta nespēj pastāvēt, un atbalstīt šīs infrastruktūras izveidi, sniedzam skaidrojumu.

 

Runājot par šādu pakalpojumu aktualitāti katrā pašvaldībā, Vidzemes plānošanas reģiona speciāliste Ina Miķelsone norāda, ka sabiedrībā kopumā pieaug cilvēku gan ar garīga rakstura, gan citiem funkcionāliem traucējumiem skaits, kuriem nepieciešama nepārtraukta aprūpe un uzraudzība. Ļoti bieži šo darbu veic tuvinieki, kas liedz viņiem iespēju strādāt un būt par nodokļu maksātājiem, nevis pabalstu saņēmējiem. Tāpēc kopumā Vidzemes reģionā vairākās pašvaldībās plānots izveidot 171 grupu dzīvokli, 13 no tiem būs pieejami Mazsalacā. Šis pakalpojums ir vienlīdz svarīgs gan tiem cilvēkiem, kurus šobrīd aprūpē tuvinieki, gan tiem mūsu novada iedzīvotājiem, kuri pašreiz atrodas sociālās aprūpes iestādēs.

 

Grupu dzīvokļu un dienas aprūpes centra pakalpojumus varēs saņemt pieaugušas personas ar garīga rakstura traucējumiem, bet rehabilitācijas centrs paredzēts bērniem ar invaliditāti.

 

Mūsu novadā šobrīd dzīvo 46 cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem un 16 bērni ar funkcionāliem traucējumiem. Lai viņiem sniegtu nepieciešamo atbalstu, notiek vajadzību apzināšana un izvērtēšana. Pašreiz ir izvērtēti 12 pieaugušie un 12 bērni, kuri jau saņem dažāda veida sabiedrībā balstītus pakalpojumus. Mazsalacas novadā iespējams nodrošināt ļoti nelielu daļu no tā, kas būtu nepieciešams, jo trūkst vajadzīgās telpas, tāpēc jāmēro ceļš uz Valmieru, Rīgu vai citām pilsētām.

 

Mazsalacas novada pašvaldība deinstitucionalizācijas (turpmāk - DI) ERAF projekta ietvaros plāno izveidot trīs sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas:

 

1)      sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Parka ielā 31, Mazsalacā - šis centrs nodrošinās bērniem iespēju saņemt psihologa konsultācijas, Montessori nodarbības, smilšu terapiju u. c tuvāk dzīves vietai.

2)      dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GTR) Parka ielā 31, Mazsalacā - pakalpojuma izveide nodrošinās cilvēku ar GRT saturīgu dienas pavadīšanu starp līdzcilvēkiem, nepaliekot mājās, jaunu prasmju apguvi, kas dos iespēju vecākiem vai aprūpētājiem atgriezties darba tirgū.

3)      grupu dzīvokļa pakalpojumu Parka ielā 9, 3.stāvā, Mazsalacā, kas būs īpaši pielāgota dzīves vieta, lai cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, varētu dzīvot cilvēka cienīgu patstāvīgu dzīvi sabiedrībā ar nepieciešamo atbalstu, nevis ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā.

 

Skaidrojot lielās izmaksas, kas rodas infrastruktūras izveidē, pašvaldības izpilddirektors Ritvars Sirmais norāda, ka šo pakalpojumu sniegšanas vietām ir specifiskas prasības, kuras nav viegli realizējamas jau esošās ēkās. Tāpat plānots vienlaicīgi paveikt citus nepieciešamos remontdarbus abās vietās: Parka ielā 9 nomainīt jumtu, nosiltināt, izremontēt 2.stāva gaiteni. 3.stāvā plānots izveidot 13 dzīvokļus, ierīkot nepieciešamos kanalizācijas un siltummezglus, kopēju virtuvi un citas palīgtelpas, atpūtas istabu, kā arī piemērotas telpas personālam. Katrā dzīvoklī tiks izbūvēts savs sanitārais mezgls, nodrošināts privātums. Reizē ar infrastruktūras izveidi, kuru finansē ERAF projekts, ar pašu finansējumu tiks sakārtota pašvaldībai piederošā ēka, kurā atrodas arī Mazsalacas pilsētas bibliotēka.

 

Lai Parka ielā 31 iekārtotu dienas aprūpes centru un sociālās rehabilitācijas centru bērniem, arī jāveic ievērojami remontdarbi un daudzi pielāgojumi, sākot jau ar vides pieejamību, lai nodrošinātu iedzīvotāju ar pārvietošanās grūtībām iekļuvi šajā ēkā. Tāpēc plānots izbūvēt uzbrauktuvi un stāvlaukumu, atjaunot gaiteni, pielāgot sanitāro mezglu, izbūvēt telpas atbalsta personālam. Tas arī būs ieguvums visiem iedzīvotājiem, jo ēkas 2. stāvā atrodas vairākas pašvaldības iestādes, piemēram, sociālais dienests, bāriņtiesa, policija, kurām jābūt pieejamām ikvienam.

 

Kā veidojas izmaksas un kā pašvaldība varētu atmaksāt aizdevumu, skaidro domes priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis: “Naudas resurss projekta realizācijai iedalās trīs daļās: Eiropas finansējums, valsts dotācija, ko valsts varētu segt šī projekta realizēšanai un mūsu aizņēmums. 2020. gads ir iezīmēts kā gads, kurā pašvaldībām Valsts kasē aizņēmumi nav pieejami. Šis DI projekts ir vienīgā iespēja šogad pašvaldībai aizņemties, ieguldot līdzekļus un attīstot infrastruktūru mūsu novadā. Pašvaldību aizņēmumiem ir īpaši nosacījumi un aizņēmuma izmaksas gadā būtu mazākas par 3%. Piemēram, sociālā aprūpes nama būvniecībai mums nav iespējas aizņemties, tāpēc mēs to īstenosim divos gados. Bet ERAF projektam varam aizņemties, lai nodrošinātu naudas apriti šeit - novadā. Kā tas būs nākamgad – pēc Administratīvi teritoriālās reformas – nevaram zināt, tomēr ir skaidrs, ka pēc novadu apvienošanas mums kopīgi būs jāatmaksā gan Valmieras, gan Rūjienas aizņēmumi.”

 

Grupu dzīvoklī personas ar garīga rakstura traucējumiem dzīvotu un apgūtu patstāvīgai dzīvei nepieciešamās prasmes un iemaņas ar sociālā darbinieka, aprūpētāju un sociālā rehabilitētāja atbalstu, kas nozīmē jaunu darba vietu izveidi. Klientiem, kuri pārcelsies no sociālās aprūpes iestādēm uz dzīvi grupu dzīvokļos, tiks nodrošināts sociālais mentors, kurš palīdzēs adaptēties jaunos apstākļos, sniegs  psiholoģisku un fizisku atbalstu. Visu diennakti tiktu nodrošināta iespēja konsultēties pie kāda no grupu dzīvokļa speciālistiem vai vienkārši aprunāties, ja rodas tāda nepieciešamība. Tāpēc iedzīvotājiem nevajadzētu raizēties, ka cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem atrašanās sabiedrībā rada papildus bīstamību pārējiem. Turklāt pakalpojuma noteikumos būs norādīti nosacījumi, kādi jāievēro, lai varētu dzīvot grupu dzīvoklī. Ja tas netiks ievērots, pakalpojuma sniegšana personai tiks pārtraukta. Aizspriedumi, ka cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem ir bīstami un nekontrolējami, nāk no padomju laikiem, kad visu centās noklusēt un slēpt, cilvēku ievietošana ārstniecības iestādēs notika piespiedu kārtā. Šobrīd lielākā daļa šo cilvēku jau tagad dzīvo mums līdzās  savu tuvinieku aprūpē un tieši viņi būs galvenie grupu dzīvokļu pakalpojuma saņēmēji, jo ģimenes locekļi, visbiežāk vecāki, nevarēs par viņiem rūpēties mūžīgi. To pierāda arī Valmieras pieredze, ka no 16 grupu dzīvokļu iedzīvotājiem, tikai 5 ir pārcēlušies no valsts sociālās aprūpes centriem. Mazsalacas grupu dzīvokļu pakalpojumu pašreiz vēlas izmantot četri sociālās aprūpes centra iemītnieki. Šiem četriem iemītniekiem pakalpojuma izmaksas līdz 2023. gadam segs projekts “Vidzeme iekļauj”, pēc tam to finansēs valsts.

 

Runājot par infrastruktūras izmaksām uz katru pakalpojumu saņēmēju, Ina Miķelsone norāda, ka nevar tā vienkārši visu summu sadalīt ar 25 un pateikt, ka viens klients mums izmaksā tik daudz. Te jāskata kopaina, jo mainīsies ģimeņu iespējas, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus varēs sniegt arī citiem iedzīvotājiem, ne tikai projekta mērķgrupām. Ir cilvēki, kuriem nesniedzot atbalstu, nav citas iespējas, kā nonākšana sociālās aprūpes centrā. Nevar visas lietas izmērīt naudā. Mums, pirmkārt, jādomā par cilvēkiem, pēc tam par līdzekļiem. Viens cilvēks ar garīga rakstura traucējumiem sociālās aprūpes iestādē izmaksā vidēji 900-1000 euro mēnesī. Ja pašvaldība pati neveidos šādus pakalpojumus, būs jādomā, kur tos iegādāties, tādējādi kļūstot nevis par pakalpojumu sniedzējiem, bet pircējiem, jo pašvaldībai būs jārūpējas par tiem cilvēkiem, kuri neatbilst nosacījumiem, lai viņus uzņemtu valsts aprūpes iestādēs.

 

Jāsaprot, ka projekta mērķauditorija ir sociāli neaizsargāti cilvēki, kuri nevar būt droši par savu nākotni, kāda tā būs, ja vairs nebūs ģimenes, kura par viņiem var parūpēties. Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” viena no pašvaldības funkcijām ir “nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi)”. Un novadā nepieciešama ne tikai atbalstoša pašvaldība, bet arī saprotoši iedzīvotāji, lai šiem cilvēkiem, kuri spēj uzsākt patstāvīgu dzīvi, būtu iespējams savu sapni īstenot!

 

Maija sēdē Mazsalacas novada pašvaldības dome lēma turpināt projekta īstenošanu, uzsākot iepirkuma procedūru, lai noskaidrotu konkrētas būvniecības izmaksas. Pēc iepirkuma beigām domes deputāti tiksies komitejās, lai lemtu par tālāko rīcības plānu. Par iepirkuma rezultātiem un virzību šajā projektā informēsim nākamajos informatīvajos izdevumos.atjaunots: 2020-05-25
Aptaujas

 

izgarso_piedzivo_45726.gif

Pasākumi
4.jūlijā 19:00 Mazsalaca
Pielūgsmes vakars
11.jūlijā  Sēļi
Sēļu muižas dārza svētki
14.jūlijā  Mazsalaca
Mazsalacas pilsētas svētki un velosvētki "Ērenpreisam 129"
17.jūlijā 19:30 Mazsalaca
Piektdienas izklaidējošais vakars
19.jūlijā 13:00 Mazsalaca
Kapusvētki Mazsalacā
24.jūlijā 10:00 Mazsalaca
Mobilā diagnostika
14.augustā 06:30 Mazsalaca
Ekskursija pa Ziemeļkurzemi
4.septembrī 15:00 Mazsalaca
Pasākums “Satiec savu meistaru 2020”
6.septembrī 18:00 Sēļi
Pārcelts! RAIMONDS PAULS un DINĀRA RUDĀNE koncertprogrammā “Viņa un Viņš"
Fotogalerijas

Noderīgi

Mazsalacas novada pašvaldība
Pērnavas iela 4, Mazsalaca
Mazsalacas novads, LV-4215
Reģistrācijas Nr. 90009114167
Norēķinu konts AS "Swedbank"
Konta Nr. LV14HABA0551020371802
Tālr. 25446604
dome@mazsalaca.lv


Sīkdatnes un privātuma politika


Mazsalaca

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
Mazsalacas novada ziņas


Aptauja

Baneris Kvadraats-01_114319.jpg

 

NG katalogs_91638.png

 

vidzemes_zemessargi (1)_42347.gif

 

 

BIS2_40224.gif

 

bangakpu_24856.JPG

 

Bernu_tiesibas_14433.gif

 

banner-vertical_93537.png

 

3td_Neatrodi_biblioteka_gramatu_22833.jpg

 

250x250_24841.jpg

papsjpg_24240.jpg

 

ST peislēgumi 750x521_13237.gif

 

e-zime-01_93951.png

 

NVD_20180913_VaiTuEsiApdrosinats_200x200_2_21031.png

 

Baneris-lapai-2_91132.jpg

 

GDP_150x200_ar ikonām_85513.gif

 

 

knab_banneris_42153.jpg

 

muzejs_mazsalaca_90256.JPG

 

e!_pakalpojumi_uz_mana_latvija_lv_250x250_114420.gif

 

VARAM-Vidzeme-180x180px-pastasti (002)_34622.gif

 

LVLV_200_92809.JPG

 

apCeļosim_fb_180x180(1)_42930.jpg

 

vpvkac_24032.gif

 

 

NVA baneris 200X100_24022.jpg

 

 

latvija-lv-logo_png_23842.png

 

DI_250x250_115713.png

 

Baneris150x150_43113.gif

 

BANERIS 200X200_91308.jpg

 

300x250pix_13402.jpg

 

1188-transport_100447.jpg

 

1188-business_100444.jpg

 

4lietas_klekshi_102839.png

 

vugd.gov.lv

 

rsz_3vz_logotips_800_80055.jpg

 

250x250-baneris-Upes-Oga_22713.gif

 

rsz_banneris_1_84550.jpg(c) 2011-2020 Mazsalaca.lv
Visas tiesības aizsargātas

png

Realizācija Tup un Turies